Skip to main content

Hvilken betydning har Q10 for sportspræstationer?

Hvilken betydning har Q10 for sportspræstationer?Q10 indgår i alle cellers energiomsætning. Hjertet indeholder mest, så det kan pumpe i døgndrift og forsyne muskelceller med mere blod, når vi er fysisk aktive. Cellernes energiomsætning foregår inde i nogle små kraftværker, som hedder mitokondrier, og en ny dansk-svensk undersøgelse har nu afsløret, at elitesportsfolk har anderledes mitokondrier i deres muskelceller, som gør dem i stand til at producere 25 procent mere energi. Andre undersøgelser har tidligere afsløret, at tilskud med Q10 kan forbedre sportspræstationer, og det handler alt sammen om at optimere cellernes energiomsætning.

Den dansk-svenske undersøgelse afslørede, at mitokondrierne i muskelcellerne hos fodboldspillere og langrendsskiløbere er konstrueret på en måde, som gør dem i stand til at producere 25 procent mere energi i forhold til mitokondrier hos folk, der ikke dyrker sport. Energiomsætningen foregår i mitokondriernes indre membran, cristae, der ligner sammenfoldede indvolde. Ved at undersøge celleprøver fra benmuskler hos disse elitesportsfolk, fandt forskerne, at cristae havde en større overflade i mitokondrierne. Det bevirker, at cellerne og mitokondrierne kan optage mere ilt og derved omsætte mere energi.
Studiet har hjulpet forskerne til at forstå, hvordan ændringer af mitokondriernes christae kan forbedre evnen til at øge energiomsætningen i takt med de stigende krav ved længere tids træning.
Forskerne ved endnu ikke, om de effektive mitokondrier er en medfødt egenskab, eller om det er træningen, som ændrer deres struktur og energiudnyttelse. Ikke desto mindre har man i årtier vidst, at elitesportsfolk ofte har dobbelt så mange mitokondrier i deres muskelceller. Og nu tyder det på, at den enkelte mitokondrie også er i stand til at danne mere energi, hvilket alt i alt er med til at øge præstationsevnen og udholdenheden. Undersøgelsen er offentliggjort i The Journal of Physiology i oktober 2016.

Mitokondrierne er cellernes kraftværk

Mitokondrierne er cellernes kraftværk. Her sørger Q10 for at næringsstoffer omdannes til ATP, som er cellernes vigtigste energikilde.                                                         

Q10 gennem livet

Vi producerer selv Q10, men efter 20-årsalderen falder produktionen som en del af aldringsprocesserne. Dårlig kondition, kroniske sygdomme og statiner mod forhøjet kolesterol forbindes ofte med lave Q10 niveauer. Mange ældre og sportsfolk tager derfor tilskud med Q10 for at kompensere for dette tab.

Travle celler behøver mere Q10 af flere årsager

Når vi har spist eller drukket, er det mitokondriernes opgave at omdanne kulhydrater og fedtsyrer til energi ved hjælp af Q10 og den ilt, som vi indånder. I første omgang bidrager Q10 til, at energien deponeres som kemisk koncentreret energi i form af ATP. Dernæst sørger Q10 for, at energien frigives i takt med cellernes energibehov.
Cellernes antal af mitokondrier afhænger af, hvor meget energi de forbruger. Således indeholder cellerne i hjertet, musklerne, hjernen og leveren særlig mange mitokondrier og særlig meget Q10. Mangler der Q10, kan mitokondrierne ikke varetage cellernes energiomsætning på den optimale måde.
Q10 er desuden en vigtig antioxidant, der beskytter cellerne mod oxidativ stress.

Den aerobe forbrænding, som er mest effektiv, foregår, når vi ikke presser os selv rent fysisk. Under forbrændingen af kulhydrater og fedtsyrer bruger cellerne ilt og Q10.

Den anaerobe forbrænding foregår, når arbejdet er for hårdt eller for hurtigt til, at blodet kan nå at transportere nok ilt til de arbejdende muskler. Der forbrændes kun kulhydrat med ophobning af mælkesyre til følge. Man er typisk forpustet på grund af iltmanglen.

Fysiske aktiviteter og fedtforbrænding

Som nævnt kan mitokondrierne i musklerne både forbrænde kulhydrater og fedtsyrer, og forholdet er omkring fifty-fifty, når vi ikke er forpustede.
Mitokondrierne kræver dog mere ilt, når de forbrænder fedtsyrer i forhold til kulhydrater.
Stiger de fysiske aktiviteter så meget, at vi bliver forpustede på grund af relativ iltmangel, foretrækker mitokondrierne kulhydrater, som de kan forbrænde hurtigere og med mindre ilt eller uden ilt.
Jo bedre konditionen er, og jo senere vi bliver forpustede, jo bedre er mitokondrierne i musklerne således til at forbrænde fedtsyrer, som faktisk er en god og koncentreret energikilde. Samtidig kan antallet af mitokondrier, som allerede beskrevet, stige til omkring det dobbelte hos elitesportsfolk.

Muskelfibre, fedtforbrænding og Q10

Jo bedre kondition, jo bedre er musklerne til at forbrænde fedtsyrer. De muskelfibre, der er afhængige af fedtsyrer som den primære energikilde, har også en større iltoptagelse og er særlig rige på mitokondrier og Q10.

