Skip to main content

Gravide bør få individuelle tilskud med D-vitamin

Gravide bør få individuelle tilskud med D-vitaminDet er vigtigt for barnets helbred, at den gravide hele tiden er velforsynet med D-vitamin. Det viser sig nemlig, at tilskud med D-vitamin er mindre effektivt, hvis den gravide i forvejen har lave niveauer af D-vitamin tidligt i graviditeten, får en større vægtforøgelse og føder om vinteren. Det fremgår at et nyt studie fra Southampton University.

Studiet afslørede, at gravide kvinder reagerer forskelligt på tilskud med D-vitamin, og derfor bør tilskud målrettes til deres individuelle behov.
Alle kroppens celler har receptorer for D-vitamin, som er vigtig for calciumoptagelse, knogler, muskler, hjernen, nervesystemet og immunsystemet. D-vitamin betragtes som et hormon, og det antages at regulere 5-10 procent af kroppens gener. Sommersolen er den vigtigste kilde, og maden bidrager kun med mindre mængder, som ligger under RI. Den moderne livsstil med indendørs aktiviteter, faktorcremer samt mørk hud, ældet hud, overvægt og diabetes 2 bevirker, at mange kommer i underskud af vitaminet.

Mangel på D-vitamin øger barnets risiko for svage knogler og alvorlige sygdomme

Mangel på D-vitamin under graviditeten kan ikke alene skade moderens helbred men også barnets udvikling og helbred på sigt. Mangel på D-vitamin under graviditeten kan blandt andet øge risikoen for, at barnet senere hen får svage knogler, autisme og sklerose.
Professor Nicolas Harvey, University of Southampton, stod bag studiet, og han påpeger, hvor vigtigt det er for barnets helbred, at den gravide har nok D-vitamin i blodet. I henhold til studiet bør man derfor optimere den gravides niveau af D-vitamin i blodet under hensyn til individuelle faktorer, som blandt andet inkluderer, hvornår den gravide har termin, og hvor meget hun vejer.

Strategi til forbedring af kommende generationers helbred

I det pågældende dobbelt-blinde placebokontrollerede studie MAVIDOS (Maternal Vitamin D Osteoporosis Study) deltog der mere end 800 gravide kvinder, som enten fik et dagligt tilskud med 25 mikrogram D-vitamin eller placebo (snydekapsel) fra den 14. svangerskabsuge og indtil fødslen.
Analyser afslørede, at de deltagere, der fik tilskud med D-vitamin, havde forskellige niveauer i blodet, selvom de fik samme dosis gennem tilskud. Således fandt forskerne, at de kvinder, som fødte om sommeren, som havde den mindste vægtforøgelse under graviditeten, og som havde højere niveauer i begyndelsen af graviditeten havde en tendens til højere niveauer senere i graviditeten. Kvinder, der konstant fik tilskud med D-vitamin havde også et højere niveau i blodet i forhold til de deltagere, der ikke tog tilskud.
Som det fremgår, reagerer gravide forskelligt på tilskud med D-vitamin. Ifølge professor Cyrus Cooper, University of Southampton, kan studiets resultater derfor bruges til at give tilskud med D-vitamin, som er skræddersyet til årstiden, vægtforøgelse og andre individuelle behov. Der er således tale om en ny og enkel strategi, som kan forbedre den gravides helbred - og ikke mindst de kommende generationers helbred.

Stor forskel på anbefalinger af D-vitamin

I Danmark ligger referenceindtaget, RI, på 5 mikrogram fra 11-årsalderen og opefter.
Gravide anbefales 10 mikrogram.
Siden juli 2016 har de engelske sundhedsmyndigheder anbefalet, at alle over 1 år får et dagligt tilskud på 10 mikrogram D-vitamin – især i vinterhalvåret.
I det omtalte forsøg fra Southampton University fik de gravide deltagere 25 mikrogram. Denne dosis ligger mere end dobbelt så højt som de danske anbefalinger til gravide.

Måling af D-vitamin i blodet

Man måler D-vitamin niveauerne i blodet som 25-hydroxyvitamin. De officielle grænseværdier er 50 ng/ml, men mange førende forskere mener, at det er utilstrækkeligt, og at man skal helt op på 75-100 ng/ml for at få en optimal sygdomsforebyggelse.

Referencer

Rebecca J. Moon et al. Determinants of the Maternal 25-Hydroxyvitamin D Response to Vitamin D Supplementation During Pregnancy. The Journal of Clinical Endocronology & metabolism. 2016

Khaled Sall et al. Randomized controlled trial of vitamin D supplementation in children with autism spectrum disorder. Journal of Child Psýchology and Psychiatry. 2016

John J Cannell. Autism Causes, Prevention and Treatment: Vitamin D Deficiency and the Explosive Rise in Autism Spectrum Disorder. Sunrise River Press. 2015

Alberto Ascherio, MD, DrPH et al. Vitamin D Status During Pregnancy and Risk of Multiple Sclerosis in Offspring at Women in the Finnish Maternity Cohort. JAMA Neurol. March 2016
https://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2499458&atab=8

Benjamin M Greenberg, MD, MHS. Vitamin D During Pregnancy and Multiple Sclerosis: An Evolving Association. JAMA Neurol. March 2016

  • Oprettet den .