Skip to main content

Mangel på D-vitamin forårsager tidlig død

Mangel på D-vitamin forårsager tidlig dødDanske forskere har fundet en sammenhæng imellem lavt D-vitaminindhold i blodet og øget risiko for tidlig død. Den alarmerende observation er offentliggjort i det ansete tidsskrift British Medical Journal.

Hvis du har lavt indhold af D-vitamin i blodet, øger det din risiko for tidlig død med 30-40 procent, viser en stor dansk undersøgelse, som i denne uge er blevet offentliggjort i det ansete lægetidsskrift British Medical Journal. Ifølge forskningsleder Børge Nordestgaard, som er klinisk professor ved Københavns Universitet samt overlæge ved Herlev Hospital, vil en person med 30 nanomol D-vitamin pr. liter blod (hvilket er 20 nanomol under det anbefalede niveau) have 40 procent større risiko for at dø af kræft. Personens risiko for tidlig død totalt set vil være 30 procent forhøjet.

”Vi kan nu dokumentere, at et lavt niveau af D-vitamin er farligt i sig selv. Det alene øger dødeligheden med 30 procent – og det er altså vildt meget«, har forskningsleder, klinisk professor ved Københavns Universitet og overlæge på Herlev Hospital, Børge Nordestgaaard, udtalt til Politiken. Ifølge ham, er det første gang, der foreligger bevis på en årsagssammenhæng imellem mangel på D-vitamin og øget dødelighed.

Overvåget i op til 19 år

Forskerne fra Herlev Hospital og Københavns Universitet inkluderede ialt 96.000 deltagere i undersøgelsen. De korrigerede for faktorer som rygning, alkoholforbrug, vægt, blodtryk og motionsvaner. Derudover fik 30.000 af forsøgsdeltagerne målt deres blodtryk. Samtlige medvirkende blev fulgt i op til 19 år.

Bakkes op af tidligere forskning

Tidligere undersøgelser har ligeledes vist, at folk med lavt D-vitaminindhold i blodet er mere tilbøjelige til at dø tidligt, men forskerne har ikke kunne forklare, om den øgede dødelighed skyldtes sygdomme, der førte til lav D-vitaminstatus, eller om det var det lave indhold af D-vitamin i blodet, som forårsagede sygdom og tidlig død. På samme måde viste undersøgelserne ikke, om rygning, usund kost, for lidt sollys og mangel på motion sænkede vitamin-niveauet og dermed førte til sygdom og tidlig død.

Hvad med kosttilskud?

Uanset hvordan man ser på sagen, er det ret tydeligt, at de gængse anbefalinger ikke har virket efter hensigten. Ifølge den nye undersøgelse er et omfattende antal danskere i kritisk mangel på D-vitamin, og spørgsmålet er, hvad der skal til, for at sundhedsmyndighederne vil ændre deres syn på kosttilskud. Det virkelig bekymrende ved denne nye viden er, at mangel på D-vitamin måske ikke giver problemer på kort sigt, men i det lange løb fører det altså til sygdom og tidlig død.

 
Flere og flere tager D-vitamin som kosttilskud allerede nu. Det virker til at være en oplagt løsning på problemet, men trods det står sundhedsmyndighederne i venteposition til det endegyldige bevis på, at D-vitamin-tilskud gavner. I betragtning af hvad den nyeste undersøgelse afslører, kan man spørge sig selv, om det er nødvendigt at vente længere?
 

 

 

  • Oprettet den .