Skip to main content

Sammenhæng mellem gravides selenindtag fostrets udvikling og fødselsvægt

Sammenhæng mellem gravides selenindtag fostrets udvikling og fødselsvægtDet livsvigtige sporstof selen indgår i en række proteiner og antioxidanter, der har betydning for en sund graviditet. Ifølge et nyt norsk befolkningsstudie, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nutrients, tyder det på, at mangel på selen under graviditeten kan medføre væksthæmning hos fostret og en lav fødselsvægt. Dette kan på sigt få konsekvenser for barnets vækst, kognitive færdigheder og helbred. Det er samtidig problematisk, at selenmangel er udbredt i Norge og resten af Europa.

Hvis et foster vokser mindre end normalt, øges risikoen for alvorlige komplikationer, og risikoen er større, hvis væksthæmningen begynder tidligt i svangerskabet. Væksthæmningen øger således risikoen for, at fostret dør i livmoderen. Der er også en øget risiko for, at den nyfødte baby mangler ilt (perinatal asfyksi) og efterfølgende komplikationer. Senere i livet øges risikoen for en lille statur, forsinket kognitiv udvikling, diabetes og hjertekarsygdomme.
Det er almindelig kendt, at rygning, stofmisbrug, forhøjet blodtryk, præeklampsi og stofskiftesygdomme øger risikoen for væksthæmning. Men kosten spiller også ind, fordi fostret har brug for en lang række næringsstoffer under udviklingen og væksten. I denne forbindelse indgår sporstoffet selen i 25-30 selenafhængige proteiner, der blandt andet har betydning for energiomsætningen, DNA-syntesen og stofskiftet. Meget tyder desuden på, at selenholdige proteiner har en særlig opbyggende rolle under graviditeten, herunder hjernens udvikling. De selenholdige antioxidanter GPX´er (glutathion peroxidaser) bidrager samtidig til at beskytte moderkagen og fostret mod oxidativ stress forårsaget af frie radikaler.
Det er tidligere påvist, at mangel på selen øger risikoen for tidlig fødsel, som i sig selv er forbundet med en lille fødselsvægt. Formålet med det store norske befolkningsstudie var derfor at undersøge nærmere, hvorvidt gravides indtag af selen og blodets selenindhold hang sammen med fostrets udvikling og babyens fødselsvægt.

Selenmangel udbredt blandt gravide

Det norske Mor, Far og Barn-kohortstudie (MoBa) inkluderer gravide kvinder fra hele Norge mellem 1999 og 2008. De blev inviteret i forbindelse med ultralydsscanning i 18. graviditetsuge, og skulle derefter udfylde en række spørgeskemaer flere gange under graviditeten og børnenes opvækst. Baseret på data fra dette studie (MoBa) og data fra Det Medicinske Fødselsregister i Norge (MBRN) studerede forskerne bag det nye studie så forholdet mellem 71.728 gravides indtag af selen gennem kost og tilskud under den første halvdel af graviditeten og blodets selenstatus midt i graviditeten med fostrets størrelse og barnets fødselsvægt.
Det viste sig, at omkring halvdelen af de gravide kvinder havde et dagligt indtag af selen, som lå under de officielle norske anbefalinger på 60 µg om dagen. Og omkring halvdelen havde et niveau i blodet, som lå under grænseværdien på 100 µg/L.

Selens indflydelse på fosterudvikling

I henhold til studiet havde en selenrig kost under graviditeten den største positive effekt på fostrets vækst og fødselsvægt. Tilskud med selen og blodets koncentration af selen havde dog ingen sammenhæng. Det bør i denne forbindelse tilføjes, at de fleste gravide tog tilskud med selen i uorganiske former, som kroppen har svært ved at udnytte.
Ifølge forskerne har studiets design flere begrænsninger, og der er brug for flere studier til at afsløre sammenhængen mellem selenmangel og fostervækst. Ikke desto mindre viser et tidligere studie, at tilskud med selengær, der indeholder flere organiske og letoptagelige selenoproteiner, har andre positive effekter under graviditeten.

Tilskud med selengær bidrager til en sund graviditet på flere fronter

Tilskud med 100 mikrogram selengær til gravide fra 1. trimester og indtil til fødslen kan reducere risikoen for fosterhindebrist med en tredjedel. Det fremgår af en placebokontrolleret undersøgelse, som har været publiceret i Journal of Obstetrics and Gynaecology.
Det fremgår desuden, at gravide deltagere, der fik tilskud med selengær, havde en lavere forekomst af præeklampsi, som er den hyppigste årsag til for tidligt fødte børn. Præeklampsi kan også medføre livstruende tilstande som eklampsi.
Et internationalt forskerhold med dansk deltagelse har desuden lavet et stort studie, som ligeledes kobler en mulig sammenhæng mellem selenmangel og for tidlig fødsel.

Det er tankevækkende at danske svineavlere og kvægproducenter siden 1970´erne har givet deres dyr tilskud med selen for at forebygge en række mangelsygdomme – herunder nedsat fertilitet.

Selenkilder, udbredt mangel og letoptagelige tilskud

Selen findes især i fisk, skaldyr, indmad, æg, mejeriprodukter, brasilianske paranødder og grønne grønsager. Men jorden i Europa, herunder Danmark, er generelt fattig på selen. Det afspejler sig i afgrøderne og hele fødekæden. Derfor har landmænd i årtier givet deres husdyr tilskud.
Selvom fisk og skaldyr regnes for gode selenkilder, kan den anbefalede mængde heller ikke dække vores behov. Og kvinder, der forsøger at blive gravide, som er gravide eller ammer, bør slet ikke spise rovfisk som tun eller laks fra Østersøen, da de er mere forgiftet med kviksølv og andre miljøgifte.
Det antages, at omkring 20 procent af den danske befolkning indtager mindre selen end referenceindtaget, RI, som er sat til 55 µg.
I dag anbefaler mange forskere omkring 100 µg daglig. Denne dosis mætter selenoprotein P, der bruges som markør til måling af kroppens selenstatus.
Tilskud med selengær, der indeholder mange forskellige selenoproteiner, giver en større lighed med selenvariationen i selenrig kost.
På markedet findes der et kombineret kosttilskud til gravide, som også indeholder selengær.

Fostervækst og forskellige typer væksthæmning

AGA (Appropriate for Gestational Age): Normalvægtigt foster i forhold til gestationsalder (fostrets aktuelle alder).

SGA (Small for Gestational Age): Fostret er lille, og det er ofte fordi, det er genetisk bestemt til dette.

IUGR (Intrauterine Growth Retardation ): Et foster der ikke har opnået dets genetiske vækstpotentiale.

Ved mistanke om væksthæmning skal den gravide henvises til fødestedet.

Referencer:

Pol Solé-Navais et al. Maternal Dietary Selenium Intake during Pregnancy Is Associated with Higher Birth Weight and Lower Risk of Small for Gestational Age Births in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort study. Nutrients. December 2020

Aparna Shreenath. Selenium Deficiency. StatPearls. May 6, 2019

Hilten T Mistry et al. Selenium in reproductive health. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2011

Fatemeh Tara et al. Selenium supplementation and premature (pre-labor) rupture of membranes: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2010

Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences 2017
Editorial team. Selenium deficiency promoted by climate change. ETHzüric 2017

Danmarks Jordbrugsforskning. Selen anvendelse i dansk landbrug. 2006

Fostervækst og vægtafvigelse - Lægehåndbogen på sundhed.dk

  • Oprettet den .