Skip to main content

Tilskud med Q10 og selen til ældre øger IGF-1

- som kan bidrage til langt færre tilfælde af hjertedød

Tilskud med Q10 og selen til ældre øger IGF-1Q10 og selen er kraftige antioxidanter, der har betydning for hjertet, kredsløbet og energiomsætningen. Men egenproduktionen af Q10 daler med alderen, og selenmangel er udbredt. Et tidligere svensk studie har vist, at tilskud med Q10 og selen til ældre halverede tilfælde af hjertedød.
Nu viser et nyere svensk studie, at tilskud med Q10 og selen også øger ældres dannelse af hormonet IGF-1, som har mange funktioner i kroppen. De svenske forskere antager nu, at dette er med til at reducere risikoen for hjertedød blandt ældre.

IGF-1, insulin-like growth factor 1, er et peptidhormon, som blandt andet har en insulinvirkende virkning samt betydning for cellevækst og proteinsyntesen i muskelvæv. IGF-1 har også betydning som antioxidant og i anti-inflammatoriske processer. Det IGF-1, der cirkulerer i blodet, er dannet i leveren, men der forekommer også en lokaldannelse i andre væv. Dannelsen af IGF-1 daler med alderen, og det kan påvirke mange funktioner inden for stofskiftet samt proteinsyntesen i muskelvævet, som også inkluderer hjertemusklen. Dannelsen af IGF-1 daler også i forbindelse med inflammationer og ved fremskredne hjertekarsygdomme. Det var derfor oplagt, at de svenske forskere ville opfølge et tidligere studie, KiSel 10, og denne gang se nærmere på, hvorvidt tilskud med selen og Q10 påvirker ældres dannelse af IGF-1.

Kombinationen af selen og Q10 er meget relevant

Studiet blev ledet af den svenske kardiolog Urban Alehagen, som er tilknyttet universitetet i Linköping. Kombinationen af tilskud med selen og Q10 er meget relevant. Q10 er nemlig et co-enzym, som har betydning for cellernes energiomsætning. Men egenproduktionen daler med alderen, og det går især ud over organer som hjertet, der forbruger meget energi. Det viser sig samtidig, at over 90 % af den ældre, svenske ældre befolkning mangler selen. Dette sporstof har mange livsvigtige funktioner i kroppen, og det er afgørende for, at Q10 fungerer optimalt under energiomsætningen. Q10 og selen er desuden kraftige antioxidanter, der beskytter hjertet og kredsløbet mod frie radikaler og oxidativ stress.
Til orientering er jorden i Europa generelt fattig på selen, og selenmangel er også udbredt i Danmark.

Vidste du at hjerte-kar-sygdomme er den største dødstrussel blandt ældre?

Q10 og selen kan øge IGF-1 og derved forbedre hjertesundheden

I studiet deltog 215 ældre mennesker, som blev op i to ens grupper med hensyn til køn, alder, helbred, medicin med videre. Den ene gruppe fik et dagligt tilskud med 200 mikrogram Q10 og 200 mikrogram selen, og den anden gruppe fik identisk placebo. Forsøget varede i fire år, og hverken deltagere eller forskere vidste, hvem der fik hvad. Der var således tale om et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret forsøg.
Under forsøget fik deltagerne foretaget målinger af blodtryk samt EKG, hvor man måler hjertefrekvensen. Deltagerne fik desuden foretaget blodprøver, som blandt andet afslørede deres IGF-1 koncentrationer i serum.
I begyndelsen af forsøget var der ingen signifikant forskel i serumniveauet af IGF-1 hos de to grupper. Men i slutningen af det fire år lange forsøg havde den gruppe, der fik tilskud med Q10 og selen, et øget og signifikant højere niveau af IGF-1 i forhold til placebogruppen, hvor niveauet som forventet var faldet. Gruppen, der fik tilskud med Q10 og selen, havde også et signifikant højere niveau af et protein, som binder IGF-1, og som hedder insulin-like growth factor binding protein 1, IGFBP-1.
En række tidligere studier har vist, at der ved iskæmiske hjertesygdomme med åreforkalkninger i hjertets blodkar samtidig er lavere niveauer af IGF-1. Ifølge forskeren M Andreassen kan lave niveauer af IGF-1 ligefrem forudsige udviklingen af hjertekarsygdomme.
I henhold til det nye forsøg antager Urban Alehagen og hans forskerteam derfor, at der kan være en sammenhæng mellem Q10- og selentilskuds evne til at øge niveauet af IGF-1 og en forbedring af hjertesundheden.

KiSel 10 studiet afslørede 54 % lavere risiko for hjerte-kar-dødsfald

Det nye studie er i tråd med det tidligere KiSel-10 studie, som også blev ledet af Urban Alehagen. Der deltog 443 raske mænd og kvinder i alderen 70-88 år. Den ene gruppe fik daglig tilskud med 200 mg Q10 og 200 mikrogram selengær, og den anden gruppe fik placebo. Hvert halve år blev deltagerne målt, vejet og registreret.
Forsøget afslørede, at gruppen, der fik Q10 og selen, havde 54 % lavere risiko for hjerte-kar-dødsfald og færre hospitalsindlæggelser. Forsøget afslørede desuden, at den gruppe, der fik Q10 og selen, havde en betydelig bedre hjertemuskelfunktion, som også bidrog til at øge livskvaliteten og levealderen.

Den hjertebeskyttende effekt varer i mange år

10 år efter, at det oprindelige KiSel-10 forsøg blev afsluttet, har Urban Alehagen og hans forskerteam observeret, at den hjertebeskyttende effekt af selen og Q10 varer i mange år. Det viser sig nemlig, at forsøgsdeltagerne i den gruppe, som oprindeligt tog de to stoffer gennem fire år, fortsat har omtrent 50 % lavere hjerte-kar-dødelighed end de forsøgsdeltagere, som fik placebo. Den positive effekt kan sandsynligvis blive endnu større, hvis man fortsætter med at tage de to tilskud.

Forskning på raske med nye perspektiver

KiSel-10 studiet og opfølgningen af det er ret enestående, fordi man har forsket på raske mennesker og set nærmere på, hvad der holder dem raske og i live.

Referencer:

Urban Alehagen et al. Increase in insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and insulin-like growth factor binding protein 1 after supplementation with selenium and coenzyme Q10. A prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. PLOS ONE. June 13, 2017

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Andreassen M et all. IGF1 as predictor of all cause mortality and cardiovascular disease in elderly population. Eur J. Endocrinol 2009

PLoS One. 2015 Dec 1;10(12)

Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6

Nutr Health Aging. 2015 Nov; 19(9):870-7.

Eur J Clin Nutr. 2016 Jan; 70(1):91-6

Niels Hertz: Hjertesund Senior. Ny Videnskab. 2012

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/igf-1/

  • Oprettet den .