Celler henter Q10 fra blodbanen til intensiv energiomsætning

Hjertet og muskelcellerne indeholder i forvejen en del Q10, og det tyder på, at cellerne også henter en del Q10 fra blodbanen til den intensive energiomsætning og beskyttelsen mod de frie radikaler. Det har nemlig vist sig, at der er mindre Q10 i blodet hos folk, der dyrker aktiv sport, i forhold til en kontrolgruppe. Blodets indhold af Q10 er også lavest under intensive træningssæsoner.

I konkurrencesportens verden er det ofte marginaler, der er afgørende for, om der høstes medaljer, og flere undersøgelser har afsløret, at tilskud med Q10 kan gøre en forskel.       

Større iltoptagelse og kortere restitutionstid

I en tysk placebokontrolleret undersøgelse fik en gruppe elitesportsfolk, som trænede til OL i London i 2012, tilskud med 300 mg Q10 i seks uger, og det førte til signifikante forbedringer af deres toppræstationer. Undersøgelsen blev udført af forskere fra Olympiastützpunkt Rhein i Essen.
Finske forskere har lavet en lignende undersøgelse med elite-langrendsskiløbere. Den afslørede, at tilskud med 90 mg Q10 daglig førte til en række forbedringer af skiløbernes fysiske form. Forskerne observerede blandt andet, at skiløberne havde en større iltoptagelse, og de kunne også yde mere, fordi deres mælkesyregrænse blev rykket.
De fleste skiløbere fortalte desuden, at tilskud med Q10 havde reduceret deres restitutionstid. Selvom der var tale om subjektive betragtninger, er dette område også vigtigt i sportens verden.
Både den tyske og finske undersøgelse afslørede, af tilskud med Q10 kan øge præstationsevnen og flytte syregrænsen, som kommer, når forbrændingen bliver anaerob (uden ilt).

Hjertet har særlig brug for Q10 og fedtsyrer

Da hjertet arbejder så hårdt, indeholder det også flest mitokondrier og mest Q10. En tredjedel af hjertets tørstofvægt består faktisk af mitokondrier. Denne store koncentration af mitokondrier og Q10 skyldes også, at hjertets primære brændstof er fedtsyrer, som kræver en del ilt, når de skal omsættes til energi. Der er altså ingen grund til at være fedtforskrækket. Tværtimod. Men vi skal selvfølgelig vælge de gode uspolerede fedtstoffer som energikilde.

Hvad betyder det, at hjertets indhold af Q10 falder med alderen?

hjertets indhold af Q10 gennem livet

Hjertets indhold af Q10 falder generelt med alderen i takt med den faldende egenproduktion. I starten kan det være svært at definere typiske funktionsændringer, som måske kommer snigende med træthed, nedsat præstationsevne og andre diffuse symptomer.

Kolesterolsænkende medicin sænker egenproduktionen af Q10

Kolesterolsænkende medicin, statiner, er forbundet med en del bivirkninger, som især rammer sportsfolk. Det skyldes, at kolesterol og Q10 er beslægtede stoffer, der begge dannes ud fra enzymet HMG-CoA. Da de kolesterolsænkende statiner netop virker ved at hæmme dannelsen af HMG-CoA, hæmmer de også dannelsen af Q10.
Dette giver en biokemisk forklaring på statinernes bivirkninger, som typisk er muskelsmerter, træthed og åndenød, fordi cellerne mangler energi.
Et dansk studie, der har været publiceret i Journal of the American College of Cardiology, afslører for eksempel, at 40 procent af de patienter, der tager statiner, får muskelsmerter. Hos aktive sportsfolk drejer det sig om hele 75 procent, og det betyder, at risikoen for bivirkninger stiger i takt med den fysiske aktivitet.

Vælg Q10 tilskud, som kroppen kan optage og udnytte

Q10 er et fedtopløseligt molekyle, og i tilskud er Q10 molekylerne altid fedtopløselige.
I diverse råvareformer og tilskud findes Q10 molekylerne som et krystalliseret materiale, men vi har svært ved at opløse krystallerne ved normal kropstemperatur. Det kræver derfor en speciel olie- og varmeteknik, således at krystallerne opløses fuldstændigt til enkelte frie Q10 molekyler, der kan optages fra tarmen.
Det kan derfor svare sig at vælge Q10 tilskud, hvor der er dokumentation for en høj kvalitet og optagelighed, således at Q10 når helt ind i cellernes mitokondrier.

Referencer:

Joachim Nielsen et al. Plasticity in mitochondrial cristae density allows metabolic capacity modulation in human skeletal muscle.
The Journal of Physiology, 2016
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/JP273040/full

Deichmann RE et al: Impact of coenzyme Q-10 on parameters of cardiorespiratory fitness and muscle performance in older athletes taking statins. Phys Sportsmed. 2012

Echtay K.S. et al. Q10 activates Uncoupling proteins. Proc Natl Sci USA

Knut T Flytlie og Bjørn Madsen: Q10 Body Fuel. Ny Videnskab 2009

Pernille Lund: Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2846622/

  • Oprettet den .