Skip to main content

Depression og magnesiummangel

Depression og magnesiummangelStadig flere rammes af depression, og mange har ingen glæde af den medicinske behandling, som tilmed er forbundet med alvorlige bivirkninger. Det er i forvejen kendt, at tilskud med magnesium kan afhjælpe de depressive symptomer. Men der har været uvished om de nærmere mekanismer, og hvorvidt magnesiumniveauet i blodet kan forudsige effekten af en behandling. Derfor ville et hold forskere fra University of Vermont i USA undersøge dette nærmere, og de fandt en klar sammenhæng. Man skal samtidig huske, at indtagelse af for meget calcium i forhold til magnesium kan stresse cellerne og bane vej for depression og mange andre sygdomme. Så hvor meget har vi egentlig brug for af de to livsvigtige mineraler?

Det er naturligt at humøret og energiniveauet svinger. Depression er dog en alvorlig sygdom, der viser sig ved vedvarende nedtrykthed, nedsat lyst og interesse samt øget træthed, som ofte hænger sammen med en dårlig søvnkvalitet. Depression skyldes hverken dovenskab eller manglende evne til at tage sig sammen. Ting og oplevelser, som tidligere gjorde en i godt humør, virker ligegyldige, og man oplever ingen glæde i selskab med andre, ved arbejde eller fritidsaktiviteter. Selv de gode minder ligger i et mørkt og ligegyldigt skær. Ofte plages man af skyldfølelse og selvbebrejdelser, og selvmordstanker skal altid tages alvorligt.
Langt de fleste mennesker kommer sig af en depression. Men har man først haft en depression, er der en øget risiko for at få depressioner senere hen. Da sygdommen er en stor byrde for patienten, familien og samfundet, og den ofte er svær at behandle, er det relevant at se nærmere på selve forebyggelsen og forbedringer af behandlingen.

 • Depression er en folkesygdom
 • Hver femte dansker vil på et eller andet tidspunkt få en depression
 • Kvinder rammes dobbelt så hyppigt som mænd
 • Depression blandt børn og unge er blevet hyppigere
 • 10-15 procent af svært deprimerede begår selvmord, hvis de ikke får behandling
 • Der er ofte flere årsager til depression
 • Depression udvikles gennem ubalancer i samarbejdet mellem forskellige hjernecentre
 • De almindelige behandlinger er samtaleterapi, antidepressiv medicin og i de sværeste tilfælde elektrochok.
 • Patientens ernæringsstatus bliver ofte overset

Mangel på specifikke næringsstoffer bør altid afhjælpes

En depression bør behandles, så snart den er diagnosticeret. Ikke desto mindre kan samtaleterapi og antidepressiv medicin være uger om at virke. Ofte udebliver effekten, og mange ønsker ikke antidepressiv medicin grundet de mange bivirkninger.
Ikke desto mindre kan kroppens ernæringsstatus, og herunder forskellige biomarkører, hjælpe med at udforme mere skræddersyede behandlingsformer. For det siger sig selv, at hvis hjernen og nervesystemet mangler specifikke næringsstoffer for at komme i balance, kommer man ikke langt med de andre terapiformer.

Magnesium påvirker helbredet og nervesystemet på mange fronter

Magnesium er en cofaktor for mere end 300 enzymer, og størstedelen findes inde i cellerne. Tilstrækkeligt magnesiumindtag er vigtigt for cellernes energiproduktion, calciumsignalering i nerveceller samt regulering af blodtryk og blodsukker. Magnesium har også betydning for calciumoptagelsen i knoglerne og aktivering af D-vitamin. Mangel på magnesium er forbundet med adskillige kroniske sygdomme som hjertekarsygdomme, neurologiske sygdomme, diabetes samt kramper og kroniske smerter. Men ifølge de seneste gennemgangsartikler har magnesium en positiv effekt på depression. Der er dog stadig uvished omkring forholdet mellem magnesiumniveauerne i blodet og graden af depression. Derfor ville forskerne fra University of Vermont i USA undersøge dette nærmere.

Studiets metoder og resultater

I studiet deltog der 3.604 voksne, som mellem 2015 og 2018 var diagnosticeret med mild til moderat depression. Graden af depression blev målt ud fra særlige spørgerskemaer (PHQ-2 og PHQ-9). Patienternes niveauer af magnesium blev målt i deres serum. Forskerne tog også højde for alder, race, diabetes og nyresygdomme.
Forskerne fandt en klar sammenhæng mellem mangel på magnesium i serum og graden af depression. Ifølge forskerne kan mangel på magnesium også medføre, at den antidepressive medicin ikke virker.
Forskerne konkluderer derfor, at mangel på magnesium øger risikoen for depression, og at mere magnesium gennem kost eller tilskud kan være en billig måde i forebyggelsen af sygdommen og som led i behandlingen.

