Skip to main content

D-vitaminmangel hænger sammen med dårlig muskelfunktion efter 60-årsalderen

D-vitaminmangel hænger sammen med dårlig muskelfunktion efter 60-årsalderenMed alderen svinder skeletmuskulaturen langsomt ind, musklerne bliver svagere og figuren ændrer sig. Fænomenet kaldes for sarcopenia, og det er en af hovedårsagerne til, at ældre bliver mere skrøbelige og måske invalide. Kost og motion spiller en rolle. Ifølge et nyt studie fra Trinity College Dublin spiller mangel på D-vitamin også en afgørende rolle for udvikling af dårlig muskelfunktion hos ældre over 60 år. Det er samtidig problematisk, at vi kun kan danne D-vitamin fra solen i sommerhalvåret, og at evnen reduceres, når man kommer op i årene. Derfor bør ældre have meget mere fokus på, at få nok D-vitamin hele året, hvis de så vidt muligt skal bevare muskelmassen og musklernes funktion.

Opretholdelsen af en sund muskelskeletfunktion gennem livet er afgørende for en succesfuld aldringsproces, som inkluderer en god mobilitet, fysisk uafhængighed og reduceret risiko for brud og komplikationer efter fald. Men det naturlige tab af muskelmassen og muskelstyrken begynder så småt ved 40-årsalderen, og processen accelererer efter de 65-70 år. Figuren ændrer sig også i takt hermed, så arme og ben typisk bliver tyndere og bagdelen fladere. Sundhedsmyndighederne påpeger, at motion og bevægelse er den eneste måde man kan modvirke muskeltabet. Men ifølge det nye studie fra Trinity College Dublin tyder det på, at tilstrækkeligt D-vitamin også beskytter mod tab af muskelmasse og reduceret muskelfunktion.

D-vitamins betydning for musklerne – hele livet

Det er almindelig kendt, at D-vitamin har betydning for knoglerne og immunforsvaret. Det er mindre kendt, at D-vitamin påvirker de fleste organsystemer i kroppen, blandt andet ved at aktivere cellernes gener.
Der kommer stadig mere bevis for, at D-vitamin spiller en rolle for musklerne og muskelstyrken. Denne viden kan få stor betydning, da mange lider af forskellige muskelsygdomme og tab af muskelmasse. Dette er særlig problematisk for kronisk syge og ældre, da det går ud over bevægeapparatet og livskvaliteten.
Ifølge det nye studie fra Trinity College Dublin, som er publiceret i Clinical Interventions in Aging, er der således en stigende evidens for, at tilstrækkelig med D-vitamin i blodet kan beskytte mod tab af muskelmasse og ledsagende sygdomme. Forskerne bag studiet fandt således at:

  • Mangel på D-vitamin er udbredt blandt ældre
  • Tilstedeværelsen af muskelsvaghed var dobbelt så høj blandt ældre med mangel på D-vitamin sammenlignet med ældre, som havde nok D-vitamin.
  • Forringet muskelfunktion var tre gange højere hos ældre med D-vitaminmangel sammenlignet med ældre, der havde nok D-vitamin.
  • Mere komplekse analyser afslørede, at D-vitaminmangel signifikant forringede muskelstyrken og muskelfunktionen.
  • Studiet bekræftede fordelene ved fysisk aktivitet.
  • Det er almindelig kendt, at mangel på D-vitamin medfører knoglesygdomme, der bør forebygges.
  • Denne strategi bør også inddrages i forebyggelsen af muskelskeletsygdomme.

Mere D-vitamin hele livet – og især til de ældre

Studiets resultater er baseret på data fra 4.157 hjemmeboende deltagere over 60 år, som blev rekrutteret fra det større studie ELSA (English Longitudinal Study of Aging). Deltagerne fik målt håndens gribestyrke, der bruges som en målbar indikator for nedsat muskelstyrke. Deltagerne blev også udsat for testen SPPB (Short Physical Performance Battery), hvor man måler ganghastighed, rejsning fra stol og balance. SPPD kan således bestemme ældres fysiske formåen og forudsige, hvorvidt de får brug for hjemmepleje eller er i risiko for komplicerede fald og tidlig død.
Ifølge forskerne bag det nye studie øger mangel på D-vitamin risikoen for en dårlig muskelfunktion hos de ældre, og studiet bekræfter vigtigheden af fysisk aktivitet.
Opretholdelsen af en god muskelfunktion gennem hele livet er uhyre vigtigt, men det bliver ofte overset i diverse kampagner vedrørende en sund alderdom. Det er samtidig nødvendigt, at eliminere den ældre befolknings udbredte mangel på D-vitamin.
Ifølge forskerne er fysisk aktivitet og mangel på D-vitamin faktorer, som der kan gøres noget ved. I Finland har man for eksempel indført berigelse af D-vitamin i kosten, hvilket har reduceret befolkningens mangel på D-vitamin. Sådanne tiltag kunne man sagtens indføre i andre lande.

Mange – og især ældre – får ikke dækket deres reelle behov for D-vitamin

Sommersolen er den vigtigste kilde til D-vitamin. Men ældre har vanskeligere ved at danne vitamin i den tynde hud. Den moderne indendørs livsførelse, vinterhalvåret, overvægt og kolesterolsænkende medicin, bidrager også til, at mange kommer i underskud.
Referenceindtag, RI, for voksne er 5 mikrogram. Den danske Sundhedsstyrelse anbefaler tilskud med 10 mikrogram til gravide, småbørn, personer med mørk hud og personer, der ikke får direkte sollys. Tilskud med 20 mikrogram anbefales til plejehjemsbeboere og personer over 70 år. Der er dog ingen garanti for at de ældre, og herunder plejehjemsbeboerne, får disse tilskud på linje med receptpligtig medicin, hvor der er en helt anden rutine og kontrol.
Mange forskere hævder desuden, at det reelle behov for D-vitamin kan ligge højere, og anbefalingerne svinger fra 30 mikrogram til 100 mikrogram daglig.

Måling af D-vitamin i blodet

Man måler D-vitamin niveauerne i blodet som 25-hydroxy-vitamin D. De officielle grænseværdier er 50 ng/ml, men mange førende forskere mener, at det er utilstrækkeligt, og at man skal helt op på 75-100 ng/ml for at få en optimal sygdomsforebyggelse.

Referencer

Niamh Aspell et al. Vitamin D deficiency Is Associated With Impaired Muscle Strength And Physical Performance in Community-Dwelling Older Adults: Findings From The English Longitudinal Study Of Ageing. Clinical Interventions in Aging. 2019

Trinity College Dublin. Vitamin D deficiency is associated with poor muscle function in adults aged 60+. ScienceDaily. 2019

Christian M. Girgis et al. Mice with myocyte deletion of vitamin D receptor have sarcopenia and impaired muscle function. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 2019

  • Oprettet den .