Skip to main content

Hvordan hænger mangel på B3-vitamin sammen med aggressioner, kannibalisme, pellagra og skizofreni?

Hvordan hænger mangel på B3-vitamin sammen med aggressioner, kannibalisme, pellagra og skizofreni?B3-vitamin (niacin) har blandt andet betydning for nervesystemet og den mentale balance. Epidemiologiske studier viser, at diæter uden B3-vitamin er forbundet med aggressioner og øget forekomst af drab og selvmord blandt mennesker samt kannibalisme blandt dyr. For over 60 år siden fandt dr. med. Abram Hoffer, at høje doser B3-vitamin kan lindre skizofreni, og siden har flere studier bekræftet dette. Mangel på B3-vitamin kan blandt andet skyldes genetiske, kostmæssige og miljømæssige faktorer, som det er nemt at rette op på.

B3-vitamin er vandopløseligt, og da det ikke kan deponeres i kroppen, behøver vi en regelmæssig indtagelse. B3-vitamin kaldes også niacin, som er en fællesbetegnelse for nikotinsyre og nikotinamid. Pellagra er den klassiske mangelsygdom og især kendetegnet ved de 4 d´er: diarre, dermatitis, demens og død. Pellagra blev udbredt som en epidemi efter den industrielle raffinering af majs og hvede, som blev hovedbestanddelen af manges kost. Senere forskning har afsløret, at skizofreni også er en del af symptomerne på pellagra.

Kannibalisme og aggressiv adfærd

Hamstere, som får en ensidig majsbaseret diæt uden B3-vitamin, dræbte deres søskende og afkom. Det fremgår af et nyere studie, som er foretaget af forskere fra Universitetet i Strasbourg. De hamstermødre, som kun levede af majs, placerede deres unger sammen med majsen som en del af måltidet. Kun 5 % af ungerne overlevede, hvis mødrene kun fik majs. I en anden hamstergruppe, hvor mødrene fik en varieret kost, overlevede 80 % af ungerne. Det viste sig efterfølgende, at tilskud med B3-vitamin fuldstændig eliminerede hamsternes aggressive og kannibalistiske adfærd.
Ifølge forskeren Gerhard Baumgard og flere epidemiologiske undersøgelser er utilstrækkelige majsbaserede diæter forbundet med en højere forekomst af aggressioner, drab og selvmord hos mennesker.

Pellagra, øget vold og nødvendig berigning af fødevarer med B3-vitamin

Efter 1880´erne begyndte man at male og raffinere mel og majs på stålmøller. Kornet, som mistede endnu flere næringsstoffer under den industrielle bearbejdning, blev dog meget billigere, mere langtidsholdbart og tilgængeligt for masserne. Men raffineringen havde sin pris, for alene i USA døde over 100.000 mennesker på grund af pellegraepidemier. Da man opdagede, at sygdommen skyldtes mangel på B3-vitamin, iværksatte amerikanerne fra 1942 en obligatorisk fødevareberigning med vitaminet for at forebygge pellagra. Fødevareberigningen reducerede således dødeligheden af pellagra til en tiendedel i enkelte stater i løbet af et par år. Og selvom, det kun er toppen af isbjerget, understreger historien og en række studier, hvor vigtigt vitaminet er for mennesker og dyr.

Hvordan hænger pellagra sammen med skizofreni?

Omkring ti år efter at fødevareberigningen med B3-vitamin blev iværksat, så dr. med Abram Hoffer (1917-2009) ligheder mellem pellagra og skizofrene patienter, som han havde i behandling. Han antog derfor, at de skizofrene patienter også havde brug for mere B3-vitamin. Fra 1950´erne behandlede Hoffer over ti tusinde skizofrene patienter med høje doser B3-vitamin, og han oplevede, at mange af de skizofrene patienter fik det meget bedre.
Ifølge Hoffer kan skizofreni blandt andet skyldes oxiderede derivater af adrenalin, kendt som toksinet adrenochrome. Ifølge Hoffer kan B3-vitamin netop reducere adrenochrome, og vitaminet kan også regulere dopamin plus andre neurotransmittere. Anden forskning afslører, at B3-vitamin desuden kan reparere ødelagte nervecellers dna.
I sin bog ”Psychiatry yesterday and today” beskriver Hoffer, hvordan skizofreni er en del af mangelsygdommen pellagra – og at skizofreni ikke kan behandles med held, uanset hvor mange vitaminer og mineraler man giver, hvis patienten ikke får den rette mængde B3- vitamin.
Hoffer og andre praktiserende læger har konstateret, at store doser B3-vitamin kan modvirke akut skizofreni men at de store doser ikke er lige effektivt ved kroniske tilstande.

Hvordan kan mangel på B3-vitamin medføre aggressioner og kannibalisme?

Ifølge ph.d forskeren William Todd kan et enkelt vitamin som B3 godt modvirke aggressioner og kannibalisme i de rette doser. Det skyldes i grove træk, at B3-vitaminet er involveret i et hav af biokemiske reaktioner, og at nogle mennesker af forskellige årsager behøver mere end andre.
B3-vitamin, niacin, omdannes til coenzymet NAD (nikotinamid adenin dinukleotid) i leveren, og NAD er involveret i mere end 400 biokemiske reaktioner. Det betyder med andre ord, at mangel på B3-vitamin kan få vidtrækkende konsekvenser, som inkluderer energiomsætningen, nervesystemet, den mentale balance, kredsløbet, synet og meget andet, som afhænger af den enkeltes levevilkår, gener og disponeringer.

