Skip to main content

Dårlig sædkvalitet er hyppig årsag til barnløshed

- men ændringer i kost og livsstil gør en forskel

Dårlig sædkvalitet er hyppig årsag til barnløshedOmkring hvert syvende par er barnløst. Selvom der kan være mange årsager, er et stigende problem mandens dårlige sædkvalitet, der kan skyldes mangel på særlige næringsstoffer og en række miljøfaktorer. Men heldigvis kan relevante kostjusteringer, enkelte tilskud og andre tiltag påvirke sædcellerne positivt og derved øge kvindens mulighed for at blive gravid. Nyere forskning afslører nemlig, at det er en række epigenetiske faktorer, altså faktorer i sædcellernes miljø, som afgør, om sædcellerne er sunde, og ikke mindst om den befrugtende sædcelles gener bliver aktiveret, så fostret kan udvikles sig.

Når manden udtømmer sin sæd i skeden, svømmer der 60-450 millioner små sædceller af sted, og de kan holde sig i live og befrugtningsdygtige i 2-3 døgn.
Rent anatomisk består den enkelte sædcelle af et hoved, et mellemstykke og en lang tynd svingtråd – eller hale. I hovedet findes kernen med generne i form af dna. I mellemstykket koncentreres mitokondrierne, der som små ”motorer” leverer energien til fremdriften og halens bevægelser.
Jo flere sunde sædceller manden kan producere, og jo hurtigere de kan svømme, jo større er chancen for, at en enkelt af dem når i mål og befrugter ægcellen, så kvinden kan blive gravid.

Bliv inspireret af Middelhavskost

Mange data tyder på, at kosten spiller en væsentlig rolle for mandens sædkvalitet. I et nyt græsk studie af 225 mænd, som opsøgte en fertilitetsklinik i Athen, fandt forskerne, at de mænd, som overvejende spiste en traditionel Middelhavskost, havde flere aktive sædceller i sæden i forhold til de mænd, der spiste en mindre sund kost. Studiet er i tråd med andre studier, som viser, at mænd, som spiser meget fuldkorn, frugt, grønsager, bælgplanter og fisk har en bedre sædkvalitet. Det skyldes med stor sandsynlighed, at denne kost er rig på en række vitaminer, mineraler og fedtsyrer, som beskytter og nærer sædcellerne, og som omtales nærmere. Sidst i artiklen gives en oversigt over diverse kosttilskud, og hvordan de forbedrer sædkvaliteten.

Vidste du at dårlig sædkvalitet øger risikoen for abort?

Vitaminer, mineraler og antioxidanter og fiskeolier

Mænd, som har en dårlig sædkvalitet, bør spise sundt og alsidigt, hvad enten kosten er inspireret af Middelhavslandene eller ej. Kostens indhold af næringsstoffer påvirker både de umodne sædceller i testiklerne og de modne sædceller, der kræver meget energi og beskyttelse af arvemassen dna.
En række studier har desuden fundet en bedring af mænds sædkvalitet efter tilskud med vitamin C, D og E samt betacaroten, lycopen, zink, selen, Q10 og fiskeolier. Flere fertilitetsklinikker tilbyder derfor sine patienter supplerende behandling med disse næringsstoffer for at forbedre sædkvaliteten.

Derfor er det så vigtigt at beskytte sædcellernes dna

Alle kroppens celler har en cellekerne, hvor arvemassen dna befinder sig som en form for kommandocentral. Men sædceller, der er meget små, har en hale og kan bevæge sig, er ganske anderledes end kroppens øvrige celler. Desuden indeholder sædceller kun et minimum af cytoplasma, hvor der normalt produceres enzymer, som skal reparere cellernes dna. Det betyder med andre ord, at sædcellerne ikke selv kan reparere deres dna-skader. Sædcellerne er derfor ekstremt sårbare over for oxidativ stress forårsaget af frie radikaler, hvor påvirkningen for eksempel øges under stress, forgiftninger, inflammationer, tobaksrøg og bestråling.
Frie radikaler er nogle aggressive molekyler, som bidrager til celleskader. Og ny forskning har vist, at manden hos cirka halvdelen af barnløse par har en dårlig beskyttelse af sædcellernes dna. Der kan derfor opstå noget, man kalder for dna-fragmentering. Det går ikke ud over sædcellernes evne til at svømme, men det kan betyde, at den sædcelle, som når først frem til ægget, ikke nødvendigvis er den bedste. Sædcellen kan altså godt befrugte ægget, men hvis dens dna er ødelagt, vil ægget ikke kunne udvikle sig normalt, og det bliver derfor udstødt ret hurtigt.
Derfor skal sædcellerne og deres dna beskyttes mod frie radikaler og oxidativ stress, hvor vores eneste værn er de såkaldte antioxidanter som vitamin A, E og C samt zink og selen.

