Skip to main content

Selenmangel og for tidlig fødsel

Selenmangel og for tidlig fødselEt internationalt forskerhold med dansk deltagelse har lavet et rekordstort studie, som kobler en mulig sammenhæng mellem mødres DNA, selenmangel og for tidlig fødsel. Tidligere videnskabelige undersøgelser har desuden afsløret, at kvinder med et lavt selenindhold i blodet har en øget risiko for at føde for tidligt, og at tilskud af selen kan mindske risikoen. Det er samtidig problematisk, at klimaforandringer og udpining af jorden øger risikoen for selenmangel, især i Europa.

Det internationale forskerhold har lavet et studie af mere end 50.000 danske, norske, finske og amerikanske mødre, som fik analyseret deres DNA i mindste detalje. Analyserne blev så sammenholdt med den graviditetsuge, hvor mødrenes første barn blev født i. Forskerne fandt tre genvarianter hos de kvinder, som fødte deres første barn for tidligt og før 37. graviditetsuge. Ifølge administrerende direktør og professor Mads Melbye fra Statens Serum Institut er det første gang nogen siden, at man har fundet gener, der hænger sammen med, om kvinder føder for tidligt eller ej.

 • Hvis en kvinde føder før uge 37, er det for tidligt, og babyen er præ-matur.
 • I Danmark fødes årligt omkring 4.200 babyer for tidligt
 • Jo tidligere babyen fødes, jo større er risikoen for komplikationer og senfølger
 • På verdensplan er for tidlig fødsel den førende dødsårsag for børn under fem år
 • For tidlig fødsel kan skyldes rygning, diabetes, forhøjet blodtryk, infektioner, for meget fostervand, svangerskabsforgiftning og arvelige faktorer.
 • Forskerne sætter nu yderligere fokus på arvelige faktorer og selenmangel

Et særligt gen koder for omsætningen af selen

Forskerne havde særlig fokus på to gener, WNT4 og EEFSEC, som koder for forskellige proteiner og enzymer i kroppen.
WNT4 påvirker signaleringen af kønshormonet østrogen, som spiller en central rolle under graviditeten. EEFSEC koder for et enzym, der har betydning for omsætning af spormineralet selen. Det er i forvejen kendt, at selen indgår i flere selenoproteiner, som har betydning for fosterudviklingen og fødslen.
Ifølge Mads Melbye er spørgsmålet nu, om det er de små variationer i de to gener, der forstyrrer den fine balance hos det spirende foster og derved resulterer i en for tidlig fødsel. Hvis fremtidig forskning afslører, at det er tilfældet, kan man ifølge Mads Melbye godt forestille sig at udvikle kosttilskud eller medicin, inspireret af, hvordan de to genvarianter påvirker graviditeten og fødslen.

Mangel på selen i jorden og for tidlige fødsler

Det er ikke første gang, at selenmangel sættes i forbindelse med for tidlige fødsler. Til eksempel har landet Malawi i Afrika verdens højeste forekomst af for tidlig fødsel, og befolkningen har samtidig en udbredt mangel på selen, da jordbunden og afgrøderne kun indeholder minimale mængder. Ifølge Mads Melbye vil det næste skridt derfor være at undersøge sammenhængen nærmere, og om kvinder i andre lande, der føder for tidligt, også har et mindre niveau af selen i blodet sammenlignet med kvinder, der føder til tiden. Det tyder tidligere studier dog allerede på. Tidligere studier afslører også, at tilskud med selengær kan gøre graviditeten og fødslen mere sikker.

Selenmangel øger risikoen for brist af fosterhinden og andre komplikationer

10-20 % af alle gravide risikerer at føde for tidligt, fordi fosterhinden brister. I følge en hollandsk-britisk undersøgelse blandt 1.000 kvinder i 12. graviditetsuge fandt forskerne, at kvinder med det laveste selenindhold i blodet havde dobbelt så stor risiko for at føde for tidligt sammenlignet med de kvinder, der havde et højere selenindhold. Kvinder med det laveste selenindhold i blodet havde samtidig en øget risiko for graviditetsbetinget blodtryksforhøjelse og svangerskabsforgiftning.

Tilskud med selengær gør graviditet og fødsel mere sikker

Tilskud med 100 mikrogram selengær til gravide fra 1. trimester og indtil til fødslen kan reducere risikoen for fosterhindebrist med en tredjedel. Det fremgår af en placebo kontrolleret undersøgelse, som har været publiceret i Journal of Obstetrics and Gynaecology.
Det fremgår desuden, at gravide deltagere, der fik tilskud med selengær, havde en lavere forekomst af præeklampsi, som er den hyppigste årsag til for tidligt fødte børn. Præeklampsi, der giver symptomer som forhøjet blodtryk, ødemer og protein i urinen, kan også medføre sjældne men livstruende tilstande som eklampsi (svangerskabsforgiftning).

Selens opbyggende og beskyttende virkningsmekanismer under graviditeten

 • Regulering af gener
 • Kredsløbsrelaterede effekter i moderkagen
 • Antioxidant, der beskytter celler mod oxidativ stress
 • Modvirker inflammationer

Selvom vi spiser sundt, kan det være svært at få nok selen

Selen findes især i fisk, skaldyr, indmad, æg, mejeriprodukter og paranødder. Men danske afgrøder er generelt fattige på selen. Og selvom fisk og skaldyr regnes for at være gode kilder, kan vi ikke få nok ved at spise 200 gram fisk og skaldyr fem dage om ugen. Det fremgår af en undersøgelse fra 2015, som er foretaget af forskere fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse. Det er samtidig problematisk, at gravide bør begrænse eller undgå indmad samt fisk, især rovfisk, grundet indholdet af kviksølv, der kan skade fostret.
I henhold til de omtalte undersøgelser, vil det derfor være en fordel at gravide, og de der planlægger at blive gravide, tager tilskud med 100 mikrogram organisk selen. Tilskud baseret på selengær, der indeholder mange selenforbindelser, giver den største lighed med selenvariationen i selenrig kost.

OBS. Klimaforandringer og udpining af jorden øger risikoen for selenmangel, især i Europa.

Det fremgår af en nyere undersøgelse, som er foretaget af et hold schweiziske forskere fra Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology. Forskerne har baseret deres antagelser på en lang række analyser af klima- og jordbundsforhold, hvor diverse forandringer ser ud til at reducere jordens selenindhold endnu mere. Undersøgelsen er tidligere omtalt på denne hjemmeside.

Referencer

Lasse Foghsgaard. Mysteriet om for tidlig fødsel er kommet nærmere en opklaring. Politiken 07- 09-2017
DR1 Radioavisen 07-09-2017

Hilten T Mistry et al. Selenium in reproductive health. Journal of Obstetrics and Gynaecologi. 2011

Fatemeh Tara et al. Selenium Supplementation and the Incidence of Preeclampsia in Pregnant Iranian Women: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Trial. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology. 2010

Fatemeh Tara et al. Selenium supplementation and premature (pre-labor) rupture of membranes: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2010

Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences 2017
Editorial team. Selenium deficiency promoted by climate change. ETHzüric 2017

 • Oprettet den .