Skip to main content

Q10:s effekt på olika hormonella störningar

Q10:s effekt på olika hormonella störningarQ10 har betydelse för cellernas energiomsättning och som en antioxidant som skyddar kroppen mot oxidativ stress. Det tyder samtidigt på att störningar i cellernas energiproducerande mitokondrier och oxidativ stress kan vara involverat i ett antal hormonella störningar, som inkluderar sköldkörteln, bukspottkörteln, gonaderna, hypofysen och binjurarna. I en ny översiktsartikel publicerad i Antioxidants har författarna därför tittat närmare på Q10:s roll med särskilt fokus på ökad ämnesomsättning, typ 2-diabetes och dålig spermiekvalitet, vilket kan åtgärdas med tillskott.

Q10 är ett koenzym som fungerar genom att transportera elektroner när mitokondrierna producerar kemisk energi i form av ATP. Dessutom finns Q10 i cellernas yttre membran och i cellorganellers membran (t.ex. mitokondrier, lysosomer och endoplasmatisk retikulum), där Q10 som en unik antioxidant skyddar membranen mot oxidativ stress och lokala skador orsakade av fria radikaler.
Q10 är den enda fettlösliga antioxidanten som vi själva kan bilda. Q10 kan både skydda membranen genom att direkt eliminera fria radikaler eller genom att återaktivera andra antioxidanter som C-vitamin och E-vitamin. I blodet är Q10 bundet till kolesterol, som därigenom skyddas mot oxidativ stress och härskning, vilket är den egentliga orsaken till åderförkalkning.
Q10 finns i två former (ubikinon och ubikinol), som ständigt interagerar efter energibehov och som antioxidant.
Den egna produktionen av Q10 minskar med åldern. Den egna produktionen kan också vara låg vid vissa mitokondriella sjukdomar och intag av kolesterolsänkande läkemedel.
I översiktsartikeln har författarna tittat närmare på vilken roll Q10-brist och Q10-tillskott spelar för ämnesomsättningssjukdomar som Graves sjukdom och Hashimotos sjukdom samt diabetes, dålig fertilitet, klimakteriet och Cushings sjukdom. Översiktsartikeln baseras endast på kliniska studier utförda på människor.

  • I många studier har man vanligtvis gett 100–200 mg dagligen i tre månader.
  • Det är samtidigt viktigt att Q10-tillskott är av dokumenterad kvalitet som kroppen kan ta upp, så att molekylerna når hela vägen in i cellerna.

Q10, sköldkörteln och ämnesomsättningssjukdomar

Sköldkörteln producerar ämnesomsättningshormoner som reglerar cellernas syreupptag och energiomsättning. De två mest utbredda ämnesomsättningssjukdomarna är Hashimotos sjukdom, som orsakar för låg ämnesomsättning, och Graves sjukdom, som orsakar för hög ämnesomsättning. Båda sjukdomarna är autoimmuna, där immunförsvaret angriper olika delar av sköldkörteln.
Hos patienter med ökad ämnesomsättning har man funnit signifikant låga nivåer av Q10 i blodet och sköldkörteln, vilket kan bero på olika orsaker. Man antar att denna Q10-brist bidrar till komplikationer vid ökad ämnesomsättning, däribland hjärtsvikt. Mindre studier tyder också på att tillskott med Q10 kan förbättra hjärtfunktionen vid ökad ämnesomsättning.

Q10, typ 1-diabetes och typ 2-diabetes

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom vid vilken immunförsvaret angriper de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Typ 2-diabetes är en livsstilssjukdom där insulinet eller cellernas insulinreceptorer fungerar dåligt, så att cellernas upptag av blodsocker minskar.
Diabetespatienter löper en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, njursjukdom, ögonsjukdom och amputationer. Man har observerat dysfunktioner i mitokondrierna och oxidativ stress vid båda typerna av diabetes. Låga nivåer av Q10 har också observerats vid båda typerna av diabetes.
I översiktsartikeln hänvisar författarna till flera kontrollerade, randomiserade studier som avslöjar att tillskott med Q10 kan förbättra upptaget av blodsocker, minska inflammation samt risken för hjärt-kärlsjukdomar, diabetisk neuropati eller diabetisk retinopati.
Samtidigt kan det vara värt att inta en blodsockerstabiliserande kost med färre kolhydrater och mer fokus på grönsaker, proteiner och nyttiga fetter.

