Skip to main content

Vad innebär D-vitaminbrist vid en graviditet och för barnets hälsa?

Vad innebär D-vitaminbrist vid en graviditet och för barnets hälsa?Samtidigt antas det att över en miljard människor lider brist på D-vitamin. Detta har väckt ökad oro för folkhälsan, bland annat vad gäller gravida och deras barn. Flera studier visar nu att brist på D-vitamin är förbundet med många komplikationer under graviditeten som havandeskapsförgiftning, ökad risk för förtida födsel och kejsarsnitt. Det föreligger också en ökad risk för att barnet får en låg födelsevikt, svagt skelett och senare utvecklar bronkit, astma, typ 1-diabetes, multipel skleros och autism. Detta framgår av en översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Nutrients. Författarna påpekar därför att det är nödvändigt med tillskott som korrigerar bristerna hos såväl gravida som barn vid förebyggande och behandling av de många allvarliga komplikationerna och sjukdomarna. Samtidigt är det viktigt att dessa tillskott optimerar nivån i blodet.

D-vitaminbrist har blivit ett globalt problem. Kosten bidrar bara med blygsamma mängder, och solens UV-strålning är den viktigaste källan. Men på våra breddgrader kan vi bara bilda vitaminet på sommaren när solen står som högst på himlen. Vintermånaderna, inomhuslivsstil, mörk hy, täckande klädsel och överdriven användning av solskyddsfaktor minskar egenproduktionen.
Den D-vitaminform som vi får via kosten eller bildar utifrån solen är inaktiv, och den omvandlas först i levern och sedan i njurarna och på andra ställen i kroppen till den aktiva steroidformen 1,25-dihydroxivitamin D. Men det visar sig att överviktiga och diabetiker har svårare att omvandla D-vitaminets förstadium till den aktiva formen.
D-vitamin är som bekant viktigt för kroppens kalciumbalans och skelett. Men det är mindre känt att det reglerar en mängd gener via av- och på-mekanismer som påverkar de flesta av kroppens celler, vävnader och organ.
Samtidigt verkar det som att de officiella rekommendationerna för D-vitamin bara tar hänsyn till skeletthälsan, och det verkliga behovet är kontroversiellt.

  • I blodet mäts D-vitamin som 25-hydroxivitamin D.
  • Den nedre gränsen är satt till 50 nmol/l.
  • Adekvata nivåer ligger på över 75 nmol/l.
  • Flera forskare tror att de optimala nivåerna ligger på över 100 nmol/l.
  • Den övre gränsen ligger på 160 nmol/l.

D-vitaminets betydelse för gravida

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin, och det har avgörande betydelse för såväl fertiliteten som utvecklingen av fostrets skelett, tänder, immunförsvar, hjärna, nervsystem, bukspottkörtel och andra funktioner.
Samtidigt är fostret totalt beroende av moderns D-vitamin som måste överföras via moderkakan. I detta sammanhang har man funnit att D-vitamin aktiveras i moderkakan och att detta är avgörande för fostrets utveckling. Om modern lider brist på D-vitamin kan det därför medföra en mängd symtom som påverkar fosterutvecklingen.
Syftet med den nya studien var därför att titta närmare på D-vitaminets betydelse för fertiliteten och barnets allmänna hälsa.

Det finns ett behov av tillskott till gravida som optimerar blodets nivå

Författarna bakom den nya översiktsartikeln har granskat ett stort antal studier och drar slutsatsen att brist på D-vitamin är ett världsomspännande problem före, under och efter graviditeten. Vintermånaderna och ett högt BMI är särskilt stora riskfaktorer.
Brist på D-vitamin gör det svårare att bli gravid. Själva graviditeten kan vara förbunden med många komplikationer som preeklampsi (havandeskapsförgiftning), graviditetsdiabetes, ökad risk för förtida födsel och kejsarsnitt. Det föreligger också en ökad risk för att barnet får en låg födelsevikt, rakit (engelska sjukan), och att det senare utvecklar dåliga tänder, bronkit, astma, typ 1-diabetes, multipel skleros och autism. Det tyder också på att det föreligger en ökad risk för att barnet utvecklar ADHD.
Å andra sidan har tillskott med D-vitamin visat positiva förändringar i nyföddas skelettutveckling och lovande resultat vid förebyggande av luftvägssjukdomar som bronkit, astma samt utveckling av typ 1-diabetes, skleros och autism.
Författarna hänvisar också till flera forskare som rekommenderar att blodets nivå av D-vitamin bör ligga på över 75 nmol/l före befruktningen och under hela graviditeten.
Samtidigt drar författarna slutsatsen att D-vitaminnivåer i blodet som ligger på över 100 nmol/l skyddar bättre mot icke-klassiska bristsymtom som luftvägssjukdomar och autoimmuna sjukdomar.
Den nya översiktsartikeln har publicerats i tidskriften Nutrients.

Tillskott med D-vitamin till gravida

Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar att gravida kvinnor tar ett dagligt tillskott på 10 mikrogram D-vitamin hela året. Men det verkar som att många glömmer det och inte är konsekventa. Det verkar dessutom som att de officiella rekommendationerna är ganska lågt satta, och att vissa kan ha ett större behov om blodets nivå ska optimeras. Det gäller exempelvis överviktiga och diabetiker. Det kan därför vara en fördel om man får mätt sin D-vitaminstatus – särskilt på vintern och våren, då risken för brist är som störst.
Eftersom vi heller inte får få för mycket D-vitamin är den övre säkra gränsen för dagligt intag satt till 100 mikrogram för vuxna, inklusive gravida och ammande. Denna mängd kan de flesta med vit hy enkelt bilda under en solig sommardag i lätt klädsel.

Referenser

Jose Luis Mansur et al. Vitamin D: Before, during and after Pregnancy: Effect on Neonates and Children. Nutrients. 2022

Claire Simner et al. Placental uptake and metabolism of 25(OH) vitamin D determine its activity within the fetoplacental unit. eLife 2022

Minna Sucksdorff et al. Maternal Vitamin D Levels and the Risk of Offspring Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2019

  • Skapad