Skip to main content

Hvordan påvirker D-vitamin og fiskeolie risikoen for slagtilfælde og kræft?

Hvordan påvirker D-vitamin og fiskeolie risikoen for slagtilfælde og kræft?I forskerkredse har det længe været et åbent spørgsmål, i hvor høj grad D-vitamin eller omega-3 fedtsyrer fra fiskeolier kan reducere risikoen for hjerteanfald, slagtilfælde og kræft. Selvom der er meget forskning på området, har der endnu ikke været nogen klinisk undersøgelse af en større befolkningspopulation med forskellige racer. Men nu har et amerikansk studie afsløret, at tilskud med fiskeolier reducerer risikoen for hjertetilfælde, og at større mængder D-vitamin har en langsigtet effekt, hvad angår forebyggelse af flere kræftformer. Racen har også betydning for effekten af de to tilskud.

Det nye studie, VITAL, blev ledet af forskere fra Brigham and Women´s Hospital i Boston, USA. Der deltog knap 26.000 mænd og kvinder i alderen 50+ fra hele USA, hvoraf 20 procent var afroamerikanere. VITAL blev udført som et randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret studie over 5 ½ år, som gav en skattekiste af oplysninger. For VITAL er et af de eneste studier, hvor man har undersøgt en større forskelligartet befolkningspopulation og set nærmere på den forebyggende effekt ved at tage tilskud med D-vitamin og fiskeolier.
Da VITAL blev designet til at teste de uafhængige virkninger af D-vitamin og fiskeolie, blev deltagerne delt op i fire grupper som daglig fik:

  1. D-vitamin (50 mikrogram) og fiskeolie (1 gram).
  2. D-vitamin (50 mikrogram) plus placebo
  3. Fiskeolie (1 gram) plus placebo
  4. Placebo for begge produkter

Fiskeolier forebygger især hjertetilfælde

Forskerne sammenlignede de deltagere, der fik aktiv fiskeolie med de deltagere, der fik placebo. I løbet af fem år fandt forskerne en signifikant reduktion i risikoen for at få hjerteanfald med 28 %, idet der var 145 tilfælde i fiskeoliegruppen og 200 tilfælde i placebogruppen. Blandt de deltagere, der havde et lavere indtag af fisk i kosten var effekten endnu større, idet risikoen for at få et hjerteanfald var reduceret med hele 40 procent. Effekten var også større blandt afroamerikanere.
Forskerne ser derfor et stort potentiale i forebyggelse af hjertekarsygdomme – især blandt udsatte grupper.
Der blev ikke set nogen signifikante forskelle i tilfælde af kræft. Det skyldes med stor sandsynlighed, at deltagerne kun fik et gram fiskeolie og begrænsede mængder EPA, som anses at kunne forebygge flere kræftformer ved at hæmme inflammationer.

Vidste du, at der er cirka et gram fiskeolie i en sildemad og cirka tre gram i en laksesteak?

D-vitamin forebygger kræft - på sigt

Forskerholdet undersøgte også virkningen af D-vitamin på kræftraten. Efter fem år var 1.617 deltagere blevet diagnosticeret med kræft. Heraf havde 793 taget tilskud med D-vitamin og 824 havde taget placebo. Så på det tidspunkt var der ingen signifikant forskel mellem de to grupper. To år efter fandt forskerne dog en signifikant forskel, idet kræftdødsfaldene var reduceret med hele 25 procent blandt dem, der tog D-vitamin. Da kræft ofte er mange år om at udvikle sig, ser D-vitaminet ud til at have en større effekt på sigt, og derfor gælder det om at få nok af dette vitamin gennem hele livet.
Det er let at danne de 50 mikrogram, som deltagerne fik, på en sommerdag i let påklædning, hvor man får nok sol. Men hvis huden er mørk, og hvis den er gammel og tynd dannes der mindre. Overvægtige og diabetikere har også vanskeligere ved at danne og udnytte vitaminet.
På de nordlige breddegrader som Danmark er der under alle omstændigheder brug for tilskud i hele vinterhalvåret, fordi solen står for lavt, og fordi kosten kun bidrager med begrænsede mængder.

Andre virkninger af de to tilskud og opdateringer af RI

Der blev ikke fundet alvorlige bivirkninger såsom blødninger på grund af fiskeolier eller høje calciumniveauer på grund af D-vitamin. Det så heller ikke ud til, at de to tilskud interagerede med hinanden, og de findes da også naturligt sammen i for eksempel torskelever og levertran.
Ud over effekten på kredsløbet og forebyggelsen af kræft vil forskerne i fremtiden se nærmere på, hvilken effekt de to tilskud har på diabetes, kognitive funktioner, autoimmune sygdomme, luftvejsinfektioner og depression. Det er meget relevant, da der i forvejen er en del forskning på disse områder.
I henhold til studiets foreløbige resultater påpeger forskerne, at sundhedsmyndighederne bør opdaterer de officielle retningslinjer vedrørende indtagelse af de to næringsstoffer. Til orientering er RI af D-vitamin i Danmark kun 5 mikrogram til hvide voksne, og deltagerne i studiet fik 50 mikrogram, hvilket er det tidobbelte. Der er ingen officielle anbefalinger af omega-3 ud over som en del af den sunde kost. Men der er jo mange, der ikke bryder sig om fisk eller bare spiser for lidt. Derfor er det oplagt at tage tilskud, så man minimum får det ene gram fiskeolie daglig, som deltagerne fik i forsøget.

Reference:

Brigham and Women´s Hospital. Study: How vitamin D and fish oil affect risk of heart attack, stroke and cancer. November 2018

Sarawoti Khadge et al. Long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acids decrease mammary tumor growth, multiorgan metastasis and enhance survival. November 2018

  • Oprettet den .