Skip to main content

Høje niveauer af D-vitamin og magnesium i blodet reducerer risikoen for at dø af kræft

Høje niveauer af D-vitamin og magnesium i blodet reducerer risikoen for at dø af kræftSamarbejdet mellem D-vitamin, magnesium og calcium har afgørende betydning for knogler og mange andre funktioner, inklusive kræftforebyggelsen. Ifølge et studie, der er publiceret i American Journal of Clinical Nutrition, kan høje niveauer i blodet af D-vitamin og magnesium reducere risikoen for, at patienter med tyktarmskræft dør af sygdommen. Men vi har brug for mere D-vitamin end de officielle anbefalinger, hvis vi skal opnå de optimale niveauer i blodet. Det er desuden vigtigt, at magnesium er i balance med calcium.

Kræft i tyk- og endetarm hører til de hyppigste kræftformer i Danmark. Sundhedsstyrelsen anbefaler et undersøgelsesprogram, hvor midaldrende og ældre borgere med et par års mellemrum kan blive undersøgt for tegn på kræft i tyk- og endetarm. Hvis sygdommen opdages i de tidlige stadier, er der bedre behandlingsmuligheder. I henhold til det nye studie bør man også se nærmere på kroppens ernæringsstatus, da mangel på visse næringsstoffer øger risikoen for at få sygdommen og dø af den.

  • Hvert år rammes 5.000 danskere af kræft i tyk- og endetarm
  • De fleste er over 50 år, og risikoen for at dø af sygdommen stiger med alderen

Mere fokus på D-vitamin og magnesium i forebyggelsen af kræftrelaterede dødsfald

D-vitamin, magnesium og calcium har en lang række interaktioner i kroppen, som er vitale for cellernes trivsel og vores sundhed. En gruppe forskere ville derfor undersøge nærmere, hvorvidt D-vitamin, magnesium eller calcium og deres interaktioner påvirker risikoen for, at patienter med tyktarmskræft dør af sygdommen.
Studiet inkluderede 1.169 patienter fra et større befolkningsstudie, som netop havde fået diagnosticeret tyktarmskræft i stadie 1-3. Forskerne målte deltagernes indhold af D-vitamin i blodet. Deltagernes indtag af calcium og magnesium blev beregnet ud fra deres kost og eventuelle tilskud. Interaktioner mellem D-vitamin, calcium og magnesium blev udregnet efter forskellige metoder.
Det viste sig, at lave koncentrationer af D-vitamin i blodet hang sammen med øget risiko for at dø af tyktarmskræft. Og jo mindre magnesium deltagerne indtog, jo højere var risikoen for at dø af tyktarmskræft. Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem indtaget af calcium og diverse interaktioner i relation til at dø af tyktarmskræft.
Den laveste risiko for at dø af tyktarmskræft blev observeret hos de patienter, som både havde høje niveauer af D-vitamin i blodet (over 50 nmol/L), og som indtog mest magnesium gennem kost og eventuelle tilskud. Forskerne konkluderede derfor, at tilstrækkelig med D-vitamin i blodet kombineret med en magnesiumrig kost eller magnesiumtilskud reducerer risikoen for at dø af tyktarmskræft.
Det nye studie er publiceret i American Journal of Clinical Nutrition. Forskerne gør samtidig opmærksom på, at de underliggende mekanismer, hvad angår interaktioner mellem D-vitamin, magnesium og calcium bør undersøges nærmere, og at der er brug for flere studier vedrørende kost og livsstil for at bekræfte deres opdagelser.
Det vil under alle omstændigheder være relevant at se nærmere på de kendte interaktioner mellem D-vitamin, magnesium og calcium, som har betydning for forebyggelsen af flere kræftformer samt knogleskørhed og en række kroniske sygdomme.

Aldringsprocesser gør det vanskeligere at danne D-vitamin fra sommersolen

D-vitaminet aktiveres af magnesium

Når vi danner D-vitamin fra sommersolen, er det i form af cholecalciferol, som også findes i tilskud. Men denne form har endnu ingen biologisk aktivitet, og den omdannes først i leveren og senere til den aktive form i nyrerne ved hjælp af magnesiumholdige enzymer. Det betyder derfor, at mangel på magnesium reducerer aktiveringen af D-vitamin og de mange processer, som vitaminet indgår i. D-vitamin har betydning for optagelsen af calcium samt immunforsvaret, blodsukkeret, hormonbalancen og kræftforebyggelsen via regulering af en lang række gener.

Måling af D-vitamin i blodet

Man måler D-vitamin niveauerne i blodet som 25-hydroxyvitamin D. De officielle grænseværdier er 50 nmol/L, men mange førende forskere mener, at det er utilstrækkeligt, og at man skal helt op på 75-100 nmol/L for at få en optimal sygdomsforebyggelse.

Magnesiums interaktioner med calcium

Interaktioner mellem calcium og magnesium er fundamentalt for alle levende celler. Vores knogler og tænder lagrer omkring 99 procent af kroppens calcium, og cellerne i de bløde væv som indre organer, muskler og nervevæv bør være næsten calciumtomme, takket være magnesium, der fungerer som en bolt eller dørmand i calciumkanalen i cellemembranen.
Hvis vi mangler magnesium, står calciumkanalerne åbne med risiko for, at der strømmer for meget calcium ind i cellerne. Dette stresser cellerne og øger risikoen for dårlig energiudnyttelse samt kroniske inflammationer, som er den røde tråd i de fleste kroniske sygdomme, inklusive kræft.

Forholdet mellem calcium og magnesium

Sundhedsmyndigheder og forskere er stadig uenige omkring vores behov og det optimale forhold mellem de to mineraler. I Danmark er RI for calcium 800 mg, og RI for magnesium er 375 mg, hvilket er tæt på 2:1. I lande som Japan er forholdet nærmere 1:1. Det skyldes, at japanere ikke indtager mejeriprodukter og kun får omkring 400-500 mg calcium daglig. Til gengæld får de mere magnesium gennem grønsager.

Referencer:

Wesselink E et al. Vitamin D, magnesium, calcium, and their interaction in relation to colorectal cancer recurrence and all-cause mortality. Am J Clin Nutr. 2020 mar 19

Qi Dai el al. Abstract CT093: Bimodal relationship between magnesium supplementation and vitamin D status and metabolism: Results from randomized trial. Cancer Research July 2018

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium Status. Advances in Nutrition 2016

https://www.cancer.dk/tyktarmskraeft-coloncancer/diagnose-tyktarmskraeft/

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/screening/tarmkraeftscreening/

  • Oprettet den .