Skip to main content

Gravidas intag av fisk bör omvärderas

Gravidas intag av fisk bör omvärderasFisk innehåller D-vitamin, omega-3-fettsyror, selen och jod, som har betydelse för fostrets hjärna och utveckling. Fisk kan emellertid även innehålla kvicksilver, vilket avskräcker många kvinnor. Men enligt en ny studie publicerad i NeuroToxicology verkar det som att det inte är så farligt att äta fisk under graviditeten. Forskarna bakom studien anser därför att varningarna bör omvärderas. Det tyder samtidigt på att förhållandet mellan kvicksilver och selen i fisk och andra maritima livsmedel spelar en avgörande roll.

Forskare från University of Bristol inkluderade två studier i vilka cirka 1 200 gravida deltog. En studie gällde gravida från studien Children of the 90s i Storbritannien. I denna kom kvinnorna från Sydvästra England där intaget av fisk är ganska lågt. Den andra motsvarande studien var från Seychellerna där nästan alla gravida äter mycket fisk. Forskarna mätte kvicksilverhalten i kvinnornas blod och i barnens navelsträngar. Forskarna följde därefter barnens utveckling, och i synnerhet deras födelsevikt samt IQ och andra kognitiva förmågor.
I stort sett fann forskarna att det inte spelar någon roll vilken fisk de gravida äter, eftersom essentiella ämnen som selen i fisken skyddar mot fiskens kvicksilverinnehåll. Forskarna kom därför fram till slutsatsen att det är viktigare för fostrets utveckling huruvida den gravida äter fisk eller inte. Det betyder med andra ord att gravida generellt sett tjänar på att äta olika fiskarter eftersom fördelarna överväger nackdelarna. Detta går därför emot de vanliga varningarna.

De många hälsofördelarna med att äta fisk

Det har länge varit känt att barn får hälsovinster vad gäller synen och de kognitiva förmågorna om deras mödrar har ätit fisk under graviditeten. Men eftersom det samtidigt råder en mängd varningar mot att äta fisk på grund av kvicksilver, så finns det också många gravida som helt undvikit att äta fisk för att vara på den säkra sidan.
Enligt dr Caroline Taylor, som ligger bakom den nya studien, verkar moderns intag av kvicksilver från fisk under graviditeten dock inte har någon negativ effekt på barnet. Tvärtom verkar det som att kvicksilver från miljön har en skadligare effekt på barnet om modern inte äter fisk. Enligt forskarna kan det bero på att fisk innehåller D-vitamin, omega-3-fettsyrorna EPA och DHA samt jod och selen som har avgörande betydelse för utvecklingen av fostrets hjärna, nervsystem, ämnesomsättning, immunförsvar och andra funktioner.
Enligt forskarna bör därför hälsomyndigheterna ändra sina varningar mot att äta vissa fiskarter, eftersom det kan göra mer skada än nytta. De nya riktlinjerna för gravida bör generellt betona att gravida bör äta minst två måltider fisk per vecka, varav en måltid bör bestå av fet fisk.
Den nya studien har publicerats i NeuroToxicology.

Mer information om kvicksilver i skaldjur, fiskar och större marina djur

Det är allmänt känt att kvicksilver ansamlas genom näringskedjan. Därför innehåller skaldjur och fisk som sill, ansjovis, rödspätta, torsk, sej, lax och makrill, som finns längre ner i näringskedjan, generellt sett mindre kvicksilver. Samtidigt finns det ett gynnsamt samband mellan selen och kvicksilver till förmån för selen. Det betyder med andra ord att det finns mer än tillräckligt med selen i dessa fiskarter för att både binda kvicksilver och ingå i andra selenföreningar. Det bör också nämnas att små tonfiskar innehåller mycket mindre kvicksilver än stora tonfiskar.
Det verkar under alla omständigheter som att stora marina djur som valar, spjutfiskar, vissa hajar och sälar innehåller för mycket kvicksilver i förhållande till selen. En studie på grindvalar, som man äter en del av på Färöarna, har tidigare visat en negativ effekt, eftersom de ansamlar flera hundratals procent mer kvicksilver.
Den nya studien bekräftar därför att seleninnehållet i de flesta fiskarter är tillräckligt högt för att det ska vara säkert för gravida att äta fisk. Man måste dock vara medveten om att fisk som befinner sig högt i näringskedjan också ansamlar andra miljögifter, och att många fiskar från Östersjön innehåller så mycket kvicksilver att det överstiger EU:s miljökrav.
Livsmedelsverket rekommenderar fortfarande att gravida eller ammande kvinnor över huvud taget inte äter stora rovfiskar som tonfisk, där mycket beror på storleken. Ändå verkar det som att gravida i allmänhet tjänar på att äta de flesta fiskarter.

  • Kroppens selenreserver är avgörande för kvicksilvertoxicitet.
  • Denna roll har i allmänhet underskattats i många studier.

Referenser:

Jean Golding, Caroline Taylor, Yasmin Iles-Caven, Steven Gregory. The benefits of fish intake: Results concerning prenatal mercury exposure and child outcomes from the ALSPAC prebirth cohort. NeuroToxicology, 2022; 91: 22 DOI: 10.1016/j.neuro.2022.04.01

University of Bristol. Study calls for change in guidance about eating fish during pregnancy. ScienceDaily. 2022

Michael Gochfeld, Joanna Burger. Mercury interactions with selenium and sulfur and the relevance of SE: HG molar ratio to fish consumption advice. Environ Sci Pollut res Int. 2021

Nicholas V.C. Ralston, Laura J. Raymond. Mercury´s neurotoxicity is characterized by its disruption of selenium biochemistry. 2018

  • Skapad