Skip to main content

Omega-3-fettsyror och antioxidanter skyddar hjärnan vid sporter som präglas av frekventa huvudskador

Omega-3-fettsyror och antioxidanter skyddar hjärnan vid sporter som präglas av frekventa huvudskadorKontaktsporter som fotboll och boxning är ofta förbundna med huvudkollisioner eller slag som kan orsaka fysiska trauman och bestående men. Enligt en ny studie publicerad i tidskriften Journal of the International Society of Sports Nutrition verkar det som om starka tillskott med omega-3-fettsyror kan skydda fotbollsspelare mot skador orsakade av huvudtrauma. Det har till och med visat sig ge en positiv effekt på cirkulation och leder. Överdriven träning och elitsport kan dessutom öka risken för oxidativ stress, vilket är förbundet med akuta skador, inflammationer och efterföljande utveckling av neurologiska sjukdomar. Därför bör man också vara välförsedd med antioxidanter som A-, C- och E-vitamin samt selen och zink om man utövar idrott på hög nivå.

Amerikansk fotboll har vidareutvecklats från rugby, och eftersom det är tillåtet att tacklas med hela kroppen som måltavla förekommer det ofta sammandrabbningar som kan orsaka huvudtrauma. Inom vanlig fotboll, boxning och andra sporter kan det också förekomma huvudtrauma.
Intensiteten och antalet huvudtrauman under de olika sporterna hänger samman med risken att utveckla neurologiska sjukdomar, som alla kännetecknas av en progressiv förlust av neuroner som försämrar den drabbades motoriska eller kognitiva färdigheter.
Flera studier har redan avslöjat att pensionerade elitidrottare löper en betydligt högre risk för att utveckla neurologiska sjukdomar. Följaktligen har en studie som omfattade över 7 000 manliga professionella fotbollsspelare från den italienska första- och andradivisionen visat på en betydande ökad risk att utveckla den mycket allvarliga sjukdomen ALS (amyotrofisk lateralskleros), som påverkar de motoriska nervcellerna i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen.

Omega-3-fettsyrornas betydelse för hjärnan

Det är allmänt känt att omega-3-fettsyrorna är livsnödvändiga, och att hjärnan innehåller större mängder. I cellernas membran finns formerna EPA, DHA och DPA, som har en mängd olika fysiologiska funktioner. Omega-3-fettsyrorna verkar dessutom i ett biokemiskt samspel med omega-6-fettsyrorna, där balansen är viktig. Det innebär att det skapas en grogrund för cellulära dysfunktioner, inflammationer och utveckling av många sjukdomar om vi får för lite omega-3.
Tidigare studier har redan visat att tillskott med omega-3-fettsyror har en positiv effekt på personer som lider av huvudtrauma eller som riskerar att drabbas av det.

Den nya studien avslöjar nya effekter av omega-3 i samband med huvudtrauma

I den nya studien fick 31 fotbollsspelare från den amerikanska fotbollsklubben NCAA (National Collegiate Athletic Association) tillskott med omega-3-fettsyror under träningsperioden inför och under fotbollssäsongen. Doserna var ganska stora i form av DHA (2 000 mg), EPA (560 mg) och DPA (320 mg). Samtidigt fick 35 fotbollsspelare från samma fotbollsklubb inget tillskott och fungerade som kontrollgrupp.
Under studien mätte forskarna deltagarnas nivåer av omega-3-fettsyror i blodet, förhållandet mellan omega-3 och omega-6 samt blodets nivå av Nf-L (serum neurofilament light), som är en biomarkör för nervfiberskador och en möjlig markör för huvudtrauma.
Det visade sig att de fotbollsspelare som fick tillskott med omega-3-fettsyror uppvisade en signifikant ökning i blodet av de tre formerna. Det så kallade omega-3-indexet steg alltså från cirka 4,3 procent till cirka 7,5 procent i slutet av studien.
Samtidigt visade det sig att de fotbollsspelare som fick tillskott av omega-3-fettsyror inte uppvisade någon förhöjd nivå av biomarkören Nf-L, som kan indikera skador på nervfibrerna.
Samtidigt fann forskarna att kontrollgruppen, som inte fick några tillskott med omega-3-fettsyror, uppvisade ett fall i blodets omega-3-index under samma period. Kontrollgruppen uppvisade också en ökad nivå av biomarkören Nf-L på cirka 50 procent under träningsperioden, och nivån av Nf-L var fortsatt hög under hela fotbollssäsongen.
Den nya studien är den första som visar att starkare tillskott med omega-3-fettsyror kan minska nivån av Nf-L. Det betyder med andra ord att starkare tillskott med fiskoljor har potential att minska neurologiska skador orsakade av huvudtrauman under sport.
Tillskott med fiskoljor har även en positiv effekt på cirkulationen och förebyggande av inflammation, som är kopplad till ledvärk.

Träning som orsakar oxidativ stress ökar behovet av antioxidanter

Alla vet att det är bra att motionera och träna. Men överdriven träning och elitsport ökar risken för oxidativ stress, där det föreligger en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Eftersom oxidativ stress ökar risken för akuta skador, inflammationer och senare utveckling av neurologiska sjukdomar kan tillskott med relevanta antioxidanter som A-, C- och E-vitamin samt selen och zink vara relevant, eftersom det kan förebygga akuta och kroniska skador.

Referenser:

J.L. Heileson, et al. The effect of omega-3 acids on a biomarker of head trauma in NCAA football athletes: a multi-site, non-randomized study. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2021

Stephen Daniels. Omega-3 fatty acids may protect brains in American Football Athletes. NUTRAingredients.com

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Understanding how omega-3 dampens inflammatory reactions. ScienceDaily 2017

Christina Nocella et al. Impairment between Oxidant and Antioxidant Systems: Short- and Long-Term Implications for Athletes' Health. Nutrients 2019

  • Skapad