Skip to main content

D-vitamin och fiskolja motverkar krupp

D-vitamin och fiskolja motverkar kruppSpädbarn och små barn löper lägre risk att utveckla krupp om modern har tagit större tillskott av D-vitamin och fiskolja under graviditeten. Det framgår av en dansk studie, där forskare för första gången har tittat närmare på detta samband. Samtidigt tyder det på att D-vitamin och fiskolja gynnar barnets immunförsvar och motverkar den inflammation i luftvägarna som utlöser krupp. Dessutom har de två tillskotten också en positiv effekt på barnets skelett och nervsystem samt förebyggande av astma.

Krupp drabbar särskilt spädbarn och barn under fem år. Sjukdomen börjar ofta med en förkylning eller annan virusinfektion i luftvägarna, där slemhinnorna under stämbanden svullnar till följd av inflammation. Detta resulterar i en karakteristisk skällande hosta och ansträngd andning. Krupp, som vanligtvis uppstår i attacker på kvällen efter en kort tids sömn, har vanligtvis ett lindrigt förlopp. Men i svåra fall behöver barnet läggas in på sjukhus eftersom andningsproblemen kräver en intensivare behandling.
Eftersom det inte finns något effektivt vaccin mot krupp ville därför ett forskarteam från Köpenhamns universitetssjukhus (KUH) undersöka om tillskott med D-vitamin och fiskolja kunde påverka immunförsvaret.
Studien involverade 736 gravida kvinnor och deras 700 barn som tidigare hade deltagit i COPSAC, en studie på en population bestående av mödrar och barn från 2010. Kvinnorna delades in i fyra grupper som fick följande dagliga tillskott:

  1. Större doser av D-vitamin (70 mikrogram) och fiskolja (2,4 gram).
  2. Större doser av D-vitamin (70 mikrogram) och olivolja.
  3. Standarddos av D-vitamin till gravida (10 mikrogram) och fiskolja (2,4 gram).
  4. Standarddos av D-vitamin till gravida (10 mikrogram) och olivolja.

D-vitamin och fiskolja i större doser motverkar krupp

Alla gravida kvinnor tog de dagliga tillskotten från den 24:e graviditetsveckan till en vecka efter att barnet hade fötts. Varken kvinnorna eller forskarna visste vem som fick vad förrän i slutet av studien.
Under studiens gång undersökte forskarna barnen tills de var tre år gamla. Det visade sig att 97 av barnen utvecklade krupp. Studien avslöjade dessutom att:

  1. Barn vars mödrar tog fiskolja löpte 11 procents risk att utveckla krupp. I olivoljegruppen var risken 17 procent (en minskning med 38 procent).
  2. Barn vars mödrar tog höga doser av D-vitamin (70 mikrogram) löpte 11 procents risk att drabbas av krupp. I gruppen där mödrarna endast tog standardrekommendationer med D-vitamin (10 mikrogram) var risken 18 procent (en minskning med 40 procent).

Enligt forskarna kan tillskott med större doser D-vitamin och fiskolja under graviditeten därför vara effektivt för att förhindra att barnet utvecklar krupp.

Hur förhindrar D-vitamin och fiskolja krupp?

Forskarna bakom den nya studien känner inte till de exakta mekanismerna bakom D-vitamin och fiskolja, men de två tillskotten antas stimulera barnets immunförsvar. Det tyder också på att D-vitamin och fiskolja motverkar inflammationerna på slemhinnorna under stämbanden.

Andra fördelar med att ta en hög dos av D-vitamin och fiskolja

Forskarna bakom den nya studien, vilken som nämnts bygger på den större COPSAC-studien på en population bestående av mödrar och barn, har redan undersökt andra hälsofördelar med moderns intag av ett större tillskott med D-vitamin och fiskolja under graviditeten. Detta omfattar den positiva effekten på barnets skelettutveckling, centrala nervsystemet, kroppsbyggnad och förebyggande av astma. Det är redan känt att moderns tillstånd under graviditeten kan påverka barnets hälsa i luftvägarna. Om modern till exempel röker kan det försämra barnets andningsfunktioner. Allt större fokus läggs nu på att moderns kostvanor också har inflytande på utvecklingen av barnets luftvägar.
Forskarna efterlyser därför fler studier på området. Mycket tyder nämligen på att detta kan leda till nya rekommendationer gällande tillskott till gravida med särskilt fokus på mer D-vitamin och fiskolja.

Referenser

Emily Henderson. Study investigates the effect of vitamin D and fish oil on croup. News Medical Life Sciences. Sep. 5, 2022.

Jose Luis Mansur et al. Vitamin D: Before, during and after Pregnancy: Effect on Neonates and Children. Nutrients. 2022

  • Skapad