B3-vitaminmangel og behov for større mængder

Mangel på B3-vitamin kan udløses af ensidige kostvaner, højt blodsukker, alkoholmisbrug, leversygdomme, vanddrivende medicin, ioniserende stråling og miljøgifte. Men ifølge førende forskere findes den største praktiske årsag i forbindelse med dna-variationer, som gør det vanskeligt for cellerne at binde NAD. Derfor behøver disse mennesker fra naturens hånd mere B3 -vitamin end andre, så NAD stadig kan indgå i de over 400 biokemiske reaktioner, hvilket er nødvendigt for at forebygge flere sygdomme eller behandle disse.
Hoffer fandt, at skizofrene netop har brug for mere B3-vitamin. De historiske erfaringer og forsøg på hamstere indikerer, at personer der mangler empati og udviser aggressiv, voldelig adfærd, også kan have et øget behov for B3-vitamin.
Så med al den aggressive og voldelige adfærd, som vi ser i dag, og som har mange menneskelige og økonomiske omkostninger, er det ifølge ph.d forskeren William Todd næsten ironisk, at man ikke som led i en behandling afprøver at give større mængder B3-vitamin, så disse mennesker kan få hjælp til at se mere klart og skønheden ved livet.

B-3 vitamin har betydning for

  • Energiomsætning af kulhydrat, fedt og protein
  • Kredsløb og kolesterolbalance
  • Nervesystemet og mental balance
  • Hud og slimhinder
  • Reparation af ødelagte nervecellers dna
  • Afgiftning og reducering af toksiner

Terapeutisk brug af B3-vitamin/niacin

RI til voksne er 16 mg, og denne dosis forhindre mangelsygdommen pellagra. Men som nævnt kan nogle mennesker have et større behov af flere årsager, og de har brug for terapeutiske doser.
Abram Hoffer gav 1 gram (1.000 mg) B3-vitamin i form af nikotinsyre 3 gange daglig. Disse høje doser skulle være trygge at indtage, og Hoffer brugte terapien i over 60 år uden alvorlige bivirkninger.
Det er dog vigtigt at bruge en niacinvariant, som frigives hurtigt, da varianter, der frigives langsomt, kan give leverforgiftning. Den almindelige type ren B3-bitamin, niacin, er billig og tilgængelig, og den fungerer ikke som ”slow release”.
Det er også vigtigt at starte med en lav dosis, fordi vitaminet kan udløse ”niacin flush” med forbigående rødme af huden, fordi blodkarrene udvider sig. Derfor bør man vænne sig til denne rødme ved først at indtage 100 mg niacin (nikotinsyre) og derved øge dosis gradvist indtil man kan tage 1.000 mg uden at mærke rødme.
Gravide bør dog ikke indtage store doser niacin, da det kan skade fostret.

Konklusion og orthomolekylær medicin

Flere B3-vitaminforskere antager, at mange med psykiske lidelser kan hjælpes bedre, hvis lægestanden i stedet for konsekvent behandling med kemisk medicin, der jo ikke fjerner årsagen, tager hensyn til, at nogle patienter kan have genetiske varianter, som gør, at de har et større behov for B3-vitamin. Denne teori er allerede blevet bekræftet af flere genetiske tilstande, som responderer på B3-vitamin.
Begrebet orthomolekylær medicin blev introduceret og udviklet af Nobelpristageren dr. med Linus Pauling, som var inspireret af Abram Hoffer. Ved patologiske tilstande har kroppen brug for større doser vitaminer og mineraler, fordi næringsstofferne optages eller udnyttes dårligt, eller fordi de nedbrydes og udskilles hurtigere grundet forskellige stressfaktorer.
Historisk begyndte man først at give høje doser af B3-vitamin og C-vitamin i behandling af henholdsvis psykiske lidelser og kræft. Listen på de høje terapeutiske doser af vitaminer og mineraler bliver stadig større afhængig af den enkeltes symptomer og behov.
I modsætning til kemisk medicin, der er forbundet med mange bivirkninger, retter den orthomolekylære medicin op på kroppens mangler og ubalancer på naturens egne præmisser, idet der er tale om stoffer, som i forvejen er livsvigtige.

Hvor findes B3-vitamin?

Især proteinholdige fødevarer som kød, fisk, fjerkræ, nødder, kerner og frø. Desuden æg, fuldkornsprodukter, grønsager og frugt.

Værd at vide om tilskud

På varedeklarationer står der ofte NE eller niacinækvivalenter i stedet for mg (milligram). Det skyldes, at aminosyren tryptofan også kan omdannes til niacin i kroppen. En vares indhold af tryptofan omregnes således, at 60 mg tryptofan svarer til 1 mg niacin. NE udgør summen af niacin og omregnet tryptofan.
Tilskud bør som regel indtages med andre B-vitaminer og adskilt fra syreneutraliserende medicin.

Referencer

Penberthy. WT. Niacin rescues cannibalistic hamsters. The historical significance of 1940s mandatory niacin enrichment. OMS 2017
http://orthomolecular.org/resources/omns/v13n09.shtml

Mawson A, Jacobs K. Corn consumption, tryptofan, and cross-national homicide rates. Orthomolecular Psychiatry 1978
http://orthomolecular.org/library/jom/1978/pdf/1978-v07n04-p227.pdf

Hoffer A. Psyachiatry yesterday (1950) and today (2007). From despair to hope with orthomolecular therapy. Victoria, BC, Canada: Trafford Publishing 2009

https://www.cmescribe.com/vitamin-dependent-gene-databases/

Guyton JR, Bays HE. Safety consideration with niacin therapy. American Journal of Cardiology 2007
http://www.ajconline.org/article/S0002-9149(06)02236-3/references

http://www.altmedrev.com/publications/13/4/287.pdf

http://orthomolecular.org/resources/omns/v13n01.shtml

  • Oprettet den .