Skip to main content

Brist på D-vitamin under graviditeten ökar risken för autism

- särskilt bland pojkar

 Brist på D-vitamin under graviditeten ökar risken för autismD-vitamin reglerar flera processer i hjärnan och har betydelse för barnets utveckling på flera fronter. Enligt en ny studie från University of Queensland i Australien ökar risken för autism särskilt hos små pojkar, om mamman har lidit brist på D-vitamin under graviditeten. Detta beror delvis på att bristen kan påverka nivån av manliga könshormoner i hjärnan. En del forskning har efterhand avslöjat att brist på D-vitamin kan hänga samman med autism, och att tillskott kan förbättra hyperaktivitet och andra funktionshinder hos barn med autism.

Autism förekommer i varierande grad och kännetecknas av en annorlunda och ofta försenad utveckling inom områden som språk, kommunikation och socialt beteende. Personer med autism kan också vara överkänsliga för sinnesintryck, få raserianfall samt ha fobisk ångest och självskadande beteende. Antalet autismdiagnoser har ökat stadigt under de senaste årtiondena. Det finns flera riskfaktorer, och mycket tyder på att brist på D-vitamin är den röd tråden som kan ha betydelse för att både genetiska och miljömässiga faktorer slår igenom.

D-vitamin hjälper till att reglera könshormonbalansen

I den senaste studien, som utfördes på råttor, fann professor Darryl Eyles och dr Asad Ali från Queensland Brain Institute att brist på D-vitamin under dräktigheten orsakade en ökad nivå av det manliga könshormonet testosteron under utvecklingen av hanfostrets hjärna. Forskarna fann också att D-vitaminbrist under råttornas dräktighet resulterade i brist på ett enzym som bryter ner testosteronet.
Enligt forskarna kan en överdriven påverkan av testosteron i hjärnan vara en underliggande orsak till autism, men de exakta mekanismerna är fortfarande oklara.
Professor Eyles tidigare forskning har visat att D-vitamin spelar en avgörande roll i hjärnans utveckling, och att tillskott med D-vitamin till dräktiga råttor helt förhindrade autismdragen hos deras avkomma.
D-vitamin reglerar omkring 10 procent av våra gener via en mängd olika på-och-av-mekanismer. Enligt dr Ali är D-vitaminet också involverat i regleringen av könshormoner. För när dräktiga råttor utfodrades med en D-vitaminfattig kost fick hanfostren en ökad nivå av testosteron i hjärnan – och detta kan vara en orsak till att fler pojkar har autism.
Studien har publicerats i Molecular Autism och är den första som visar på denna koppling mellan D-vitamin, autism och testosteron. Forskarnas nästa steg är att studera andra riskfaktorer i samband med utvecklingen av autism – däribland stress hos den gravida kvinnan och brist på syre, för att se om det har någon effekt. Här kan vi också hänvisa till tidigare studier som nämns på denna webbplats.

  • Den moderna livsstilen och kampanjerna mot hudcancer har gjort att människor nu undviker solen så mycket att D-vitaminbrist har blivit mycket vanligare.
  • Det kan bland annat vara en bidragande orsak till den stigande förekomsten av autism.

D-vitamin reglerar också serotonin i hjärnan och tarmarna

Forskardoktoranderna Rhonda Patrick och Bruce Ames vid Children's Hospital Oakland Research Institute (CHORI) har tidigare hittat de närmare mekanismerna mellan D-vitamin, autism och serotonin.
Forskarna fann nämligen att D-vitamin reglerar en gen som ansvarar för att aminosyran tryptofan omvandlas till serotonin. Serotonin är mest känt som en neurotransmittor i hjärnan med betydelse för humöret. Men serotonin har många andra funktioner i hjärnan och resten av kroppen.
Vid autism ser man ofta för låga serotoninnivåer i hjärnan och för höga serotoninnivåer i tarmen. Forskarnas studier avslöjade att D-vitamin både kan öka serotoninbildandet i hjärnan och dämpa det i tarmsystemet genom att aktivera några speciella gener.

Serotoninets roll i hjärnans utveckling

Under graviditeten spelar serotoninet en viktig roll i utvecklingen av barnets hjärna, och om det inte finns tillräckligt med serotonin går det ut över hjärnans struktur och funktioner.
Enligt Rhonda Patrick har försök på möss visat att brist på serotonin leder till autistiska drag. Hon har också upptäckt att fostren är helt beroende av moderns D-vitaminstatus. Under graviditeten överförs D-vitamin från modern via moderkakan. Därefter passerar D-vitaminet fostrets blod-hjärnbarriär, så att D-vitaminberoende enzymprocesser kan omvandla tryptofan till serotonin. Det kan därför påverka utvecklingen av fostrets hjärna om mamman lider brist på D-vitamin.

Andra försök med D-vitamin till barn med autism

I en bok från 2015 beskriver dr John Cannell två försök där man har gett tillskott med D-vitamin till barn med autism. I det ena försöket fick 83 barn med autism i tre månader höga doser med D-vitamin. 67 barn, motsvarande 80 procent, upplevde väsentliga förbättringar när det gäller stereotypt beteende, ögonkontakt och uppmärksamhet.

Se till att få tillräckligt med D-vitamin under graviditeten

Kvinnor som planerar att bli gravida, liksom kvinnor som redan är det, rekommenderas genomgå en mätning för D-vitaminstatus och inte minst ta tillskott under hela året.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Referenser

Ali, A. A. et al. Developmental vitamin D deficiency increases foetal exposure to testosterone. Molecular Autism. 2020

Emily Henderson. Vitamin D deficiency could explain why autism spectrum disorder is more common in boys. www.news-medical.net Dec 11, 2020

Khaled Sall et al. Randomized controlled trial of vitamin D supplementation in children with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2016

John J Cannell. Autism Causes, Prevention and Treatment: Vitamin D Deficiency and the Explosive Rise in Autism Spectrum Disorder. Sunrise River Press. 2015

R.P. Patrick, B.N. Ames. Vitamin D hormones regulates serotonin synthesis. The FASEB Journal 2014

Science News. Casual link found between vitamin D, serotonin synthesis and autism in new study. Science Daily. 2014

Rhonda P. Patrick and Bruce Ames. Vitamin D and the omega-3 fatty acids control serotonin synthesis and action, part 2: relevance for ADHD, bipolar schizophrenia, and impulsive behavior. The FASEB Journal 2015.

  • Skapad