Skip to main content

Kolesterolsænkende medicin er forbundet med D-vitaminmangel, muskelsmerter og andre bivirkninger

Kolesterolsænkende medicin er forbundet med D-vitaminmangel, muskelsmerter og andre bivirkningeret er almindelig kendt, at brugen af kolesterolsænkende medicin, statiner, kan medføre muskelsmerter og andre muskelforstyrrelser. I henhold til et italiensk studie kan bivirkningerne skyldes, at statiner også hæmmer kroppens egenproduktion af D-vitamin, som på flere fronter har betydning for musklernes sundhed. Selvom statiner tilsyneladende tåles godt, skal man ifølge forskerne være opmærksom på, at statiner også kan være forbundet med mange andre bivirkninger ved at gribe forstyrrende ind i egenproduktionen af både D-vitamin, Q10 og steroidhormoner, der ligesom kolesterol dannes ud fra den samme byggesten via en lang række livsvigtige enzymprocesser.

Alle kroppens celler har receptorer for D-vitamin, der regulerer omkring 10 procent af vores gener og et hav af funktioner, som også inkluderer musklerne og deres beskaffenhed. Vi danner et forstadie til D-vitamin i huden ved hjælp af solens UV stråler, og derefter omdannes vitaminet til aktive former i leveren og nyrerne.
Dannelsen af D-vitamin starter ligesom dannelsen af Q10 og steroidhormoner ud fra stoffet HMG-CoA, som vi også bruger til at danne kolesterol. Men da statiner netop hæmmer dannelsen af HMG-CoA for at hæmme dannelsen af kolesterol, hæmmer statinerne også dannelsen af D-vitamin, Q10 og steroidhormoner.
Selvom statinerne tilsyneladende tåles godt, kan de med tiden frembringe adskillige bivirkninger. Det gælder også muskelsvaghed (myopati), muskelsmerter (myalgi), muskelstivhed og en særlig form for muskelsvækkelse (rhabdomyolyse) med nedbrydning af den tværstribede muskulatur. Alle disse symptomer defineres som statin-associerede muskelsymptomer, SAMS, og det antages, at flere af disse symptomer kan være knyttet til mangel på D-vitamin. Det skyldes, at D-vitamin blandt andet har betydning for følgende metaboliske processer:

 • Blodets indhold af calcium, som har betydning for knogledannelse og nerveceller
 • Muskelkontraktioner og muskelpræstationer
 • Immunforsvaret
 • Regulering af inflammationer, der er forbundet med smerter og oxidativ stress
 • Transkription af proteiner, der er involveret i cellevækst og apoptose (programmeret celledød)
 • Rekonstruktion af muskelceller efter skader

Blodets niveau af D-vitamin kan hjælpe til diagnose og behandling af SAMS

Formålet med den nye undersøgelse var at evaluere D-vitaminstatus hos patienter med muskelrelaterede statinbivirkninger, SAMS. Patienter, der i forvejen tog tilskud med D-vitamin, fik binyrebarkhormoner, som havde alvorlige sygdomme, som var vegetarer eller alkoholikere blev ekskluderet fra undersøgelsen.
Der deltog 1.210 statinbrugere, som blev delt op i to grupper. Den ene gruppe bestod af 287 patienter med SAMS og den anden gruppe bestod af 912 kontrolpatienter uden SAMS.
Alle 1.210 statinbrugere fik målt deres status af D-vitamin i blodet. Det viste sig, at 122 (42,5 %) havde en alvorlig mangel på D-vitamin (under 30 nmol/l) og 99 (34,5 %) havde utilstrækkelig D-vitamin i blodet (30-50 nmol/l). Det var kun 66 af statinbrugerne (23 %), som havde tilstrækkelig D-vitamin i blodet (over 50 nmol/l).
Forskerne sammenlignede derefter de to gruppers status af D-vitamin, og det viste sig, at der blandt statinbrugere med SAMS var signifikant flere, som manglede D-vitamin.
Forskerne tog også en række andre blodprøver, og de fandt, at der mellem SAMS-gruppen og kontrolgruppen var en signifikant forskel i fastende blodsukker, triglycerider og kolesterol, der har betydning for kredsløbet, samt creatinin og creatinkinase, der ofte er forhøjet ved muskellidelser som SAMS.
Forskerne konkluderede derfor, at blodets niveau af D-vitamin er relevant for diagnosen og behandlingen af SAMS.

