Skip to main content

Varför brist på B12-vitamin är farligt

– och varför det är så vanligt

Varför brist på B12-vitamin är farligtBrist på B12-vitamin kan bland annat medföra perniciös anemi, som enligt WHO är ett globalt hälsoproblem. B12-vitamin är mest känt för att ingå i bildandet av röda blodkroppar, och betydelsen för hjärnan och nervsystemet förbises ofta. Därför kan brist också medföra funktionsnedsättande skador. Perniciös anemi är en autoimmun sjukdom där man inte helt kan ta upp B12-vitamin från kosten. Sjukdomen är livshotande, men svår att diagnostisera, och många lämnas i sticket. Detta framgår av en artikel i Videnskap.dk, skriven av universitetslektor Heidi Seage, som är ansluten till Pernicious Anemia Society. Klimatdebatten har dessutom lett till att fler och fler blir vegetarianer och veganer. Men den växtbaserade kosten medför också en risk för allvarlig brist på B12-vitamin, som kommer smygande, varför det ofta är svårt att se sambandet. Diabetesläkemedel kan också medföra brist på det livsviktiga vitaminet.

B12-vitamin är viktigt för bildandet av röda blodkroppar, energinivån, nervsystemet, hjärnan, immunförsvaret och cellernas delning. B12-vitamin finns bara i animaliska källor som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. Vi tar upp B12-vitamin i tunntarmen med hjälp av en bärsubstans som kallas intrinsic factor, och även om tjocktarmens bakterier producerar en liten mängd kan vi inte ta upp det därifrån. B12-vitamin lagras i levern, och därför kan det ta månader eller år innan bristsymtom uppstår till följd av en växtbaserad kost eller andra orsaker.
Perniciös anemi beror på att man inte kan ta upp B12-vitamin från kosten. Det är en autoimmun sjukdom, där immunförsvaret felaktigt producerar antikroppar mot de celler i magslemhinnan som bildar intrinsic factor. Vid brist på intrinsic factor är det närmast omöjligt att ta upp B12-vitamin. Perniciös anemi kan också uppstå på grund av en kronisk inflammation i magen, eller efter magsårsoperationer, där kirurgen har avlägsnat en stor del av magsäcken, inklusive magslemhinnan, där intrinsic factor bildas.

Så vanligt är brist på B12-vitamin

 • Man uppskattas att 12 miljoner människor över hela världen lider brist på B12-vitamin.
 • Det antas att 6 procent av befolkningen i USA och Storbritannien lider brist på B12-vitamin.
 • Var åttonde vuxen över 50 år lider brist på B12-vitamin enligt en studie från Irland.
 • Bland vegetarianer och veganer lider 11 procent en subklinisk eller klinisk brist på vitamin B12, enligt en spansk studie.
 • Omkring 20 procent av dem som tar Metformin mot diabetes 2 lider brist på B12-vitamin, eller ligger på gränsen för brist.

Symtom på B12-vitaminbrist

Det kan uppträda få eller flera symtom som kan bero på anemi och störningar i nervsystemet. Symtomen kommer ofta smygande, och de kan uppträda i en lättare eller svårare grad.

 • Trötthet, dåligt minne och mental slöhet.
 • Andnöd, yrsel, huvudvärk och nedsatt motståndskraft.
 • Muskelsvaghet.
 • Stickningar och domningar i fingrar och tår.
 • Röd och irriterad tunga.
 • Nedsatt smaksinne.
 • Matsmältningsbesvär.
 • Irreversibla nervskador.
 • Ångest och depression.
 • Svårigheter att bli gravid.
 • Barn till mödrar med B12-vitaminbrist riskerar att få nedsatt tillväxt, anemi och i värsta fall mental utvecklingsstörning.

