Skip to main content

E-vitamin og Q10 kan forebygge muskelskader efter hjerteanfald - og derved redde liv

E-vitamin og Q10 kan forebygge muskelskader efter hjerteanfald - og derved redde livHjerteanfald er en af verdens førende dødsårsager. Der kan også opstå varige skader på hjertemusklen, som forringer patientens liv. Ifølge en ny præklinisk undersøgelse, som er publiceret i Redox Biology, kan en hurtig behandling med E-vitamin modvirke de varige skader på hjertemusklen, og forskerne ser det som en ny og billig behandlingsstrategi. Tidligere studier har desuden vist, at tilskud med større mængder Q10 i lægemiddelkvalitet har en signifikant virkning på hjertesvigtpatienters livskvalitet og overlevelsesrate.

Hjertet er kroppens centrale motor, der banker 100.000 gange i døgnet for at forsyne kroppens celler med blod og ilt. Kronisk hjertesvigt rammer millioner af mennesker på verdensplan, og årsagen er primært åreforkalkning og forsnævring af de årer, der forsyner hjertet med blod og ilt. Sygdommen udvikles ofte langsomt. Statistikken viser, at omkring 33 procent ikke lever et år efter, at de har været indlagt med hjertesvigt for første gang. Det skyldes blandt andet de varige skader på hjertemusklen. Derfor er der al mulig grund til at passe og pleje hjertet, og se på nye behandlingsstrategier efter et akut anfald med hjertesvigt.

 • E-vitamin (tocoferol) er et fedtopløseligt vitamin af vegetabilsk oprindelse.
 • E-vitamin dækker over otte forskellige stoffer kaldet tocoferoler og tocotrienoler.
 • Alfa-tocoferol betragtes som det vigtigste hos mennesket, da det er den mest udbredte og aktive form.

E-vitamin modvirker skader på hjertet forårsaget af oxidativ stress og inflammationer

Et akut anfald med hjertesvigt er i sagens natur en voldsom belastning for kroppen, og de varige skader på hjertet forårsages af overdrevne inflammatoriske processer, oxidativ stress og celledød. Ifølge professor Karlheinz Peter, som er hovedforfatter bag det nye studie og tilknyttet det medicinske uafhængige forskningsinstitut Baker Heart and Diabetes Institute i Melbourne, Australien, er E-vitaminet en af de mest effektive antioxidanter og antiinflammatoriske midler.
Langvarig behandling med E-vitamin efter hjertesvigt har dog ikke vist særlige resultater, hvad angår forebyggelse af flere anfald med hjertesvigt, men det ser ud til, at en ny akut behandling med den stærkeste antioxidantform af E-vitamin (alpha-tocoferol) kan have en afgørende effekt på flere forskellige parametre. Det gælder især nedsat infiltration af de hvide blodlegemer i hjertevævet, som forårsager inflammationer, samt en beskyttelse af hjertecellerne mod oxidativ stress og en hurtigere gendannelse af hjertefunktionen.
Ved oxidativ stress er der en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter som E-vitamin. De frie radikaler er nogle meget aggressive molekyler, som angriber cellerne og skaber farlige kædereaktioner inde i cellerne og mellem cellerne. Så jo flere frie radikaler vi danner, jo flere antioxidanter har vi brug for, når cellerne skal beskyttes.
Det nye studie er udført på mus. Forskernes næste skridt er nu at behandle patienter, som har fået akut hjertesvigt, med E-vitamin i større doser. Ved hjælp af MR-scanning og andre tests vil forskerne bevise, at hjertefunktionen bevares.
Forskerne antager i det hele taget, at patienter med akut hjertesvigt med fordel kan modtage deres første E-vitaminhandling i ambulancen eller ved deres ankomst til akutafdelingen, før den traditionelle behandling med ballonudvidelse og bypass-operation.
Doserne af E-vitamin, som forskerne vil give, er godkendt af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

Hvor svagt hjertet?

New Yorks Hjerteforening NYHA (New York Heart Association) har udarbejdet en model, hvor man opdeler de hjertesyge i 4 klasser alt efter, hvornår der kommer symptomer som åndenød, smerter og hjertebanken

 • NYHA I: Kun kliniske symptomer ved unormalt stærk fysisk udfoldelse
 • NYHA 2: Ved normal fysisk udfoldelse
 • NYHA 3: Ved mindre end normal fysisk udfoldelse
 • NYHA 4: I hvile

OBS. Hjertesvigtpatienter mangler Q10

Coenzym Q10 har særlig stor betydning for hjertet gennem hele livet. For det første indgår Q10 i alle cellers energiomsætning, og derfor behøver det travle hjerte særlig meget Q10. For det andet er Q10 en kraftig antioxidant, der beskytter celler og væv mod oxidativ stress forårsaget af frie radikaler.
Vi danner selv det meste Q10, men mængden falder gradvist fra 20-årsalderen. Det er desuden påvist, at hjertet hos hjertesvigtpatienter indeholder mindre Q10 end hos raske.
Vævsprøver fra hjertesvigtpatienters hjertemuskulatur har således afsløret, at jo mere svækket patienternes hjerte var, jo lavere var Q10 indholdet. Det antydes desuden, at mitokondrierne, der fungerer som cellernes energiproducerende kraftværker, er defekte.
Derfor ser forskerne et stort potentiale i Q10 som supplerende behandling ved hjertesvigt.

