Skip to main content

Overvægtige har svært ved at udnytte D-vitamin

Overvægtige har svært ved at udnytte D-vitaminD-vitamin har betydning for knogler, kredsløb, immunforsvar og kræftforebyggelse. Men tilskud med D-vitamin er mindre effektivt, hvis man er overvægtig, og det bliver let en ond cirkel. Det fremgår af en ny undersøgelse, som er publiceret i Journal of Bone and Mineral Research. Det betyder med andre ord, at overvægtige kan have en øget behov for D-vitamin. Ifølge andre undersøgelser kan overvægtige også have et øget behov for magnesium, som aktiverer D-vitaminet via enzymprocesser i leveren og nyrerne.

Alle vores celler har brug for D-vitamin, der betragtes som et hormon, og det skal først aktiveres, før det gør gavn ude i vores celler. Sommersolen er som bekendt den vigtigste kilde til D-vitamin, og i første omgang danner vi prohormonet cholecalciferol ud fra et kolesterol i huden. Diverse tilskud indeholder også prohormonet cholecalciferol, og det har endnu ingen biologisk aktivitet. Det sker først, når leveren omdanner cholecalciferol ved hjælp af enzymer til 25-hydroxyvitamin D3, og det er netop den D-vitaminform, der måles i blodet. Når D-vitaminet skal bruges, omdannes det så i nyrerne til den mest aktive form ved hjælp af andre enzymer. Det betyder med andre ord, at D-vitamin fra sol eller tilskud ikke gør gavn i kroppens celler, før det er aktiveret.

Overvægt og mangel på D-vitamin er en ond cirkel

Den nye undersøgelse viste mere konkret, at overvægtige mus havde meget lave niveauer af det enzym i leveren, som omdanner cholecalciferol til 25-hydroxyvitamin D3. Derfor kan det ifølge forskerne være mere effektivt at behandle mangel på D-vitamin hos overvægtige med 25-hydroxyvitamin D3, snarere end med andre former for D-vitamin.
Ifølge en af forskerne bag det nye studie, Dr. Jeffrey Roizen fra Children´s Hospital of Philadelphia, reducerer overvægt og fedme leverens evne til at omdanne prohormonet cholecalciferol til 25-hydroxyvitamin D3. Det tyder samtidig på, at de fedmerelaterede virkninger på leveren kan have kliniske skadefølger på knogler, kredsløb, immunforsvar, kræftforebyggelse og mange andre funktioner, fordi D-vitaminet forbliver inaktivt.
Mens forskningen tidligere har afsløret, at lavt D-vitaminniveau øger risikoen for overvægt og fedme, viser den nye undersøgelse, at overvægt og fedme i sig selv øger risikoen for at mangle D-vitamin. Det bliver let en ond cirkel, som bidrager til overvægtens mange følgesygdomme, inklusive diabetes.

Den aktive form for D-vitamin findes i særlige fødevarer

Det viser sig, at den aktive form for D-vitamin, 25-hydroxyvitamin D3, findes i animalske fødevarer som æggeblommer og fed fisk. Det antages samtidig, at denne form for D-vitamin har en biologisk aktivitet, der er fem gange større end prohormonet cholecalciferol fra sol eller tilskud.
Anden forskning peger også på, at diabetikere har svært ved at omdanne cholecalciferol til 25-hydroxyvitamin D3. Derfor har en gruppe forskere valgt at bruge æg som foder til rotter med diabetes.
Forsøgets resultater var signifikante. For rotternes blodsukkerniveau faldt med næsten 50 procent sammenlignet med de rotter, som fik en standard diæt. Triglyceridkoncentrationen, som er en risikofaktor ved hjertekarsygdomme, var ligeledes faldet med 52 procent.
Forskerteamet vil nu arbejde videre med at forstå, hvorfor D-vitamin fra æg udnyttes bedre, og de formoder, at det ikke alene skyldes indholdet af 25-hydroxyvitamin D3 men også andre næringsstoffer. Forskernes næste trin er så at finde ud af det minimale antal æg, som mennesker med diabetes behøver for at få forbedret deres blodsukker med videre. Men selvom æggeblommer er en effektiv kilde til aktivt D-vitamin, dækker det daglige æg ikke det reelle behov, og man er nødt til at se nærmere på de enzymer, der aktiverer D-vitaminet fra sol og tilskud.

Magnesium aktiverer D-vitamin

Magnesium indgår i over 350 enzymprocesser, og det gælder også de enzymer i leveren, der omdanner cholecalciferol til 25 hydroxyvitamin D3.
Magnesium regulerer desuden blodets indhold af D-vitamin, således at det hæves ved lave niveauer og sænkes ved høje niveauer. Det fremgår af et studie fra Vanderbilt University i USA, som tidligere er omtalt på denne hjemmeside.
Da magnesiummangel er et udbredt og overset problem, har mange således svært ved at regulere blodets niveau af D-vitamin. Og de risikerer samtidig, at D-vitaminet forbliver ineffektivt i forebyggelsen af en lang række sygdomme. Derfor er en tilstrækkelig tilførsel og balancen mellem de to næringsstoffer afgørende for det gode helbred. Meget tyder desuden på, at de officielle anbefalinger RI, er sat for lavt, hvad angår overvægtige og fede mennesker.

  • D-vitamin og magnesium arbejder tæt sammen
  • Det har stor betydning i forebyggelsen af knogleskørhed, infektioner, kræft og mange andre sygdomme.
  • Meget tyder på, at overvægtige og diabetikere har et øget behov for D-vitamin og magnesium.

 

Kilde til D3 vitamin Betegnelse for D3-vitamin og enzymaktivitet
Tilskud Cholecalciferol
Huden Cholecalciferol
Dannes ud fra kolesterolformen 7-dihydroxycholesterol og solens UVB-stråler
Leveren
Æggeblomme
Fed fisk
25-hydrocholecalciferol D3
Dannes vha. enzymet 25-hydroxylase
(Kræver magnesium)
Nyrerne 1,25-dihydroxycholecalciferol D3
Dannes vha. enzymet 1-alfa-hydroxylase.
(Kræver magnesium)

Referencer

Kate Anderton. Vitamin D supplementation less effective in presence of obesity shows study. News Medical Life Sciences. Feb. 2019

Eleanor Dunlop et al. Vitamin D3 and 25-hydroxivitamin D3 Content of Retail White Fish and Eggs in Australia. Nutrients. 2017

Iowa State University: New promise for diabetics with vitamin D-deficiency. ScienceDaily. 2016

Qi Dai et al. Magnesium status and supplementation influence vitamin D status and metabolism; results from a randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition 2018

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopath‘ic Association. 2018

American Osteopathic Association. Low magnesium levels make D-vitamin ineffective. ScienceDaily. 2018

https://frida.fooddata.dk/food/lists/parameters/11?#parameter11

https://www.healthandscience.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1943:magnesium-optimerer-niveauet-og-effekten-af-d-vitamin&catid=20&lang=da&Itemid=269

  • Oprettet den .