Skip to main content

Tilskud med Q10 og selen halverer risikoen for hjerte-kar-dødelighed i adskillige år

Tilskud med Q10 og selen halverer risikoen for hjerte-kar-dødelighed i adskillige årSvenske forskere skrev medicinsk historie, da de fandt ud af, hvordan man kan halvere risikoen for at dø af en hjertekarsygdom ved at tage tilskud med Q10 og selen. Nu viser en 10-års opfølgning af det svenske forsøg, at behandlingen med disse tilskud også har en markant langtidseffekt på hjertefunktionen og levetiden.

Lederen af det oprindelige svenske forsøg, kardiologen Urban Alehagen, er tilknyttet universitetet i Linköping. Deltagerne kom fra den svenske landsby Kisa, og forsøget, der hedder KiSel-10, er en forkortelse af bynavnet, selen og Q10.

Forskerne valgte at give deltagerne kombinationen af co-enzymet Q10 og selen, fordi selen både er en kraftig antioxidant, der beskytter vores celler og en forudsætning for, at Q10 kan fungere optimalt.

Q10, der indgår i alle cellers energiomsætning, er særlig vigtigt for hjertet, der pumper i døgndrift. Men da kroppens Q10 produktion daler med alderen, og den skandinaviske jord er fattig på selen, kommer vi let i underskud. Derfor var kombinationen af de to kosttilskud meget relevant.

Forsøgets formål

I det svenske KiSel-10 forsøg belyste man, hvilken effekt tilskud med selen og Q10 havde på følgende:

  • Den samlede risiko for at dø
  • Risikoen for at dø af hjerte- eller kredsløbssygdomme
  • Sværhedsgraden af hjertesvækkelse
  • Påvirkning af hjertets pumpefunktion
  • Livskvalitet

I forsøget deltog 443 raske mænd og kvinder i alderen 70-88 år. Den ene gruppe fik daglig tilskud med 200 mg Q10 og 200 mikrogram selengær i 4 år, og den anden gruppe fik placebo (snydemedicin). Hvert halve år blev deltagerne målt, vejet og registreret.

Forsøgets lovende resultat

Hjerte-kar-sygdomme er den største dødstrussel blandt ældre. Forsøget afslørede, at gruppen, der fik Q10 og selen, havde 54 % lavere risiko for hjerte-kar-dødsfald og færre hospitalsindlæggelser.
Forsøget afslørede desuden, at den gruppe deltagere, der fik Q10 og selen, havde en betydelig bedre hjertemuskelfunktion, som også bidrog til at øge livskvaliteten og levealderen.

Forskning på raske med nye perspektiver

KiSel-10 studiet og opfølgningen af det, er ret enestående, fordi man har forsket på raske og set nærmere på, hvad der holder dem raske og i live.

Den hjertebeskyttende effekt varer ved

10 år efter, at det oprindelige KiSel-10 forsøg blev afsluttet, har Urban Alehagen og hans forskerteam nu observeret, at den hjertebeskyttende effekt af selen og Q10 varer ved. Det viser sig nemlig, at forsøgsdeltagerne i den gruppe, som oprindeligt tog de to stoffer gennem fire år, fortsat har omtrent 50 % lavere hjerte-kar-dødelighed end de forsøgsdeltagere, som fik placebo.

Markant bedre overlevelse i gruppen, der tog tilskud

Det viser sig desuden, at afstanden imellem antallet af overlevende i Q10-selen-gruppen og placebo-gruppen vokser markant. I begyndelsen af det oprindelige KiSel-10 forsøg var antallet af deltagere i de to grupper ret ens, idet der var 222 i Q10-selen-gruppen og 221 i placebo-gruppen.
Efter det fire år lange KiSel-10 forsøg var der 208 deltagere i Q10-selen-gruppen og 194 i placebogruppen. Forskerne havde forventet dødsfald i begge grupper, da deltagernes gennemsnitsalder trods alt var 78 år ved forsøgets begyndelse. Ikke desto mindre var der 10 år efter, at KiSel-10 forsøget blev startet, 175 deltagere tilbage i behandlingsgruppen og kun 136 i placebogruppen. Der var altså langt flere overlevende blandt dem, der havde taget selen og Q10, og afstanden var vokset markant mellem de to grupper.

Stærkere hjerter og færre hospitalsindlæggelser

Siden KiSel-10 forsøget blev publiceret i the International Journal of Cardiology i 2013, er der lavet syv opfølgende studier på baggrund af det oprindelige datamateriale. Alt i alt tyder de indsamlede data på, at tilskud med Q10 og selen forbedrer hjertefunktionen og nedsætter risikoen for at dø af hjerte-kar-sygdomme med omkring 50 procent. Forbedring af hjertefunktionen er desuden med til at forøge livskvaliteten hos ældre og reducerer antallet af hospitalsindlæggelser.

Hjertet svækkes med alderen og Q10 og selen modvirker det

Under KiSel-10 forsøget afslørede ultralydsmålinger (ekkokardiografi), hvordan hjertemusklen pumpede mindre besværligt hos den gruppe, der fik tilskud, i forhold til placebogruppen.
Blodanalyser viste også en anden vigtig forskel i hjertets ydeevne. Gruppen, der fik tilskud, havde et lavere niveau af hormonet BNP, som hjertet danner, når det skal anstrenge sig. Hjertet er altså ikke alene en flittig pumpe. Det er også en hormonkirtel, og mængden af BNP afspejler hjertets tilstand.
Allerede fra 45 års alderen stiger mængden af BNP med omkring 6 % om året som tegn på en gradvis svækkelse af hjertet. Dette medfører med tiden en anspændthed og stivhed i hjertemusklen, som netop er udtryk for hjertesvækkelse. Men selvom risikoen for hjertesvækkelse stiger med alderen, ser det ud til, at Q10 og selen kan udskyde stigningen af BNP, som er et objektivt tegn på en stabil og stærkere hjertemuskel.

Selenmangel er udbredt

Urban Alehagen og hans forskerteam udførte mange blodprøver, som blandt andet afslørede en alarmerende lav selen-status blandt ældre svenskere. Før KiSel-10 forsøget blev iværksat, havde deltagerne i begge grupper et gennemsnitligt selenindhold i blodet på 67,1 mikrogram pr. liter. Dette indhold er alt for lille til at kunne understøtte kroppens forskellige selen-afhængige proteiner, som ikke alene har betydning for, at Q10 fungerer optimalt, men også indgår i kraftige antioxidanter, immunforsvaret, stofskiftet med videre.
Forskerne konstaterede efterfølgende, at de deltagere, som havde det laveste selenindhold i blodet, havde en 56 % øget risiko for at dø af hjerte-kar-sygdom og en 43 % øget risiko for at dø af andre årsager.

Hjertets indhold af Q10 falder med alderen

Målinger viser, at hjertets indhold af Q10 generelt falder med alderen i takt med, at kroppens egenproduktion også falder.

Referencer:

PLoS One. 2015 Dec 1;10(12)

Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6

Nutr Health Aging. 2015 Nov;19(9):870-7.

Eur J Clin Nutr. 2016 Jan;70(1):91-6

Niels Hertz: Hjertesund Senior. Ny Videnskab. 2012


 

  • Oprettet den .