Skip to main content

Magnesium kan forebygge hjertesvigt

Magnesium kan forebygge hjertesvigtHjertesvigt er en tilstand, som er præget af, at hjertet ikke pumper nok blod af sted i forhold til kroppens behov. Symptomerne er typisk åndenød og fysisk udmattelse. Andre symptomer kan være væskeophobninger, irritationshoste, trykken for brystet, øget svedtendens eller kuldskærhed. Der kan være forskellige årsager til kronisk hjertesvigt, som er en livstruende sygdom. Tilskud med magnesium kan dog forbedre den form for hjertesvigt, der hedder diastolisk dysfunktion. Det fremgår af et studie, som er publiceret i Journal of Clinical Investigation. Tidligere studier afslører, at tilskud med Q10 også kan forbedre hjertets pumpe- og ydeevne hos hjertesvigtpatienter.

Hjertet er en travl muskel, der trækker sig sammen 100.000 gange i døgnet for at sende 6.000 liter blod ud gennem kredsløbet. Hjertet har derfor brug for særlig meget energi og omkring 25 % af det samlede behov under hvile. Selve energiomsætningen foregår inde i hjertecellernes mitokondrier, der fungerer som små kraftværker. Da hjertet har så travlt døgnet rundt, indeholder hjertecellerne særlig mange mitokondrier.
Kronisk hjertesvigt rammer millioner af mennesker på verdensplan. Sygdommen, der som regel udvikles langsomt, opstår, fordi hjertet ikke kan pumpe nok blod rundt i kroppen. Statistikken viser, at omkring 33 procent ikke lever et år efter, at de har været indlagt med hjertesvigt for første gang. Derfor er der al mulig grund til at passe og pleje hjertet.

  • Hjertesvigt er slutstadiet for mange hjertesygdomme
  • Systolisk dysfunktion er pumpesvigt pga. af en svækket venstre ventrikel med nedsat uddrivningsfraktion
  • Alle patienter med systolisk dysfunktion har samtidig diastolisk dysfunktion
  • Diastolisk dysfunktion viser sig ved nedsat fyldning af den ene eller begge ventrikler

Tilskud med magnesium virker ved diastolisk hjertesvigt

Forskere fra University of Minnesota Medical School har nu lavet en undersøgelse på mus, som afslører, at tilskud med magnesium kan bruges til behandling af diastolisk hjertesvigt. Det er en tilstand, der viser sig ved nedsat fyldning af den ene eller begge ventrikler.
Forskerne fandt samtidig, at oxidativ stress skader mitokondrierne i hjertet, hvilket kan føre til diastolisk hjertesvigt. Ved oxidativ stress er kroppen udsat for mange frie radikaler. Det er nogle aggressive molekyler, der kan angribe cellerne og mitokondrierne.
Da magnesium har så stor betydning for mitokondriernes funktion, besluttede forskerne at afprøve tilskud med magnesium som behandling til musene. Forskerne fandt, at tilskud med magnesium kunne eliminere de grundlæggende faktorer, der forårsager diastolisk hjertesvigt.

Magnesiums effekt på blodsukker og kredsløb

Det er kendt, at overvægt og diabetes 2 er risikofaktorer for hjertekarsygdomme. Det skyldes blandt andet insulinresistens og kronisk forhøjet blodsukker. I denne forbindelse fandt forskerne, at tilskud med magnesium kan forbedre mitokondriernes funktion og blodsukkeret hos forsøgsdyrene.
Det er almindelig kendt, at patienter med diastolisk hjertesvigt har en dårlig livskvalitet, en høj dødelighed og at sygdommen er forbundet med store økonomiske omkostninger.
Ifølge lægen og ph.d. forskeren Samel Dudley, der står bag studiet, har forskerholdet nu en teori om, hvad der forårsager diastolisk hjertesvigt, og hvad man kan gøre for at behandle sygdommen. Det næste skridt vil være et større forsøg på mennesker. Det er endvidere muligt, at tilskud med magnesium også kan afhjælpe aterieflimmer.
Det nye studie er publiceret i Journal of Clinical Investigation.

