Skip to main content

För tidigt födda barn får bättre syn med särskilda fettsyror

För tidigt födda barn får bättre syn med särskilda fettsyrorBarn som föds alldeles för tidigt riskerar bland annat att få nedsatt syn. Men det tyder nu på att tidiga tillskott med särskilda omega-3- och omega-6-fettsyror ger barnet bättre syn när det är 2,5 år. Detta framgår av en svensk uppföljningsstudie som har publicerats i The Lancet Regional Health – Europe. Samtidigt kommer forskarna in på varför dessa fettsyror är så viktiga – inte bara för ögonhälsan utan också för hjärn- och den allmänna hälsan.

När barn föds före den 37:e graviditetsveckan kallas det för prematur födsel. Eftersom för tidigt födda barn har mindre utvecklade organ, är de mycket mer sårbara än barn som föds vid rätt tidpunkt. De för tidigt födda barnen löper också större risk för akuta och bestående komplikationer, däribland större risk för att utveckla prematuritetsretinopati (ROP). Det är en sjukdom i näthinnans blodkärl som kan leda till gradvis ärrbildning på näthinnan och näthinneavlossning, vilket ökar risken för synförlust eller blindhet. Dessutom är den nedsatta synen ofta förbunden med neurologiska störningar hos de flesta barn som föds för tidigt.
Det är också ett faktum att utvecklingen av barnets ögon, hjärna och andra organ är beroende av en tillräcklig tillförsel av de långkedjiga omega-3- och omega-6-fettsyrorna. Men när barnet föds alldeles för tidigt upphör denna tillförsel abrupt under graviditeten. I den nya studien har ett svenskt forskarteam därför tittat närmare på om tillskott med omega-3-fettsyran DHA (dokosahexaensyra) och omega-6-fettsyran AA (arakidonsyra) till extremt för tidigt födda barn påverkar deras syn. I studien deltog totalt 178 barn som föddes på sjukhus i Göteborg, Lund och Stockholm. Barnen föddes före den 28:e graviditetsveckan och hade en genomsnittlig vikt på 790 gram. Den ena gruppen av barn fick tillskott med de två omega-3- och omega-6-fettsyrorna direkt efter födseln och fram till tidpunkten för den normalt förväntade födseln. Den andra gruppen fick inte dessa tillskott och fungerade som kontrollgrupp.

Bättre syn och bättre hjärnfunktion

Forskarna har tidigare funnit att kombinationen av de två omega-3- och omega-6-fettsyrorna till extremt för tidigt födda barn halverar risken för ögonsjukdomen prematuritetsretinopati. I den nya uppföljningsstudien tittade forskarna närmare på samma barns ögonhälsa och syn 2,5 år efter barnens förväntade normala födelsetidpunkt.
Det visade sig att de barn som hade fått tillskott av de två fettsyrorna hade fått bättre syn jämfört med kontrollgruppen, oavsett om de hade haft prematuritetsretinopati eller inte. Dessutom hängde den bättre synen inte bara ihop med den positiva effekten på näthinnans utveckling. Det visade sig också att de två tillskotten hade en positiv effekt på hjärnans förmåga att tolka de olika synintrycken.
På många håll i världen är det mycket fokus på kosttillskott till extremt för tidigt födda barn. Men fortfarande saknas riktlinjer för hur man ska ge de fleromättade omega-3- och omega-6-fettsyrorna till just denna grupp nyfödda. Ändå kastar nu den svenska uppföljningsstudien nytt ljus över hur viktigt det är att för tidigt födda barn får de aktuella tillskotten.
I framtida studier kommer forskarna dessutom att titta närmare på hur de aktuella tillskotten med de två fettsyrorna påverkar samma barns kognitiva och neurologiska utveckling.

Varför är omega-3- och omega-6-fettsyror så viktiga för barnets utveckling?

Omega-3- och omega-6-fettsyrorna är livsviktiga, eftersom de ingår i alla cellmembran och många biokemiska processer. De fleromättade fettsyrorna har betydelse för utvecklingen av barnets näthinna och hjärna. De fleromättade fettsyrorna lagras mer konkret in i nervcellsmembranen. Detta har mycket stor betydelse under den tredje trimestern och det första levnadsåret, då barnets hjärna växer och utvecklas särskilt mycket. Samtidigt är det välkänt att hjärnan innehåller en del av omega-3-fettsyran DHA och omega-6-fettsyran AA, som barnen fick i den svenska studien.
Det är under alla omständigheter viktigt att den gravida är välförsedd med de två fettsyrorna, även om barnet föds i tid. Det är ganska lätt att få i sig tillräckligt av omega-6-fettsyran AA genom kosten, men det finns många gravida och ammande kvinnor som äter för lite fet fisk, och de kan dra nytta av tillskott med fiskolja av god kvalitet.

Referenser:

Pia Lundgren et al. Visual outcome at 2,5 years of age in ϖ-3 and ϖ-6 long-chain polyunsaturated fatty acid supplemented preterm infants: a follow-up of a randomized controlled trial. The Lancet Regional Health – Europe. 2023

University of Gothenburg. Preterm babies given certain acids have better vision. ScienceDaily 2023

For tidlig fødsel (præmaturitet) - Patienthåndbogen på sundhed.dk


  • Skapad