Illustration af kolesterolsyntese

Illustration af kolesterolsyntese

Da statiner netop hæmmer dannelsen af HMG-CoA for at hæmme dannelsen af kolesterol, hæmmer statinerne også dannelsen af D-vitamin, Q10 og steroidhormoner.

D-vitaminkilder, tilskud og aktivering

Solen er den bedste kilde til D-vitamin, men på vore breddegrader er det kun i sommerhalvåret, når den står højt nok på himlen. Som nævnt hæmmer statiner egenproduktionen, og det kan medføre et øget behov.
I Danmark indeholder almindelige vitaminpiller kun 5 mikrogram, som er RI (referenceindtag) til hvide voksne under 70 år. Mange forskere påpeger nu, at der skal mere til for at opnå de optimale niveauer i blodet over 50 nmol/l.
På markedet findes der stærke tilskud med 20-80 mikrogram, og det reelle behov afhænger også af andre faktorer som alder, hudtype, BMI og kroniske sygdomme som diabetes.
Det bør desuden tilføjes, at aktivering af den D-vitaminform, som vi danner fra solen eller får gennem tilskud, kræver tilstrækkelig magnesium.
Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

Tilskud med Q10 kan også reducere bivirkninger fra statiner

Som nævnt sænker statiner også egenproduktionen af coenzymet Q10, der mest er kendt for at indgå i cellernes energiomsætning. Q10 fungerer dog også som en vigtig antioxidant, der beskytter hjertet og kredsløbet mod oxidativ stress og åreforkalkning.
Når mangel på Q10 kan bidrage til muskelsmerter, skyldes det, at muskelcellerne får vanskeligere ved at producere energi. Et dansk studie, der har været publiceret i Journal of the American College of Cardiology, har for eksempel afsløret, at 40 procent af de patienter, der tager statiner, får muskelsmerter. Hos aktive sportsfolk drejer det sig om hele 75 procent, og det indikerer, at risikoen for bivirkninger stiger i takt med den fysiske aktivitet.
Bivirkningerne kan ofte reduceres ved samtidig indtagelse af Q10. Det fremgår blandt andet af et studie fra 2007, hvor amerikanske forskere gav 100 mg Q10 eller placebo til statinbrugere, der oplevede muskelsmerter. Q10 gruppen oplevede en reduktion af muskelsmerterne på 40 %.
Mangel på Q10 kan desuden medføre træthed, koncentrationsbesvær, nedsat potens og dårligere hjertefunktion. På sigt øges risikoen for oxidativ stress.

Vælg Q10 tilskud, som kroppen kan optage og udnytte

Q10 er et fedtopløseligt molekyle, og i tilskud er Q10 molekylerne altid fedtopløselige.
I diverse råvareformer og tilskud findes Q10 molekylerne som et krystalliseret materiale, men vi har svært ved at opløse krystallerne ved normal kropstemperatur. Det kræver derfor en speciel olie- og varmeteknik, således at krystallerne opløses fuldstændigt til enkelte frie Q10 molekyler, der kan optages fra tarmen.
Det kan derfor svare sig at vælge Q10 tilskud, hvor der er dokumentation for en høj kvalitet og optagelighed, således at Q10 når helt ind i cellernes mitokondrier.

 • Omkring ½ million danskere tager kolesterolsænkende medicin, statiner.
 • Kolesterol er et livsvigtigt stof, som har betydning for alle cellemembraner samt dannelse af D-vitamin, Q10 og steroidhormoner (progesteron, kønshormoner og stresshormoner).
 • Leveren danner det meste kolesterol ud fra kulhydrater.
 • Bivirkninger fra statiner kommer ofte snigende.
 • Bivirkningerne skyldes ofte mangel på D-vitamin og Q10, som man kan kompensere for gennem tilskud af en høj kvalitet.
 • Forhøjet kolesterol skyldes ofte et forstyrret sukkerstofskifte – herunder insulinresistens, metabolisk syndrom og diabetes 2.
 • På sigt bør man behandle årsagen til det forhøjede kolesterol, som ofte kræver kostomlægning og en normal livvidde.

Referencer:

Manuella Pennisi et al. Vitamin D Serum Levels in Patients with Statin-Induced Musculoskeletal Pain. Disease Markers 2019

Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopatic Association. March 2018

Caso Giuseppe et al: Effect of Coenzyme Q10 on Myopathic Symptoms in Patients Treated With Statins. The American Journal of Cardiology. 2007

Harlan Krumholz. Inflammation: Is it the New Cholesterol? Pharma & Healthcare medicine. August 2017

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny videnskab 2014

 • Oprettet den .