Skip to main content

Større doser kosttilskud ved øjensygdommen AMD

- og et par gode kostråd

Større doser kosttilskud ved øjensygdommen AMD AMD er en udbredt øjensygdom, der især forringer læsesynet. I behandlingen anbefaler Øjenforeningen meget høje doser C-vitamin, E-vitamin, zink og andre antioxidanter. Disse anbefalinger er baseret på dokumentation fra et større amerikansk forskningsprojekt, og de afspejler, at almindelig anbefalet daglig tilførsel, ADT, som nu er omdøbt til referenceindtag, RI, ikke er nok i behandlingen af forskellige sygdomme. Der er desuden en række fødeemner, som er særlig relevante, hvis man vil forebygge AMD eller som led i en behandling.

AMD (aldersrelateret macula degeneration) er en sygdom i nethindens skarpsynscentrum eller den gule plet (macula). AMD findes i en tør form, som er mest udbredt, og i en våd form, som hyppigt er en videreudvikling af den tørre form.
Ved tør AMD er der svind af sansecellerne i den gule plet, og de første tegn er, at lige linjer begynder at bølge. Med tiden bliver centralsynet mere sløret og farveløst, så man ikke kan læse eller genkende ansigter. Efterhånden kan synet blive så dårligt, at man ikke længere må køre bil, og det kan blive vanskeligere at klare sig selv.
AMD udvikler sig over flere år, og hyppigheden stiger med alderen. Således har 12 % af befolkningen over 60 år symptomer på AMD, mens mange andre går rundt med en uopdaget sygdom.
Aldringsprocesser, dårlig kost, tobak, overvægt og type 2 diabetes kan disponere for sygdommen. Det betyder samtidig, at vi kan gøre en del i forebyggelsen gennem kost, vægtregulering og livsstil.

Frie radikaler og oxidativ stress spiller en rolle for udvikling af AMD

Oxidativ stress spiller en overordnet rolle for svind af sansecellerne i nethindens gule plet. Ved oxidativ stress er der en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter. De frie radikaler er nogle aggressive molekyler, som angriber vores celler, og mængden øges netop af aldringsprocesser, tobaksrygning, overvægt og type 2 diabetes samt stress, forgiftninger, inflammationer og ioniserende stråling. Vores eneste værn mod de frie radikaler er forskellige antioxidanter som C- og E-vitamin, betacaroten (forstadium til A-vitamin), zink og selen samt forskellige plantestoffer, der virker på forskellige måder.
Antioxidanterne har det fællestræk, at de er i stand til at neutralisere de frie radikaler ved at afgive en elektron. Nogle antioxidanter kan også iværksætte molekylære reparationsmekanismer. Men hvis der ikke er nok antioxidanter i forhold til frie radikaler, opstår der oxidativ stress, som kan forvolde vævsskader og sygdom mange steder i kroppen. Herunder i nethindens skapsynscentrum – den gule plet. Det betyder også, at AMD kan udvikle sig hurtigere, hvis der fortsat mangler antioxidanter.

Antioxidanter i store doser kan forsinke udviklingen af AMD

Man kan ikke helbrede AMD. Men i en større placebokontrolleret amerikansk undersøgelse fra 2001 (AREDS) har man givet personer med moderat AMD store doser af C- og E-vitamin, betacaroten (forstadium til A-vitamin), zink og kobber, som fremgår af boksen nedenfor.
Den amerikanske undersøgelse, AREDS, afslørede, at den høje dosering af de pågældende tilskud kunne nedsætte risikoen for at udvikle fremskreden AMD med 25 %. Risikoen for at udvikle våd AMD blev reduceret med hele 38 procent.
Betacaroten findes naturligt i gulerødder og andre grønsager, men i henhold til to omdiskuterede forsøg (kaldet ATCB og CARET) kan tilskud med betacaroten øge risikoen for kræft hos rygere.
Så hvis man ikke har lyst til at indtage betacaroten, har en opfølgende undersøgelse fra 2012 (AREDS2) vist, at tilskud med de beslægtede antioxidanter lutein og zeaxanthin virker mindst lige så godt i forebyggelsen som betacaroten.
Lutein og zeaxhantin findes naturligt i øjets nethinde og den gule plet. Lutein og zeaxhantin findes også i forskellige fødeemner, hvor æg (blommen) er en vældig god kilde til begge stoffer.
I AREDS 2 undersøgelsen fik nogle af deltagerne også fiskeolier med omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA, men de havde ingen effekt på udviklingen af AMD.