Vidste du at sædceller er ekstremt sårbare over for oxidatix stress forårsaget af frie radikaler, og at påvirkningen øges under stress, forgiftninger, tobaksrøg og bestråling?

Seksuelt aktive mænd har brug for mere selen

Alle vores celler indeholder selen, og de højeste koncentrationer findes i kønskirtler og sæd. Sædceller har i særlig grad brug for selen, idet selen indgår i proteinstoffer i sædcellens svingtråd, som leverer dens fremdrift. Af samme grund har seksuelt aktive mænd brug for mere selen end kvinder, da sporstoffet forbruges ved hver sædudtømning.
Tilstrækkeligt selen i kroppen er derfor en forudsætning for en normal og sund sædproduktion.

Selenmangel er udbredt i Europa

Jorden i Europa er generelt fattig på selen. Manglende indtag af fisk og indmad bidrager til et dalende indtag. Det antages, at omkring 20 % af den danske befolkning indtager mindre selen end de officielle anbefalinger. Rygning, alkoholmisbrug, kviksølvforgiftning, Crohns syge og ulcerøs colitis kan også medføre lave selenniveauer.

Selenbehov og tilskud

De officielle anbefalinger, der nu hedder referenceindtag, RI, er sat til 55 mikrogram om dagen. Men undersøgelser viser, at det ikke er nok til at mætte en særlig selenforbindelse, selenoprotein P, der bruges som markør for at måle blodets selenstatus. For at mætte selenoprotein P skal man have omkring 100 mikrogram selen om dagen, og det er omkring det dobbelte af de officielle anbefalinger.
Tilskud baseret på selengær, der indeholder mange selenforbindelser, giver den største lighed med selenvariationen i selenrig kost.

Balancen mellem omega-3 fedtsyrer og omega-6 fedtsyrer er afgørende

Omega-3 fedtsyrer og omega-6 fedtsyrer findes i alle cellemembraner. De indgår i adskillige biokemiske processer, hvor der skal være en form for balance.
Iranske forskere har undersøgt 78 frugtbare mænd med 82 ufrugtbare mænd, hvor man ikke kendte til årsagen. Forskerne fandt, at de ufrugtbare mænd havde lavere koncentrationer af omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA både i blodet og i sædcellerne i forhold til de frugtbare mænd.
Forskerne fandt også, at de ufrugtbare mænd havde et relativt højt indhold af omega-6 fedtsyrer i forhold til omega-3 fedtsyrer. Jo højere indholdet var af omega-6 fedtsyren AA (arakidonsyre) i forhold til omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA, jo lavere antal sædceller havde man fundet i sæden. Sædcellernes bevægelighed var også dårligere, og man havde fundet flere skader.
I et opfølgningsstudie gav forskerne tilskud med omega-3 fedtsyrer (fiskeolier) eller placebo (snydemedicin) til de ufrugtbare mænd i 32 uger. Der blev påvist en bedre sædkvalitet hos de mænd, der fik omega-3 fedtsyrer. Derfor bør mænd med en dårlig sædkvalitet sørge for, at få nok omega-3 fedtsyrer gennem fed fisk som sild og laks fra rene farvande eller tage tilskud af en god kvalitet. Det er også muligt, at de skal reducere indtaget af omega-6 fedtsyrer fra margarine, junkfood, solsikkeolie, majsolie eller vindruekerneolie, og i stedet vælge olivenolie, der indeholder omega-9.

Q10 er nødvendig for sædcellernes energiproduktion

Sædcellerne hører til de celler i kroppen, der forbruger mest energi, når de svømmer den relativt lange vej gennem kvindens skede, livmoder og æggeleder, hvor befrugtningen foregår. Det er som et livsvigtigt kapløb, hvor det kun er ganske få sædceller, der klarer distancen på 15-25 cm op til det relativt store æg.
Co-enzymet Q10 er afgørende for, at sædcellerne og alle andre celler i kroppen kan danne energi i mitokondrierne. Mangel på Q10 kan derfor gøre sædcellerne sløve. Da Q10 tilmed er en vigtig antioxidant, kan en mangel også gøre sædcellerne mere sårbare over for oxidativ stress og dna-fragmentering.
Vi danner selv det meste Q10, men mængden daler med alderen. Kolesterolsænkende medicin, statiner, kan også hæmme kroppens dannelse af Q10.

