Skip to main content

Melatonin beskytter også mod hjerterytmeforstyrrelser

Melatonin beskytter også mod hjerterytmeforstyrrelserMelatonin er mest kendt som et søvnhormon og en kraftig antioxidant. Ifølge et nyt studie kan melatonin også forbedre tilstanden hos rotter, der har fået hjerterytmeforstyrrelser med risiko for hjerteanfald. Melatonins evne til at forbedre hjertefunktionen er dog ikke som antioxidant, og det undrede forskerne. Det nye studie blev præsenteret under et årligt møde for American Physiological Society (APS) i Orlando, Florida. Melatonin har altså mange livsvigtige funktioner. Men egenproduktionen falder med alderen. Det kan ikke alene gå ud over søvnkvaliteten men også hjertet og cellernes trivsel.

Hjerterytmeforstyrrelser kaldes også for arytmi, og antiarytmika er forskellige typer medicin, som standser eller bremser en arytmi.
Melatonin har tidligere vist sig at have antiarytmisiske virkninger, og man har antaget, at det skyldes de kendte egenskaber som antioxidant, der kan neutralisere frie radikaler.
I den nye undersøgelse så forskerne nærmere på de mekanismer, som tilskud med melatonin har på rotters risiko for at få et hjerteanfald, efter at de har fået introduceret en form for arytmi.
Den ene gruppe rotter fik i syv dage 10 mg melatonin, hvilket er en meget høj dosering, mens den anden gruppe rotter fik placebo. Derefter målte forskerne den elektriske aktivitet i rotternes hjerter, før, under og efter, at de havde fået introduceret hjertelidelsen. Forskerne målte også for oxidativ stress, hvor der er en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter.

 • Arytmi er en forstyrrelse af det normale hjertes elektriske signaler
 • Bradykardi er karakteriseret af en meget langsom puls (mindre end 50 slag i minuttet)
 • Takykardi er karakteriseret af en meget hurtig puls (større ned 100 slag i minuttet)
 • Hjerteflimren med uregelmæssig puls er den hyppigste forstyrrelse i den vestlige verden
 • Symptomerne på en arytmi er mangeartede som hjertebanken, åndenød, svimmelhed og besvimelse.
 • Nogle artymier er uskyldige, mens andre er livsfarlige og kan være forbundet med hjertestop
 • En arytmi måles ved EKG (elektrokardiogram)

Melatonin virker på cellernes receptorer

Ventrikulær takykardi (VT) og ventrikulær fibrillation (VF) er to former for farlig uregelmæssig elektrisk aktivitet i hjertet, der kan forårsage et hjerteanfald. Det viste sig, at den gruppe rotter, som fik tilskud med melatonin, havde en lavere forekomst af begge former for arytmi (VT og VF). Der var også en markør for antioxidantaktivitet, som var højere hos de melatoninbehandlede rotter. Men der var ingen sammenhæng mellem tilstedeværelsen af oxidativ stress og den uregelmæssige elektriske aktivitet i hjertet.
I et tidligere studie har forskerne dog observeret, at man ved at blokere for melatoninspecifikke receptorer i cellerne kan fjerne melatonins antiarytmisiske virkning. Det betyder med andre ord, at melatonin ikke får nogen effekt i cellerne, når der ikke er nogen receptorer, som melatonin kan hæfte sig på. Når man tager dette i betragtning og sammenholder det med det nye studie, antager forskerne, at melatonin har en direkte effekt i cellerne, som er positiv på hjerterytmen, og at denne effekt ikke skyldes evnen som antioxidant.

Melatonin kan købes i flere EU lande

Melatonin kan kun købes i Danmark, hvis man har en recept. Men det er lovligt, og ofte billigere, at købe og importere melatonin til eget forbrug fra andre EU-lande - både som kosttilskud og som håndkøbslægemiddel. Det er ikke tilladt at indføre melatonin fra lande uden for EU. Der er også en større risiko for, at kvaliteten ikke er i orden.

Melatonin er en genvej til den naturlige søvn og pleje af cellerne

Vi danner selv melatonin i pinealkirtlen. Men egenproduktionen daler med alderen, og det er en grund til, at mange ældre sover dårligere. Den faldende egenproduktion kan i det hele taget fremskylde aldringsprocesserne. Det skyldes, at melatonin som allerede nævnt er en kraftig antioxidant, der beskytter cellerne og har mange andre funktioner i kroppen.
Tilskud med melatonin er derfor som en naturlig sovepille, der kompenserer for kroppens mangel, hvad enten den er forårsaget af aldringsprocesser, jetlag, sommertid, kraftige lyspåvirkninger, natarbejde eller skiftehold, som alt sammen kan gribe forstyrrende ind i pinealkirtlens produktion.
Ved at tage tilskud med melatonin får man derfor kroppen til at tro, at det er nat, selvom det måske ikke er det. På den måde kan tilskud med melatonin hjælpe til den naturlige søvn, som er så vigtig for helbredet og humøret.
Som sidegevinst får man også de andre positive effekter på helbredet.

 • Om dagen har vi brug for masser af lys, så vi kan danne serotonin.
 • Inden sengetid har vi bedst af at undgå for meget lys, så serotonin kan omdannes til melatonin.
 • Det er bedst at sove i totalt mørke af hensyn til kroppens melatoninproduktion
 • Hvis man ikke danner nok melatonin, kan man kompensere med tilskud

Referencer

American Physiological Society. Melatonin´s heart protective effects not related to its antioxidant properties. ScienceDaily April 9, 2019

Pierpaoli Walter, Regelson William. The Melatonin Miracle. Simon and Schuster 1996

https://da.wikipedia.org/wiki/Arytmi

 • Oprettet den .