Hvordan virker magnesium mod depression?

Man kender endnu ikke den nøjagtige forbindelse mellem magnesiummangel og depression. Det skyldes, at magnesium indgår i flere hundrede enzymer, hormoner og neurotransmittere, der blandt andet er involveret i vores energiniveau, humør og søvnmønster.
Forskerne fra University of Vermont påpeger mere konkret, at magnesiumtilskud påvirker følgende funktioner:

 1. Øger produktionen af BDNF (Brain Derived Neurotropic Factor), der en vækstfaktor for hippocampus i hjernen, og hvor niveauerne er lave ved depression.
 2. Virker som antagonist til calcium i neuroner, muskelceller og andre bløde væv.
 3. Blokerer NMDA (N-methyl-D-aspartat) kanalen, der leder calcium ind i neuronerne. For meget calcium og glutamat i neuronerne gør dem stressede og ødelægger deres funktion i synapserne.
 4. Hæmmer mild inflammation i hjernen, som er involveret i mange depressioner

Det kan desuden tilføjes, at magnesium aktiverer D-vitamin, som ligeledes har mange funktioner inden for nervesystemet, insulinfølsomheden og regulering af inflammationer.
Magnesiumtilskud inden sengetid kan også virke muskelafslappende og forbedre evnen til at falde i søvn og sove igennem, hvilket de fleste med depression har problemer med.

Mere om magnesiums afgørende interaktioner med calcium

Interaktioner mellem calcium og magnesium er fundamentalt for alle levende celler. Vores knogler og tænder lagrer omkring 99 procent af kroppens calcium, og celler i de bløde væv som nervevæv og muskler bør være næsten calciumtomme, takket være magnesium, der sidder som en bolt eller dørmand i calciumkanalen i cellemembranen.
Hvis vi mangler magnesium, står calciumkanalerne åbne med risiko for, at der strømmer for meget calcium ind i cellerne. Som allerede nævnt stresser det cellerne med fare for, at de går i krampe og udvikler inflammatoriske tilstande, som vi blandt andet ser ved mange depressioner og livsstilssygdomme.

Magnesium er altså afgørende for det rette fordeling af calcium i kroppen

Samtidig forhindrer magnesium tab af calcium, når calcium er i underskud. Det betyder, at kroppen har brug for mindre calcium, når der er optimale mængder magnesium.

Forholdet mellem magnesium og calcium

Forskerne er stadig uenige omkring det optimale forhold mellem magnesium og calcium. I Danmark er referenceindtag/RI for magnesium 375 mg og for calcium 800 mg, hvilket er tæt på 1:2. I lande som Japan er forholdet nærmere 1:1. Det skyldes, at japanere ikke indtager mejeriprodukter og kun får omkring 400-500 mg calcium daglig. Til gengæld får de mere magnesium gennem grønsager, og der er færre tilfælde af knogleskørhed.

 • I vores del af verden, er der mange, som får alt for meget calcium gennem mejeriprodukter og tilskud i forhold til magnesium.
 • Dette kan få alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser og blandt andet øge risikoen for depression.

Magnesiummangel er udbredt

Der findes især magnesium i kerner, mandler, nødder, fuldkorn, kål og andre kompakte grønsager.
Men det antages, at 50-80 procent at den amerikanske befolkning mangler magnesium. Meget tyder på, at magnesiummangel også er udbredt i Danmark.
Magnesiummangel skyldes ofte en ensidig, raffineret kost. Et stort forbrug af alkohol og andre stimulanser samt vanddrivende medicin og stress kan desuden dræne kroppen for det livsvigtige mineral. Udbredt insulinresistens, hvor cellernes evne til at optage blodsukker er nedsat, kan også dræne kroppen for magnesium. Mange af de ovenstående faktorer, forstærker ofte hinanden.

I forbindelse med depression bør man også være velforsynet med B-vitaminer, D-vitamin og omega-3 fedtsyrer, hvilket vi har skrevet flere artikler om på denne hjemmeside.

Referencer:

Emily K. Tarleton. The association between Serum magnesium Levels and Depression in an Adult Primary Care Population. Nutrients 2019

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

Mark J Bolland et al. Vascular events in healthy older women receiving calcium supplementation: randomised controlled trial. BMJ 2008
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2222999/

Cao Y et al. Magnesium Intake and Sleep Disorder Symptoms: Findings from the Jiangsu Nutrition Study of Chinese Adults at Five-Year Follow-Up. Nutrients 2018

https://netdoktor.dk/depression/hver_femte_faar_en_depression.htm

 • Oprettet den .