Tilskud med Q10 øger antal af sædceller og deres mobilitet

Italiensk forskning under ledelse af specialisten Dr. A. Mancini har afsløret, at der i sæd med et lavt niveau af sædceller var et tilsvarende lavt niveau af Q10.
Slovakiske forskere har dokumenteret, at 6 måneders Q10 behandling dels øger antallet af sædceller og dels øger deres mobilitet og fremdrift. På samme måde mindskedes forekomsten af deforme sædceller under Q10-behandlingen.
Begge studier påpeger således, at tilskud med Q10 er oplagt i behandlingen af visse former for nedsat fertilitet hos manden.
Mange føler desuden, at de får mere energi ved at tage tilskud med Q10, og denne effekt kan begge parter jo have glæde af under samværet.

Vælg Q10 tilskud, som kroppen kan optage og udnytte

Q10 er et fedtopløseligt molekyle, og i tilskud er Q10 molekylerne altid fedtopløselige. I diverse råvareformer og tilskud findes Q10 molekylerne som et krystalliseret materiale, men vi har svært ved at opløse krystallerne ved normal kropstemperatur. Det kræver derfor en speciel olie- og varmeteknik, således at krystallerne opløses fuldstændigt til enkelte frie Q10 molekyler, der kan optages fra tarmen. Det kan derfor svare sig at vælge et Q10 tilskud, hvor der er dokumentation for en høj kvalitet og optagelighed, således at Q10 når helt ind i cellernes mitokondrier.

Undgå kviksølv og unødvendige kemikalier i hverdagen

Det er kendt, at en række stoffer i miljøet påvirker vores hormonbalance ugunstigt. En afledt hypotese er derfor, at nogle af disse stoffer også er helt eller delvis ansvarlige for nogle tilfælde af nedsat sædkvalitet. De mistænkte stoffer er bl.a. kviksølv, ftalater og visse pesticider. Det kan derfor svare sig, at foretrække økologiske produkter og så vidt muligt undgå miljøgifte.
Forskere fra Hong Kong har fundet, at der er en sammenhæng mellem høje kviksølvkoncentrationer i sædvæsken og sædcellers abnorme form og bevægelighed. Disse fund er i tråd med forskning på dyr, som er udsat for kviksølv. Det anbefales derfor, så vidt muligt, at undgå diverse kilder til kviksølv. Det gælder især fisk fra forurenede farvande samt tun og andre rovfisk, der ligger højt i fødekæden, og derfor er mere forurenede. I denne forbindelse kan selen binde og inaktivere kviksølv. Hvis man vel at mærke får nok selen.

Undgå tobaksrøg, også passiv rygning.

Tobaksrygning nedsætter både mænds og kvinders evne til at få børn. Sæd fra rygere indeholder flere dna-skader, og derfor bør rygere enten stoppe eller tilstræbe af få flere beskyttende antioxidanter.

Tilstræb en normal vægt og passende lokal temperatur

Overvægtige mænd har statistisk set en ringere sædkvalitet end normalvægtige. Det kan både skyldes at fedtceller producerer østrogenforstadier, og at meget fedt i skridtet giver en for høj temperatur i testiklerne. Det anbefales i det hele taget at tilstræbe en normal vægt og at gå med bukser, der ikke er for stramme eller forårsager for høj temperatur omkring testiklerne.

Stråling fra mobiltelefon, pc m.v.

