Skip to main content

Blåsor i munnen kan kopplas till D-vitaminbrist

Blåsor i munnen kan kopplas till D-vitaminbristUngefär en fjärdedel av den vuxna befolkningen har haft flera fall av sår eller blåsor i munnen. Tillståndet kallas även recidiverande aftös stomatit eller RAS, och kännetecknas av ytliga sår som kan vara smärtsamma. Man vet inte så mycket om sjukdomens orsaker eller behandling. Men enligt en metaanalys publicerad i tidskriften Frontiers in Nutrition kan sjukdomen bero på brist på D-vitamin i blodet, och just detta vitamin spelar en roll för immunförsvaret och munhälsan.

RAS (Recurrent Aphthous Stomatitis) kan drabba vem som helst, men främst vuxna. De flesta med RAS är i övrigt friska och har bara få besvär. Men vid svåra fall kan de smärtsamma såren förstöra livskvaliteten genom att störa orala funktioner som att äta, svälja och tala. Det antas att olämpliga immunologiska reaktioner på en eller annan utlösande faktor är involverade. Sjukdomen kan alltså kopplas till trauma i munnen, andra sjukdomar, läkemedelsbiverkningar, celiaki och födoämnesallergier. Kanske kan stress och virus också spela en roll. Det har även gjorts studier på vitamin- och mineralbrister (folsyra, andra B-vitaminer och järn), men här har resultaten varit motsägelsefulla. Ändå har det under senare år funnits ett ökat fokus på D-vitaminets roll i utvecklingen av flera sjukdomar, däribland RAS.
Forskarna bakom den nya metaanalysen hittade 14 relevanta studier i databaser som PubMed, Scopus, Embase och Web of Science. Studierna inkluderade 1 468 deltagare från Europa, Mellanöstern och Indien, varav 721 var RAS-patienter och 747 fungerade som kontrollgrupp. Forskarna undersökte sedan sambandet mellan blodets innehåll av D-vitamin och risken för att utveckla RAS. Metaanalysen visade att det fanns ett signifikant samband mellan en låg nivå av D-vitamin i blodet och RAS.
Enligt forskarna ligger den nya metaanalysen också i linje med en färsk studie som visar att tillskott med D-vitamin hos patienter med RAS som lider brist på D-vitamin avsevärt minskar fallen av RAS, antalet sår och utbrottens varaktighet.

  • RAS kallas även sår eller blåsor.

Hur skyddar D-vitamin mot RAS?

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin, vilket anses vara ett steroidhormon. Det råder fortfarande osäkerhet kring D-vitaminets mekanismer bakom effekten vid RAS, men det är allmänt känt att D-vitamin är viktigt för både det medfödda immunförsvaret, som hanterar de flesta infektioner och vävnadsskador, samt det förvärvade immunförsvaret, som är mer specialiserat, bildar antikroppar och har ett immunologiskt minne. Dessutom hjälper D-vitamin till att reglera de inflammatoriska processerna via cytokiner och andra inflammationsmarkörer. Forskarna bakom den nya metaanalysen antar därför att D-vitamin i första hand verkar mot RAS genom att ha en immunreglerande effekt. I det sammanhanget hänvisar forskarna också till att det finns ett samband mellan brist på D-vitamin och autoimmuna sjukdomar som Sjögrens syndrom, lupus erythematosus och reumatoid artrit.

Kliniska former av RAS

Minor RAS, som drabbar cirka 80 procent av patienterna, kännetecknas av ett eller flera små ytliga sår (< 10 mm) med en omgivande röd halo. Såren läker inom en vecka utan ärrbildning.

Major RAS är allvarligare och det finns vanligtvis några få stora sår (>10 mm) som går djupare in i vävnaden. Det kan ta flera veckor att läka såren och ärrvävnad kan också dyka upp efteråt.

Herpetiform aftös stomatit uppträder med många små sår (< 10 mm) i munbotten eller på undersidan av tungan. Såren kan flyta ihop till större sår som liknar herpes, men det handlar inte om ett virus.

Simplex RAS och complex RAS är nya termer, eftersom det är lämpligare att dela upp såren efter deras antal och frekvens.

Referenser:

Sadeq Ali Al-Maweri et al. Vitamin D deficiency and risk of recurrent aphtous stomatitis: updated meta-analysis with trial sequential analysis. Frontiers in Nutrition 2023

Bjarne Klausen. AFTER: det bør du vide. Tandlægebladet 2017


  • Skapad