Skip to main content

COVID-19: Magnesiummangel øger risiko for komplikationer og død

COVID-19: Magnesiummangel øger risiko for komplikationer og dødMagnesium indgår i flere hundrede enzymprocesser, herunder aktivering af den D-vitaminform, som vi danner fra solen eller får gennem tilskud. Det betyder også, at magnesium har afgørende betydning for immunforsvarets evne til at bekæmpe infektioner med COVID-19. Derudover kan lave magnesiumniveauer i kroppen forudsige komplikationer ved COVID-19-infektioner, længden af hospitalsophold og risiko for død. Det fremgår af et studie på ældre deltagere, som er publiceret i Nutrients. Ifølge forskerne er det derfor relevant at måle indlagte patienters niveau af magnesium og kompensere for eventuelle mangler. Der er i det hele taget mange, og især ældre, som får for lidt magnesium gennem den moderne kost. Derudover kan flere medicintyper forringe optagelsen og udnyttelsen.

Magnesium spiller en nøglerolle for immunforsvaret på flere fronter. Men magnesiums rolle i forbindelse med COVID-19-infektioner har været ret ukendt, især hvad angår komplikationer og følgesygdomme. Formålet med det nye studie var derfor at undersøge, hvilken prognostisk værdi serums indhold af magnesium har for hospitalsindlagte patienter, som er smittet med COVID-19.
Der deltog i alt 260 indlagte patienter med en gennemsnitsalder på 65 år og en jævn fordeling af begge køn. Patienterne fik målt serums niveau af magnesium, og de blev så inddelt i to grupper, hvor den ene gruppe havde et lavt magnesiumniveau (≤ 1,96 mg/dl), og den anden gruppe havde et passende magnesiumniveau (>1,96 mg/dl) i henhold til Youden indeks .
Efter at forskerne havde justeret for flere forstyrrende faktorer, viste det sig, at et lavt niveau af magnesium i serum i forbindelse med COVID-19-infektioner generelt er forbundet med:

  • Flere dage på hospitalet i forhold til patienter med et passende niveau i serum. (15,2 dage versus 12,7 dage i gennemsnit).
  • Større risiko for senfølger af COVID-19, og især posttraumatiske stressforstyrrelser.

Større risiko for død

Forskerne fandt i det hele taget, at magnesiummangel var udbredt blandt de indlagte COVID-19-patienter, og at det var hele 60 procent af de kritisk syge, som blev indlagt på intensiv.
I forbindelse med COVID-19-infektioner konkluderer forskerne derfor, at lave niveauer af magnesium i serum signifikant kan forudsige længden af hospitalsophold, komplikationer og død. Det er derfor relevant at måle patienternes niveau af magnesium i serum, da dette kan være en hjælp til at forudsige komplikationer, som er relateret til sygdommen. I forebyggelse og som led i behandling er det også relevant at tilstræbe optimale magnesiumniveauer i serum.

Magnesiums rolle for helbred og immunsystem

Magnesium, der primært findes inde i cellerne, indgår i over 600 enzymprocesser. Derfor har magnesium en lang række funktioner, der involverer energiomsætning, DNA-syntese, proteinsyntese samt regulering af muskelkontraktion, hjerterytme og nervecellers signalering. Magnesium har betydning for transport af calcium-ioner gennem cellemembraner, således at koncentrationen holdes meget lav i nerveceller, immunceller og alle andre celler, der tilhører blødt væv. Funktionen er meget vigtig, da den blandt andet modvirker cellestress.
Hvad immunforsvaret angår, spiller magnesium en afgørende rolle i det medfødte immunforsvar, der fungerer som stormtropper. Magnesium har også betydning for det erhvervede immunforsvar – herunder T-celler, B-celler og dannelse af antistoffer (IgG). Derudover indgår magnesiumholdige enzymer i aktivering af den D-vitaminform, som vi danner fra solen eller får gennem tilskud. Den aktive D-vitaminform har afgørende betydning for mange funktioner i kroppen – herunder immunforsvaret og regulering af inflammatoriske processer.
I denne forbindelse viser det sig, at komplicerede tilfælde af COVID-19 netop er karakteriseret af afsporede inflammatoriske processer, herunder hyperinflammation, som skader celler og væv ved at forårsage oxidativ stress og andre kædereaktioner.
Det betyder samtidig, at mangel på magnesium øger risikoen for infektioner og komplikationer som følge af cellestress og et svagt og afsporet immunforsvar. Magnesiummangel kan også påvirke kredsløbet og andre organfunktioner i komplicerede tilfælde af COVID-19-infektioner.
Forskerne bag det nye studie henviser til, at lave niveauer af magnesium i serum spiller en vigtig rolle i mange kroniske sygdomme, som især rammer ældre mennesker, inklusive patienter med astma og andre kroniske lungesygdomme. Studier har også afsløret, at lave niveauer af magnesium i serum øger risikoen for bakteriel lungebetændelse i ældre befolkningsgrupper.
Da magnesium spiller så stor en rolle i bekæmpelse af de fleste luftvejssygdomme, herunder luftvejsinfektioner, var det oplagt at se nærmere på magnesiums vigtige rolle i forebyggelse og som led i behandling af COVID-19-infektioner.

Fakta om magnesiumkilder og årsager til mangler

  • Magnesium findes primært i en grov og grøn kost
  • Kunstgødning og pesticider forringer planternes optagelse af magnesium.
  • Raffinering, nedfrysning og udkogning reducerer råvarernes indhold af magnesium.
  • For meget calcium samt syreneutraliserende og vanddrivende medicin hæmmer optagelsen og udnyttelsen af magnesium.
  • Stress kan øge kroppens udskillelse af magnesium
  • De officielle anbefalinger, RI, ligger på 375 mg daglig.

Reference:

Anna la Carrubba et al. Prognostic Value of Magnesium in COVID-19: Findings from the Compea Study. Nutrients 2022

  • Oprettet den .