Skip to main content

Zinktilskud til akne og andre hudsygdomme

Zinktilskud til akne og andre hudsygdommeMan har i årevis givet tilskud med zink til patienter med akne på grund af den antiinflammatoriske effekt. Men det har været mere uklart, hvorvidt tilskud med zink også hjælper ved andre inflammatoriske hudsygdomme. Derfor ville en gruppe forskere undersøge dette nærmere, og de fandt, at tilskud med zink kan være relevant i behandlingen af atopisk eksem og bleeksem. Lokal behandling med zinksalve kan også være relevant.

Huden er et af de organer, som indeholder mest zink, og sporstoffet har afgørende betydning for dannelse af hudens celler. Zink er desuden en vigtig antioxidant, der beskytter huden mod oxidativ stress og kroniske inflammationer. Selvom klinisk zinkmangel er sjælden i vores del af verden, er subklinisk zinkmangel udbredt. Vegetarer, gravide, ammende og ældre er særlig udsatte. Et stort indtag af sukker, calcium, alkohol, samt P-piller, flere typer medicin, visse sygdomme og andre faktorer øger også risikoen for zinkmangel. Dette kan blandt andet føre til forskellige hudsygdomme.

  • Acne vulgaris (bumser), der er særlig udbredt blandt teenagere, skyldes en kronisk inflammation i hudens talgkirtler.
  • Forskellige former for eksem (dermatitis) udgør omkring halvdelen af alle hudsygdomme, og fællestrækket er en lymfocytær inflammation i læderhuden og underhuden.
  • Bleeksem er en samlebetegnelse for toksisk, inflammatorisk og evt. inficeret udslet i bleregionen.
  • Hidradenitis suppurastiva viser sig ved gentagne bylder og ømme knuder i armhulen, i skridtet og under brysterne, hvor hud møder hud.

Zinktilskud hjælper ved acne vulgaris, eksem og andre inflammatoriske hudlidelser

Formålet med det nye studie, der er publiceret i Clinical Nutrition, var at undersøge effekten af zinktilskud til forskellige inflammatoriske hudsygdomme. Forskerne bag studiet hentede data fra forskellige studier og registre, som inkluderede 229 artikler vedrørende zinktilskuds effekt på inflammatoriske hudsygdomme som acne vulgaris, atopisk eksem (børneeksem), bleeksem, psoriasis, rosacea samt hidradenitis suppurastiva.
Det viste sig, at tilskud med zink havde en positiv effekt i ti ud af fjorten studier, hvad angår acne vulgaris. Andre studier viste, at tilskud med zink havde en positiv effekt på atopisk eksem, bleudslet og hidradenitis suppurastiva. En enkelt artikel om zinktilskud til psoriasis og en enkelt artikel om zinktilskud til rosacea viste ingen signifikant effekt.
Forskerne bag studiet konkluderer derfor, at tilskud med zink kan være nyttigt i behandlingen af acne vulgaris, atopisk eksem og hidradenitis suppurastiva. Hvad angår zinktilskud til behandling af psoriasis og rosacea er undersøgelsens data begrænsede, og der er brug for mere forskning.

Til irriterede hudområder og bleeksem kan man også anvende zinksalve

Zinkkilder, udbredte mangler og tilskud

Zink findes især i kød, skaldyr, mejeriprodukter, nødder, kerner og bønner, hvor animalske kilder optages bedst. Zinkmangel skyldes især ensidige kostvaner og mangel på animalske proteiner, der normalt er gode zinkkilder. Desuden skal nævnes stor indtagelse af jern og calcium samt alkohol. Aldringsprocesser, cøliaki, diarre, dårligt reguleret diabetes og andre sygdomme kan også medføre zinkmangel. Det samme gælder vanddrivende medicin, ACE-hæmmere, syreneutraliserende medicin og p-piller. Ved mistanke om zinkmangel bør man inddrage flere gode zinkkilder i kosten. Hvad angår zinktilskud er mange i uorganiske former som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svært ved at optage. Det kan altså svare sig at nærlæse varedeklarationen, hvor zinkgluconat og zinkacetate er organiske forbindelser, som kroppen har let ved at optage og udnytte.
De officielle anbefalinger, nu kaldet referenceindtag, RI, er sat til 10 mg. Ifølge EFSA, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, er den øvre grænse for det daglige zinkindtag for voksne sat til 25 mg.

  • Det skønnes, at 25 % af verdens befolkning har zinkmangel, som groft deles op i let, middel og svær.
  • Det er muligt at måle zinkmangel gennem en blodprøve.
  • Hvis lægen har konstateret en mangel, kan man i en periode indtage større doser gennem tilskud.

Referencer

Dhaliwai S et al. Effects of Zinc Supplementation on Inflammatory Skin Diseases: A Systematic Rewiew of the Clinical Evidence. Am J Clin Dermatol 2020 Feb. 21

Youichi Ogawa et al. Zinc and Skin Disorders. Nutrients 2018

  • Oprettet den .