Skip to main content

Zink og et zinkholdigt protein spiller vigtige roller i fedtstofskiftet og vægtreguleringen

Zink og et zinkholdigt protein spiller vigtige roller i fedtstofskiftet og vægtreguleringenAdskillige studier har vist, at zink og et zinkholdigt protein, ZAG, er involveret i fedtstofskiftet, mæthedsfølelsen og vægtreguleringen. Men zinkmangel er udbredt. Og for meget kropsfedt kan i sig selv nedsætte blodets niveau af zink, hvilket øger risikoen for overvægt og forstyrrelser af stofskiftet. I en ny oversigtsartikel, som er publiceret i Nutrients, kommer forfatterne nærmere ind på, hvordan zink påvirker fedtstofskiftet, og hvorfor mangler er særlig udbredt blandt overvægtige. Forskerne konkluderer derfor, at der bør være mere fokus på zink, og at zinktilskud kan være oplagt som led i behandling af et forstyrret fedtstofskifte og overvægt.

Zink er et sporstof, som indgår i over 300 enzymprocesser, og det har blandt andet betydning for vækst samt omsætning af kulhydrater, fedtstoffer og proteiner. Zink er også involveret i regulering af inflammationer, og det indgår i den vigtige antioxidant SOD (superoxid dismutase). Studier på dyr og mennesker har vist, at mangel på zink kan påvirke vækst, fertilitet, stofskifte, immunforsvar og mange andre processer i en negativ retning. Da overvægt er en udbredt livsstilssygdom, som kræver bedre behandlinger, har forfatterne bag den nye oversigtsartikel indhentet 196 artikler fra videnskabelige databaser for at se nærmere på, hvilken rolle zink spiller for omsætningen af fedtstoffer og kulhydrater i forbindelse med vægttab.

Zink, vægttab og mæthedsfølelse

En analyse af de mange studier afslører, at zink forbedrer fedtstofskiftet i leveren, og at det påvirker blodets indhold af fedtstoffer i en positiv retning. Flere studier har vist, at tilskud med zink til overvægtige signifikant reducerer blodets indhold af total kolesterol, LDL kolesterol og triglycerider, hvilket potentielt kan reducere risikoen for hjertekarsygdomme og tidlig død. Nogle studier indikerer også, at zink kan øge mængden af HDL kolesterol, der anses for gavnligt.
Zink har betydning for dannelsen af leptin, som hænger sammen med stofskiftet, mæthedsfølelsen og hjernens vægtregulerende center. Leptin tilhører mere konkret en gruppe af adipocytokiner, der udskilles af fedtceller (adipocytter) i fedtvæv.
Som nævnt er zink også en vigtig antioxidant, og det kan således forebygge oxidativ stress forårsaget af frie radikaler. Meget tyder nemlig på, at det ellers livsvigtige kolesterol først bliver farligt, når det harskner som følge af oxidativ stress. Det bevirker nemlig, at kolesterolet indlejres i karvæggene, hvor det baner vej for åreforkalkning.

ZAG, fedtstofskifte og blodsukker

Zink har afgørende betydning for syntesen af det zinkholdige protein ZAG (Zinc-α2-Glycoprotein), som først blev isoleret i 1961. I dag klassificeres ZAG som et nyt adipocytokin, der som nævnt udskilles af fedtvæv. ZAG´s påvirkning af fedtstofskiftet er endnu ikke helt afklaret, men de fleste studier peger på, at ZAG har betydning for, at lagrede fedtstoffer i det hvide fedtvæv kan omdannes til energi under faste eller hård træning.
ZAG påvirker også omsætningen af blodsukker, og mangler øger risikoen for insulinresistens, hvor cellernes evne til at optage blodsukker er nedsat. Dyreforsøg har afsløret, at intravenøs behandling med ZAG har forbedret glukoseoptagelsen uden at påvirke insulinniveauet 30 minutter efter indtagelse af glukose. I hudens underliggende væv spiller forøgede niveauer af ZAG er rolle, hvad angår hele kroppens insulinfølsomhed og fedtvæv..
Hos overvægtige hænger niveauet af ZAG omvendt sammen med mængden af kropsfedt – det vil sige jo mindre ZAG, jo mere kropsfedt.

Det hvide fedtvæv, BMI, ZAG og inflammationer

I dag betragtes det hvide fedtvæv som et meget vigtigt endokrint organ. Så foruden lagring af triglycerider, der fungerer som kroppens energireserver, producerer fedtcellerne også en række adipocytokiner med anti-inflammatoriske og pro-inflammatoriske egenskaber.
Det antages, at slanke mennesker primært producerer anti-inflammatoriske cytokiner som ZAG og interleukin 4 i deres fedtvæv. I fedtvævet hos overvægtige produceres der primært pro-inflammatoriske cytokiner som TNF-α og interleukin 6. Det betyder derfor, at overvægtige producerer flere proinflammatoriske cytokiner i deres fedtvæv som via frie radikaler bidrager til oxidativ stress og en række livsstilssygdomme.
Det er derfor almindeligt, at overvægtige har en kronisk inflammation, som yderligere reducerer udskillelsen af ZAG fra fedtvævet. På den måde er egenproduktionen af ZAG omvendt proportional med fedtmassen og BMI.

ZAG som biomarkør og terapeutisk tilskud med zink

Den utilstrækkelige egenproduktion af ZAG bliver som en ond cirkel, hvor det bliver vanskeligere at forbrænde fedtstoffer og kulhydrater, og hvor det bliver vanskeligere at tabe sig og regulere oxidativ stress.
Forskerne bag den nye oversigtsartikel konkluderer derfor, at zink og ZAG burde bruges mere som biomarkører for adskillige biokemiske processer i kroppen. Forskerne henviser også til, at tilskud med zink har terapeutiske aspekter i forebyggelse og behandling af overvægt.
Det nye studie er publiceret i Nutrients.

Udbredt zinkmangel og effektive tilskud

Zinkmangel skyldes især ensidige kostvaner og mangel på animalske proteiner. Desuden skal nævnes stor indtagelse af jern og calcium samt alkohol. Som nævnt kan overvægt øge behovet. Det gælder også diabetes, aldringsprocesser, cøliaki, flere typer medicin og p-piller.
Referenceindtag, RI, er sat til 10 mg. Ifølge EFSA, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, er den øvre grænse for det daglige zinkindtag for voksne sat til 25 mg.
Mange zinktilskud er i uorganiske former som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svært ved at optage. Det kan altså svare sig at nærlæse varedeklarationen, hvor zinkgluconat og zinkacetate er organiske forbindelser, som kroppen har let ved at optage og udnytte.

Mere information i forbindelse med næringsstoffer og vægttab

I de følgende artikler på denne hjemmeside kan du læse mere om, hvordan chrom, selen og D-vitamin har betydning for energiomsætning og vægtregulering. Du kan også læse om nye kostråd, der handler om at reducere indtaget af kulhydrater og få mere fokus på proteiner og sunde fedtstoffer.

»Overvægt, blodsukker og chrom«

»Tilskud med selen kan beskytte mod overvægt«

»Nyt syn på D-vitaminmangel, fedtlever og overvægt «

Referencer:

Michalina Banaszak et al. Zinc and the Innovative Zinc-α2-Glycoprotein Adipokine Play an Important Role in Lipid Metabolism: A Critical Review. Nutrients 2021

University of St Andrews. Zinc could be key to new diabetes treatments. MedicalXpress. March 1, 2021

 Pernille Lund: Sådan får du styr på dit blodsukker og din vægt. Forlaget Ny Videnskab 2013

  • Oprettet den .