Skip to main content

Kan tillskott med D-vitamin minska risken för demens och Alzheimers sjukdom

Kan tillskott med D-vitamin minska risken för demens och Alzheimers sjukdomJa, en stor brittisk befolkningsstudie tyder på det. Det är också alarmerande att brist på D-vitamin är så utbredd, och att Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar ökar dramatiskt. För det finns troligen ett tydligt samband. Så vilken betydelse har D-vitamin för hjärnans hälsa? Och hur mycket D-vitamin behöver vi för att nervcellerna och andra celler ska fungera optimalt?

Tidigare studier om D-vitamin och demens har gett blandade resultat. Det kan bero på att tillskotten har varit för låga för att optimera blodnivåerna, eller att studierna har genomförts under en för kort tidsperiod. Den nya befolkningsstudien, som har publicerats i tidskriften The American Journal of Clinical Nutrition, syftade därför till att jämföra D-vitamintillskott med D-vitaminstatus i blodet och alla typer av demenssjukdomar – däribland Alzheimers sjukdom och vaskulär demens.
Status för D-vitamin (25(OH)D) i blodet definieras som regelbunden brist (under 30 nmol/l), otillräcklig nivå (30–50 nmol/l) och tillräcklig nivå (över 50 nmol/l).
Forskarna inhämtade data från brittiska UK Biobank, som har samlat ett stort antal studier om befolkningens näring och hälsa. Forskarna studerade nästan 270 000 deltagare i åldrarna 55–69 år, deras intag av multivitaminer, intag av rena D-vitamintillskott, D-vitaminstatus i blodet och förekomsten av demens under en period av 14 år. Studien visade på följande samband:

  • 5 procent tog regelbundet D-vitamintillskott.
  • 20 procent tog regelbundet multivitaminer.
  • 18 procent hade regelbunden D-vitaminbrist i blodet (under 30 nmol/l).
  • 34 procent hade otillräckliga nivåer i blodet (30–50 nmol/l).
  • D-vitaminbristen var högst bland de deltagare som inte tog kosttillskott.
  • D-vitaminbristen var lägre bland dem som tog D-vitamintillskott (7 procent) eller multivitaminer (10 procent).
  • Deltagare med regelbunden D-vitaminbrist (under 30 nmol/l) löpte 19–25 procent högre risk att utveckla alla typer av demenssjukdomar.
  • Deltagare med otillräckliga nivåer av D-vitamin (30–50 nmol/l) löpte 10–15 procent högre risk att utveckla alla typer av demenssjukdomar.
  • Deltagare som regelbundet tog D-vitamintillskott och multivitaminer löpte 17 respektive 14 procent lägre risk att utveckla alla typer av demenssjukdomar.

Enligt studiens resultat drar forskarna slutsatsen att tillskott med D-vitamin har potential att förebygga demens. Studien ligger i linje med en tidigare studie som har publicerats i tidskriften Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, som visade att tillskott med D-vitamin bidrar till att förebygga eller bromsa utvecklingen av demenssjukdomar.

D-vitaminets betydelse för hjärnan och de kognitiva förmågorna

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin (VDR), som reglerar en mängd olika gener och metaboliska processer. Det finns också receptorer för D-vitamin i flera delar av hjärnan, bland annat i hippocampus, som är säte för minnet och orienteringsförmågan. Dessutom motverkar D-vitamin oxidativ stress och inflammation, som kan orsaka åderförkalkning och skador på nervceller och andra vävnader. D-vitamin motverkar dessutom ansamling av skadliga proteiner i hjärnan (beta-amyloid och tau), som är involverat i Alzheimers sjukdom.

Hur mycket D-vitamin behöver vi?

Det faktiska behovet av D-vitamin och tillskott kan variera kraftigt beroende på faktorer som solexponering, genetiska variationer i bildande och utnyttjande, åldringsprocesser, BMI, hudfärg och kroniska sjukdomar.
De officiella rekommendationerna för D-vitamin är ganska låga. Enligt en ny metaanalys som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients kan ett dagligt tillskott på 50 mikrogram förebygga D-vitaminbrist hos majoriteten av den vuxna befolkningen.

Referenser:

Li-Ju Chen et al. The associations of serum vitamin D status and vitamin D supplements use with all-cause dementia, Alzheimer’s disease, and vascular dementia: a UK Biobank Based prospective cohort study. The American Journal of Clinical Nutrition. 2024

Maryam Ghahremani et al. Vitamin D supplementation and incident dementia: Effects of sex, APOE, and baseline cognitive status. Alzheimer´s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, 2023

Shreeya S Navale et al. Vitamin D and brain health: an observational and Mendelian randomization study. The American Journal of Clinical Nutrition, 2022

Pawel Pludowsky et al. Vitamin D Supplementation: A review of the Evidence Arguing for a Daily Dose of 2000 International Units (50 µg) of vitamin D for adults in the General Population. Nutrients 2024


  • Skapad