Tilskud ved AMD RI (referenceindtag) AREDS (2001) AREDS 2
(2012)
C-vitamin 80 mg 500 mg 500 mg
E-vitamin 12 mg (= 8 ie) 266 mg (=400 ie) 266 mg (=400 ie)
Betacaroten
Forstadie til ren A-vitamin (retinol)
800 mikrogram RE
= 9,6 mg betacaroten
Den samlede A-vitaminvirkning er beregnet som retinolækvivalent, RE.
1 RE = 1 mikrogram retinol = 12 mikrogram betacaroten
15 mg 0
Zink 10 mg 80 mg 25 mg (zinkoxid)
Kobber 1.000 mg 2 mg 2 mg (kobberoxid)
Omega-3 fedtsyrer Ingen RI   1 gram
(350 mg DHA og 650 mg EPA)
Lutein Ingen RI   10 mg
Zeaxanthin Ingen RI   2 mg
Som det fremgår ligger de anbefalede doseringer ved AMD op til 50 gange over daglig referenceindtag, RI.

 

Derfor har øjnene brug for betacaroten, lutein og zeaxanthin

Betacaroten, lutein og zeaxanthin tilhører en gruppe næringsstoffer kaldet carotenoider, og de produceres af planter som gulerødder, mørkegrønne grønsager og ægte blåbær (med mørkt frugtkød). I kroppen bruges betacaroten til at producere ren A-vitamin (retinol), som er vigtigt for nethinden og lysopfattelsen. Lutein og zeaxanthin findes i nethinden og den gule plet, hvor de blandt andet fungerer som antioxidanter, der beskytter øjet mod ødelæggelser fra stærkt blåt og ultraviolet lys. Lutein og zeaxanthin findes også i æggeblommer.

Forebyg AMD i tide

I selve forebyggelsen af AMD gælder det især om at spise sundt og få nok af de pågældende antioxidanter, hvor æg, spinat, bladgrønsager, broccoli og ægte blåbær er vældig gode kilder til lutein og zeaxanthin. Så kan man for eksempel supplere med ekstra C-vitamin og en stærk multivitamin, som også indeholder mineraler som zink og selen i organiske former, der er lette at optage og udnytte. Det er samtidig en god ide, at kvitte tobakken, stabilisere sit blodsukker, opretholde en normal vægt og taljemål og undgå for meget stress, så kroppen skånes for frie radikaler.

Du kan med fordel spise dit daglige æg

For andre studier viser, at det er med til at forebygge AMD, og at det skyldes indholdet af antioxidanterne lutein og zeaxanthin.

Tag øjenlægen med på råd ved AMD

Den danske Øjenforening henviser til AREDS undersøgelsen fra 2001 og anbefaler de pågældende kosttilskud i store doser ved AMD. Øjenforeningen ønsker samtidig at afvise al den snak om farlig overdosering, så de mange AMD-patienter, der allerede tager stærke tilskud, kan blive beroliget. Øjenlægen kan eventuelt rådgive om, hvilke patienter, der er egnede til behandling. Man kan også tale med sin øjenlæge om individuel dosis og behandling.
Selvom behandlingen ikke virker hos alle, vælger mange alligevel at tage diverse tilskud, da der er alt og vinde og intet at tabe, når det handler om ens kostbare syn.
Ifølge Øjenforeningen kan den våde form for AMD i visse tilfælde behandles med en såkaldt kold laser (PDT - photo-dynamisk terapi). Injektion i øjet med en medicin, som forhindrer dannelsen af nye blodårer, er en anden og ny behandling.

Referencer

Fødevarestyrelsen

Age-Related Eye Disease Study Research Group. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamin C an E, beta carotene, and zinc for age-related macular degeneration and vision loss. AREDS report no. 8. PubMed 2001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11594942

AREDS2 Research Group. The Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2): study design and baseline characteristics (AREDS2 report number 1). PubMed 2012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22840421

National Eye Institute. For the Public: What the AREDS means for You.
https://nei.nih.gov/areds2/PatientFAQ

https://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/amd.htm

https://ojenforeningen.dk/ojet/sygdomme/alderspletter-pa-nethinden-amd-aldersrelateret-macula-degeneration

https://ojenforeningen.dk/artikler/fra-vaern-om-synet/ojenforeningen-anbefaler-kosttilskud-vitaminer-mineraler-reducerer

Vitalrådet. Husk dit daglige æg. 2006
http://www.vitalraadet.dk/304+M57e8b8fed0c.0.html

  • Oprettet den .