Hjertet og mitokondrierne har også brug for Q10

Som nævnt indeholder hjertecellerne en masse mitokondrier, der varetager energiomsætningen. For at det kan lade sig gøre, har mitokondrierne også brug for Q10. Det er et co-enzym som videregiver elektroner i den såkaldte elektrontransportkæde, så der dannes ATP. Q10 er desuden en vigtig antioxidant, der beskytter mitokondrierne og cellerne mod oxidativ stress. Q10 beskytter således hjertet og blodkar mod åreforkalkning.
Vi danner selv det meste Q10, men egenproduktionen daler med alderen. Den betyder samtidig, at hjertets indhold af Q10 daler med alderen. Desuden indeholder hjertemuskelvæv hos hjertesvigtpatienter mindre Q10 end hos raske. Kolesterolsænkende medicin, statiner, hæmmer i sig selv kroppens egenproduktion af Q10, hvilket giver et øget behov.

Kontrollerede studier med Q10 til hjertesvigtpatienter

Den nu afdøde danske overlæge Svend Aage Mortensen har stod bag det større Q-SYMBIO studie, som dokumenterer Q10´s virkning på kronisk hjertesvigt. I studiet deltog 420 hjertesvigtpatienter, som alle fik konventionel medicinsk behandling. Derudover fik den ene halvdel af patienterne suppleret behandlingen med tre kapsler Q10 à100 mg dagligt, og den anden halvdel fik placebo.
Allerede efter 16 uger observerede forskerne, at gruppen, der fik Q10, havde opnået et fald i proteinet BNP (B-type natriuretic peptide), som produceres, når hjertet anstrenges. Samtidig var BNP steget i placebogruppen. Tilskud med Q10 bidrog altså til at afstresse hjertet, så det kunne pumpe mere ubesværet.
Efter to år viste det sig, at Q10 gruppen havde 43 procent færre hjerterelaterede dødsfald, sammenlignet med placebogruppen. Q10 gruppens antal af hospitalsindlæggelser var også reduceret.
Det svenske KiSel-10 studie, som er foretaget på raske ældre mennesker, viste at den gruppe, der fik tilskud med 200 mg Q10 og 200 mcg selengær, havde 54 % lavere risiko for dødsfald. Gruppen, der fik de to aktive tilskud, opnåede samtidig en stærkere hjertemuskel i modsætning til gruppen, der fik placebo.
Da forskerne fulgte Kisel-10 studiet op efter 10 og 12 år viste det sig at tilskuddene med Q10 og selen også havde en positiv langtidseffekt på deltagernes hjertefunktion og levetid.
Når de svenske forskerne kombinerede Q10 med selen, skyldes det, at jorden i Norden er fattig på selen, og at selen forbedrer effekten af Q10.
Adskillige undersøgelser har efterhånden påvist Q10´s rolle – både ved hjertesvigt, forhøjet blodtryk og behandling. Samtidig ser det ud til, at tilskud med Q10 forbedrer hjertets pumpekraft og modvirker åreforkalkning.

  • Meget tyder på, at Q10-doserne til hjertesvigtpatienter bør ligge på 300 mg om dagen
  • Behandlingen bør fortsætte for at få den optimale effekt.
  • Man kan med fordel kombinere Q10 med selen.
  • Det er også relevant med magnesiumtilskud ved diabetes 2 og hjertesvigt
  • Det kan svare sig at vælge tilskud, hvor der er dokumentation på en høj optagelighed

Referencer:

Man Liu et al. Magnesium supplementation improves diabetic mitochondrial and cardiac diastolic function. JCL Insight. 2019

Mortensen, Svend Aage. Overview on coenzyme Q10 as adjunctive therapy in chronic heart failure. Rationale, design and endpoints on “Q-Symbio” – A multinational trial. Biofactors 18 (2003) IOS Press

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

https://vejledninger.dsam.dk/hjerteinsufficiens/?mode=visKapitel&cid=597

  • Oprettet den .