Q10 och kvinnlig fertilitet

Mitokondriernas normala funktion är avgörande för utvecklingen av äggceller, fertilitet och fostrets utveckling. Dysfunktionella mitokondriella funktioner och oxidativ stress har observerats hos kvinnor med nedsatt ovariefunktion. Vissa studier har visat att tillskott med Q10 före vanlig fertilitetsbehandling kan förbättra äggstockarnas respons och kvaliteten på embryot (det tidiga fostret).

Q10 och PCOS

PCOS (polycystiskt ovariesyndrom) är en av de vanligaste hormonella störningarna hos kvinnor i fertil ålder. PCOS kännetecknas av ingen eller sällsynta menstruationer, förhöjda manliga könshormoner och polycystiska äggstockar. Man antar att PCOS är orsaken till 30 procent av ofrivillig barnlöshet. Akne och oönskad hårväxt hos män (hirsutism), fetma, typ 2-diabetes och cirkulationssjukdomar kan också förekomma.
Flera studier har genomförts där tillskott med Q10 enbart eller i kombination med annan fertilitetsbehandling har getts. Flera studier tyder på att tillskott med Q10 under 2–3 månader kan förbättra glukostoleransen (blodsocker), blodlipider och reducera de manliga könshormonerna. Det tyder också på att tillskott med Q10 minskar oxidativ stress och markörer för inflammation.
Samtidigt kan det vara värt att inta en blodsockerstabiliserande kost med färre kolhydrater och mer fokus på grönsaker, proteiner och nyttiga fetter.

Q10 och manlig fertilitet

Orsakerna till mannens dåliga fertilitet är ännu inte helt klarlagda. Men det antas att dysfunktioner i spermiernas mitokondrier och oxidativ stress i spermierna kan vara involverade. Eftersom spermierna arbetar hårt när de simmar mot ägget behöver de extra energi. Det är också viktigt att spermiecellerna är skyddade mot oxidativ stress. För om spermiernas DNA förstörs av fria radikaler, så att DNA-fragmentering uppstår, gör detta att ett befruktat ägg stöts ut.
I översiktsartikeln hänvisar författarna till flera studier där tillskott med Q10 har förbättrat mannens spermiekvalitet. Författarna hänvisar även till en studie där man har gett Q10 i kombination med selen, vilket beror på att selenbrist är utbrett och att selen förbättrar effekten av Q10. Dessutom hänvisar författarna till en studie på 80 infertila män, där tillskott med Q10 samt L-karnitin, L-arginin, glutation, folsyra (B9-vitamin), B12-vitamin, zink och selen avsevärt skulle kunna förbättra koncentrationen av spermier, spermiers rörlighet och risken för graviditet.

Q10, klimakteriet, hormonbehandling och behandling av benskörhet

Det tyder på att hormonbehandling efter klimakteriet kan minska blodets innehåll av Q10 och potentiellt öka risken för cirkulationssjukdomar hos kvinnor i klimakteriet. P-piller kan också minska mängden Q10 i blodet. Detsamma gäller behandling med kväve-bisfosfonater (t.ex. Alendronat), som används mot benskörhet hos kvinnor i klimakteriet. Det är också möjligt att denna minskning av blodets nivå av Q10 bidrar till några av biverkningarna.

Q10, hypofys, tallkottkörtel och binjurar

Q10:s roll för hypofysen, tallkottkörteln och binjurarna har inte studerats särskilt mycket. Det tyder dock på att patienter med Cushings syndrom har oxidativ stress och dysfunktioner i mitokondrierna.

Referenser

David Mantle and Iain Parry Hargreaves. Coenzyme Q10 and Endocrine Disorders: An Overview. Antioxidants 2023

Jan Aaset, Jan Alexander, Urban Alehagen. Coenzyme Q10 supplementation – In ageing and disease. Mechanisms of Ageing and Development. 2021

Illenia Cirilli et al. Role of Coenzyme Q10 in Health and Disease: an Update on the last 10 years (2010-2020). Antioxidants 2021

Bispebjerg Hospital. Færre kulhydrater forbedrer type 2-diabetikeres evne til at regulere blodsukkeret. Bispebjerg hospital.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyhedsarkiv. 2019

  • Skapad