Q10 tilskud til hjertesvigtpatienter: Bedre hjertefunktion og langt færre dødsfald

Den nu afdøde danske overlæge Svend Åge Mortensen stod bag det store Q-Symbio studie, som har dokumenteret Q10´s virkning på kronisk hjertesvigt.
I studiet deltog der 420 hjertesvigtpatienter fra Europa, Asien og Australien. Alle patienterne fik konventionel medicinsk behandling. Derudover fik den ene halvdel af patienterne suppleret behandlingen med tre kapsler Q10 a´100 mg daglig, og den anden halvdel fik placebo.
Allerede efter 16 uger observerede forskerne, at gruppen, der daglig fik 300 mg Q10, havde opnået et fald i proteinet BNP, som produceres, når hjertet anstrenges. Samtidig var BNP steget i placebogruppen. Tilskud med Q10 bidrog desuden til, at hjertet kunne pumpe mere ubesværet, og det gav patienterne en bedre livskvalitet.
Efter to år viste det sig, at Q10 gruppen havde 43 procent færre hjerterelaterede dødsfald sammenlignet med placebogruppen. Q10 gruppens antal af hospitalsindlæggelser var også reduceret med 43 procent.

Nyt håb for hjertesvigtpatienter

Svend Åge Mortensen betegnede den supplerende behandling med Q10 som et paradigmeskift inden for behandling af hjertesvigt. Selvom patienterne i forvejen fik den bedste medicinske behandling mod hjertesvigt, blev behandlingen endnu bedre, når den blev suppleret med Q10.
I lande som Ungarn, Italien, Japan og Canada anvender læger allerede Q10 til deres hjertesvigtpatienter med gode resultater.
Meget tyder desuden på, at det vil være relevant at tage større doser Q10 i forbindelse med akutte hjertesvigt. Det skyldes blandt andet, at Q10 på linje med E-vitaminet er en kraftig antioxidant, der beskytter hjertet mod oxidativ stress.
Q10 har desuden en særlig evne til at beskytte mitokondrierne mod oxidativ stress, og understøtte de defekte mitokondrier i energiomsætningen.
Da den anerkendte Q10-forsker Dr. William V. Judy selv fik et livstruende hjerteanfald, tog han staks store doser Q10, som konen medbragte til hospitalet. Han kom sig forbløffende hurtigt. Der er nu gået omkring tyve år, og han er en mand i 80´erne, der har det godt. Dette tilskriver han især Q10 tilskud, som efter hans eget udsagn har reddet hans liv, og som han stadig tager for at holde sig frisk - fysisk og mentalt.
Dr. William V. Judy har desuden skrevet bogen, Coenzyme Q10. An Insider´s Guide, hvor han skriver mere om forskningen i Q10 inklusive hans egen dramatiske sygehistorie.

 • Da Q10 sætter gang i energiomsætningen, er det bedst at tage tilskud om morgenen
 • Til hjertesvigtpatienter anbefales sædvanligvis 200-300 mg daglig
 • Da vi kun kan optage 100 mg Q10 på én gang, bør man fordele større doser for at få en bedre optagelse og udnyttelse

Kvaliteten af et Q10 produkt er altafgørende

Det er vigtigt, at Q10 fra tilskud kan optages og nå helt ind i mitokondrierne. I diverse råvareformer og tilskud findes Q10 molekylerne som et krystallignende materiale. Men vi har svært ved at opløse krystallerne ved normal kropstemperatur. Det kræver derfor en speciel olie- og varmeteknik, så Q10 krystallerne kan opløses fuldstændigt, inden de optages fra tyndtarmen. Det kan derfor svare sig, at vælge et Q10 produkt, hvor der er dokumentation på præparatets optagelighed i kroppen.

Referencer

Maria Wallert et al. α-Tocopherol preserves cardiac function by reducing oxidative stress and inflammation in ischemia/reperfusion injury. Redox Biology. 2019

Mortensen SA et al. The effect of coenzym Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-symbio: a randomized double-blind trial. Journal of the American College of Cardiology, heart Failure 2014

Sylvia Oleck, Hector O. Ventura: Coenzyme Q10 and Utility in Heart Failure: Just Another Supplement? Pharmacologic Therapy 2016

William V. Cody. Coenzyme Q10. An Insider´s Guide. Ny Videnskab 2018

David Mantle and Iain Hargreaves. Coenzyme Q10 and Degenerative Disorders Affecting Longevity: An Overview. Antioxidants (Basel) Published online 2019 Feb

Pernille Lund. Q10 - fra kosttilskud til epokegørende medicin. 2014

 • Oprettet den .