Skip to main content

Indtagelse af laks under graviditeten kan forebygge astma

Indtagelse af laks under graviditeten kan forebygge astmaHvis du er gravid, er det nok en god ide at spise laks. For ifølge et nyt studie reducerer det risikoen for, at barnet får astma, som er meget udbredt. Men hvad er det egentlig i laksen, der forebygger astma, og hvad kan gravide gøre, hvis de ikke bryder sig om fisk?

Astma er en kronisk inflammationstilstand i lungerne (uden bakterier) med gentagne anfald af åndenød, hoste, trykken i brystet eller pibende vejrtrækning. Da 50 procent af tilfældene optræder hos børn under ti år, er der al mulig grund til at forebygge den kroniske sygdom med naturlige løsninger - og så vidt muligt undgå medicin, der er forbundet med bivirkninger.

Epokegørende opdagelse af laksens langtidseffekter

Professor Philip Calder fra University of Southampton ledte det randomiserede kontrollerede studie, Salmon in Pregnancy, hvor en gruppe gravide kvinder spiste laks to gange om ugen fra den 19. uge af graviditeten. Diverse allergitests blev foretaget på børnene seks måneder efter fødslen og igen ved to eller treårsalderen. Resultaterne blev så sammenlignet med en kontrolgruppe af børn, hvis mødre ikke havde spist laks under graviditeten.
Det viste sig, at der ikke var nogen forskel i allergiraten, når børnene var seks måneder. Men da børnene var to eller tre år, viste det sig, at der var færre tilfælde af astma, hos de børn, hvis mødre spiste laks under graviditeten.
Disse epokegørende resultater er endnu et eksempel på professor Calders grundige research i forbindelse med kost og langtidseffekterne på immunforsvaret.

Immunforsvaret før og efter fødslen

Det nyfødte barn er kun i besiddelse af det uspecifikke immunforsvar, som klarer de fleste infektioner. Efter fødslen begynder barnet at udvikle det specifikke immunforsvar, som inkluderer immunforsvarets specialtropper og antistoffer. Denne del af immunforsvaret er først helt udviklet efter et par år. Ved astma er det specifikke forsvar overaktiveret, idet der dannes for mange IgE antistoffer og histamin. I henhold til Calders studie, tyder det på, at laksens indhold af særlige næringsstoffer netop har en regulerende indflydelse på det specifikke immunforsvar.

Særlige næringsstoffer i laks

Den fede laks indeholder flere næringsstoffer, som kan være involveret i forebyggelsen af astma. Her skal især nævnes omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA, som både har en inflammationshæmmende effekt gennem hele livet, og som også indgår i opbygningen af fostrets hjerne og nervesystem.
Ikke desto mindre er indtaget af omega-3 fedtsyrer faldet drastisk gennem de sidste årtier. Og til gengæld er indtaget af omega-6 fedtsyrer fra margarine og junkfood steget drastisk, hvilket skaber et misforhold mellem de to fedtsyrer.
Selvom de positive effekter i Salmon in Pregnancy studiet især tilskrives omega-3 fedtsyrerne, bør det understreges, at laks også indeholder selen, jod, jern, samt B12-vitamin, B3-vitamin (niacin), B6-vitamin og D-vitamin, som også har flere funktioner under fostrets udvikling.
Mangel på fisk og indmad i kosten samt udpining af jorden bevirker, at mange i dag også får for lidt selen. Og mange får for lidt D-vitamin gennem kosten, og især fordi solen står for lavt i vinterhalvåret, til at vi selv kan danne det.

Professor Calder modtager fornem pris for sin forskning i fedtsyrer

Gennem de sidste 25 år har professor Calders forskning afsløret, hvordan de forskellige fedtsyrer i kosten, eller mangel på dem, er involveret i et bredt spektrum af almindelige sygdomme – lige fra astma til åreforkalkning og inflammatoriske tarmsygdomme som Crohns syge.
Professor Calder præsenterede resultaterne fra Salmon and Pregnancy studiet i San Diego på en større kongres for eksperimentel biologi. Calder blev samtidig nomineret som den tiende modtager af prisen Danone International Prize for Nutrition 2016 for sin forskning i kostens indflydelse på immunforsvaret, inflammationer og kredsløbet.

Få omega-3 og andre næringsstoffer gennem fisk eller tilskud

På den ene side indeholder fisk som nævnt mange næringsstoffer, som er vigtige for udviklingen af fostret og immunforsvaret senere i livet. På den anden side kan fisk være forurenet med kviksølv og andre giftstoffer, som kan gribe forstyrrende ind i udviklingen af fostret.
Fisk, som ligger højt oppe i fødekæden, er de mest forurenede, og derfor har Fødevarestyrelsen skærpet advarslerne til gravide omkring tun og andre rovfisk. Men der er ikke advarsler omkring indtagelse af mindre fisk og laks. Det anbefales dog at gå uden om laks, der er fanget i Østersøen, da de godt kan indeholde større mængder af tungmetaller og anden forurening. Man kan også gå efter økologisk laks.
Hvis den gravide slet ikke bryder sig om fisk, er tilskud med fiskeolier af en god kvalitet en anden mulighed.
Det anbefales også at få nok selen, jod, jern, folinsyre og andre næringsstoffer, som findes i særlige tilskud til gravide.

Indholdet af omega-3 i laks og kapsler

100 gram laks indeholder omkring 3 gram fiskeolie, hvilket svarer til tre store kapsler med fiskeolie.

Referencer:

University of Southampton: Oily fish eaten during pregnancy may reduce risk of asthma in offspring. ScienceDaily 2016
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160406074751.htm

http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/astma.htm#

http://www.dr.dk/levnu/mad/gravide-skal-spise-fisk-men-vaelg-disse


  • Oprettet den .