Skip to main content

Pigers niveau af D-vitamin hænger sammen med deres muskelstyrke

Pigers niveau af D-vitamin hænger sammen med deres muskelstyrkePiger, som har højere niveauer af D-vitamin i blodet, er generelt stærkere. Men denne sammenhæng ses ikke hos drenge. Det fremgår af et nyt stort kohortstudie fra Odense Universitetshospital, som for nylig er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Ikke desto mindre har vi alle brug for tilstrækkelige mængder D-vitamin gennem hele livet, da det har mange funktioner i hele kroppen.

D-vitaminet er mest kendt for dets betydning for knoglerne og immunsystemet. Men de fleste af kroppens organer og væv har faktisk receptorer for vitaminet, og det gælder også cellerne i musklerne.
Ifølge det nye forsøgs leder, medicinstuderende Rada Faris Al-Javadi, har piger med et lavt indhold af D-vitamin i blodet 70 procent risiko for at blive blandt de svageste i en test for muskelstyrke. Forskerne fandt også, at pigerne var stærkere fysisk, hvis deres niveau af D-vitamin i blodet var over 50 nmol/l, som er sat til den laveste grænseværdi i Danmark. Men det mest overraskende ved forsøget var, at denne sammenhæng kun var relevant for piger og ikke drenge.
Studiet viste ingen sammenhæng mellem moderens niveau af D-vitamin under graviditeten eller niveauet af D-vitamin i navlestrengen ved fødslen. Derfor antager forskerne, at D-vitaminet ikke har effekt på muskelstyrken før fødslen, og at der nærmere er tale om en umiddelbar effekt.

Hvorfor er der forskel på drenge og piger mht. D-vitamin og muskelstyrke?

Ifølge Henrik Thybo Christensen, professor ved HC Andersen børnehospital, OUH, og Syddansk Universitet kan studiet ikke forklare, hvorfor der er denne forskel på drenge og piger.
Men andre studier har afsløret, at D-vitamin hæver niveauet af vækstfaktoren IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1), der blandt andet øger muskelstyrken.
Niveauet af IGF-1 er samtidig forskelligt hos drenge og piger, og dette kan måske forklare, hvorfor de med hensyn til muskelstyrken reagerer forskelligt på D-vitamin.
Baseret på de nuværende data kan forskerne dog ikke konkludere, at piger automatisk vil få stærkere muskler, hvis de får mere D-vitamin gennem maden eller solen, som er den vigtigste kilde. Men meget tyder dog på, at tilstrækkelige mængder D-vitamin i blodet kan gøre en forskel hos de mange piger, der i forvejen mangler D-vitamin.

Forsøget fra Odense

I kohortstudiet fra Odense deltog der 881 børn i femårsalderen. De fik alle målt deres muskelstyrke gennem en standardtest for børn, hvor man måler hændernes gribestyrke.
499 af børnene fik målt deres niveau af D-vitamin i form af 25-hydroxyvitamin D (250HD), hvor lave niveauer er under 50nmol/l. Den statistiske analyse blev desuden justeret for børnenes højde, vægt og fedtprocent, så den kunne blive statistisk signifikant.
Det betyder med andre ord, at sammenhængen mellem muskelstyrke og D-vitamin ikke havde noget at gøre med overvægt. Sammenhængen mellem muskelstyrke og D-vitamin havde heller ikke noget at gøre med, hvorvidt pigerne bedre kunne lide at opholde sig indendørs og var mindre fysisk aktive. Kroppens fedtprocent blev udregnet efter folder på huden.

Piger, der opholder sig meget indendørs, som bruger for meget solcreme og som ikke spiser fed fisk er særlig udsatte for at mangle D-vitamin.

Andre studier af D-vitaminets betydning for muskler

Det har længe været kendt, at D-vitamin har betydning for knoglerne, og den klassiske mangelsygdom er Engelsk syge (rachitis) med bløde og deforme knogler.
Flere tidligere studier af personer mellem 20 og 74 år har desuden vist, at D-vitaminet har betydning for muskelstyrken i ben og/eller fysisk formåen.
Hvis der mangler D-vitamin, kan det desuden gå ud over musklernes funktion og den fysiske formåen, før det går ud over knoglerne.
Mangel på D-vitamin kan også øge risikoen for muskelsmerter

I Danmark har flere undersøgelser vist, at omkring 50 % af befolkningen har let og cirka 15 procent af befolkningen moderat mangel på D-vitamin.

Referencer

Vitamin D level in girls associated with muscle strength. News Medical Life Sciences. June 14. 2018
https://www.news-medical.net/news/20180614/Vitamin-D-level-in-girls-associated-with-muscle-strength.aspx

Lars Rejnmark. Effects of Vitamin D on Muscle Function and Performance: A Review of Evidence from Randomized Controlled Trials. Ther. Adv Cronic Dis. 2011 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3513873/

Ana Sandoiu. High levels of vitamin D may improve muscle strength. MedicalNewsToday 2017
https://www.medicalnewstoday.com/articles/315863.php

Sarah E Tague. Vitamin D Deficiency Promotes Skeletal Muscle Hypersensitivity and Sensory Hyperinnervation. J Neurosci 2011 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3319727/

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande-og-sygdomme/knoglevaev-og-vitamin-d/d-vitamin-mangel/

  • Oprettet den .