Flere studier har påvist, at stråling fra trådløs kommunikation kan være skadelig for mænds sædkvalitet og frugtbarhed. Derfor er det en dårlig ide at gå med mobiltelefonen i bukselommen nær lysken og testiklerne eller at sidde meget med den bærbare pc på skødet, hvis den er koblet til trådløst internet. I 2011 undersøgte polske forskere 2.110 mænd, som havde besøgt en fertilitetsklinik mellem 1993 og 2007. Patienter, som røg, drak meget alkohol eller havde forskellige sygdomme blev udelukket fra studiet. Derefter blev deltagerne delt op i en gruppe, som brugte mobiltelefon, og en gruppe, som ikke gjorde det. Hos gruppen, der brugte mobiltelefoner havde 68 % af sædcellerne en abnorm form mod 58 % i gruppen, der ikke brugte mobiltelefon.
En britisk metaanalyse fra 2014 og en australsk metaanalyse fra 2016 viser også, at mobilstråling hænger sammen med sædcellers nedsatte bevægelighed og levedygtighed.
Argentinske forskere har analyseret sædprøver fra 29 friske mænd. Den ene halvdel blev udsat for en bærbar pc, som var koblet til internettet i fire timer, og den anden halvdel fungerede som kontrolgruppe. Det viste sig, at sædcellerne i de strålingsudsatte prøver, havde reduceret bevægelighed og større ødelæggelse af dna.
Selvom der mangler mere forskning på området, er det nok en god ide, så vidt muligt, at skærme testikler og sædceller for alt for meget stråling.

Epigenetik og fremtiden

Epigenetikken handler om, hvordan ydre faktorer og miljøet påvirker de gener, som aktiveres i kroppens celler. Før i tiden troede man, at mandens sædcelle kun overførte gener ved befrugtningen, men i dag ved man, at en række forhold i miljøet kan påvirke. hvilke gener fra både faren og moderen, der bliver aktiveret eller ej. Hos begge køn påvirkes de epigenetiske faktorer af forhold i miljøet, som inkluderer livsstil, fysisk aktivitetsniveau, ernæring og eksponering for miljøgifte og andre skadelige stoffer. Dette kan også påvirke barnets sundhedstilstand senere i livet.

Konkrete råd om tilskud til forbedring af sædkvalitet

Følgende råd om tilskud er en sammenfatning af denne artikel og netsiden ” Miscarrige Research”, som opsummerer publiceret forskning.

Tilskud For at øge antal sædceller For at forbedre sædcellers aktivitet For at forbedre sædcellernes form
C-vitamin (syreneutral) X X X
E-vitamin   X X
D-vitamin X X X
Selen (selengær)   X X
Zink X X  
Folinsyre X    
Q10 X X  
Omega-3
(evt. kombineret med mindre omega-6)
  X X
L-carnitin
(fedtforbrænding)
X X  
Lycopen (antioxidant) X X  
Pycnogenol (antioxidant)     X

Referencer:

Karayiannis D, Kontogianni MD et al. Association between adherence to the Mediterranean diet and semen quality parameters in male partners of couples attempting fertility. Human Reproduction 2017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27994040

Schagdarsurengin U, Steger K. Epigenetics in male reproduction: effect of paternal diet on sperm quality and offspring health. Nature Reviews Urology 2016
http://www.nature.com/nrurol/journal/v13/n10/full/nrurol.2016.157.html

Safarinejad MR et al. Relationship of omega-3 and omega-6 fatty acids with semen characteristics and antioxidant status of seminal plasma: A comparison between fertile and infertile men. Clinical Nutrition 2010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19666200

Safarinejad MR. Effect of omega-3 polysaturated fatty acid supplementation on semen profile and enzymatic anti-oxidant capacity of seminal plasma in fertile men with idiopatic oligoasthenoteratospermia: a double-blind, placebo-controlled, randomized study. Andrologia 2011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21219381

Chiu Yh et al. Fruit and vegetable intake and their pesticide residues in relation to semen quality among men from fertility clinic. Human Reproduction. 2015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25824023

Choy CMY et al. Relationship between semen parameters and mercury concentrations in blood and in seminal fluid from subfertile males in Hong Kong. Fertility and Sterility. 2002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12137888

Adams JA et al. Effect on mobile telephones on sperm quality: A systematic review and meta-analysis. Enviromental International 2014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24927498

Avenado C et al. Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. Fertility and Sterility. 2012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647

Netsiden ” Miscarrige Research”,
https://sites.google.com/site/miscarriageresearch/how-to-boost-fertility/how-to-increase-male-fertility

Iver Mynsted. Dårlig sædkvalitet – årsaker og botemidler. Helsemagasinet Vitenskap og fornuft Nr 2, 2017

Lutz Shomburg. Dietary Selenium and Human Helath. Nutrients 2017

http://sund-forskning.dk/artikler/fokus-paa-skaldyr/

Pernille Lund. Q10 - fra Helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

  • Oprettet den .