Symtomen blir ofta feldiagnostiserade

Kosten är ofta skuld till brist på B12-vitamin, men över hela världen är den vanligaste orsaken perniciös anemi.
Brist på B12-vitamin och perniciös anemi kan ge många olika symtom och det finns fortfarande en risk för att tillstånden feldiagnostiseras eller tolkas som stress, depression, demens eller andra sjukdomar. Därför bör läkaren alltid informeras om specifika kostvanor. Om det föreligger misstanke om B12-vitaminbrist kan läkaren ta ett blodprov.
Men de tidiga symptomen vid B12-vitaminbrist, däribland perniciös anemi, gör det svårt att ställa en diagnos. Enligt universitetslektorn Heidi Seage har en undersökning av intervjuade medlemmar i Pernicious Anemia Society funnit att nästan 50 procent feldiagnostiserades, och att ytterligare 20 procent var tvungna att vänta i två eller flera år på att få en specifik diagnos.

Funktionsnedsättande symtom

Det kan få allvarliga konsekvenser att så många får en felaktig eller för sen diagnos. För om brist på B12-vitamin och perniciös anemi inte behandlas i tid kan symtomen bli funktionsnedsättande och nervskadorna irreversibla.
Nervskadorna beror bland annat på att B12-vitamin är avgörande för produktionen av myelin, som skyddar nervcellerna genom att bilda en hinna runt dem. Lite som plasten runt en ledning. De vanligaste funktionsnedsättande neurologiska symtomen är trötthet, minnesförlust och koncentrationssvårigheter.
Anemi betyder blodbrist, och termen ”perniciös” kommer från latinet (död), eftersom sjukdomen förr i tiden alltid slutade med dödsfall.

Behandling av B12-vitaminbrist och kvaliteten på tillskott

Om du har förlorat en stor del av kroppens innehåll av B12-vitamin kan du börja med injektioner, som ofta hjälper snabbt vid olika symtom.
Om en brist på B12-vitamin beror på kosten krävs det en kostförändring på lång sikt, eller att man kompletterar kosten med tillskott.
Tillskott i form av sugtabletter ger ett mycket bättre upptag eftersom B12-vitaminet tas upp direkt via munslemhinnan.
Tillskott med B12-vitamin bör innehålla minst 2,5 mikrogram, vilket motsvarar det dagliga referensintaget, RI.
Behandling av perniciös anemi, som är en livslång sjukdom, kräver fortsatta injektioner med vitaminet på grund av brist på intrinsic factor, vilket som nämnts sörjer för upptaget i tunntarmen.

Bättre riktlinjer och behandling behövs

Enligt universitetslektor Heidi Seage behöver många patienter i Storbritannien ofta injektioner av B12-vitamin (var 8–12 vecka). Men de upplever ändå att symtomen återkommer eftersom behandlingen varit otillräcklig. När patienterna bad om mer frekventa injektioner visade det sig att hälso- och sjukvårdspersonal på området reagerade negativt och att de kunde ifrågasätta riktigheten hos patientens brist.
Enligt Heidi Seage kan stigmatiseringen både påverka relationen till hälso- och sjukvårdspersonalen och vara orsak till en ökad förekomst av ångest och depression.
Det är därför avgörande att allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonal fokuserar mer på de symtom som uppstår till följd av brist på B12-vitamin, så att tillståndet kan behandlas i tid och innan permanenta skador uppstår.

 • Brist på folsyra kan också orsaka blodbrist, och många symtom liknar de som vid brist på B12-vitamin.
 • Tillskott med folsyra är nödvändigt vid graviditet.
 • Tillskott med folsyra kan förebygga blodproppar hos patienter som tar blodtrycksmedicin.
 • Detta kan du läsa mer om i nästa artikel.

Referenser

Heidi Seage. Vitamin B12-mangel: Hvad er perniciøs anæmi, og hvorfor er det så farligt? Videnskab.dk 2019

Ebba Nexø. Vegetarer risikerer at få for lidt B12-vitamin. Videnskab.dk marts 2018

Angélica Gallego-Narbon et al. Vitamin B12 and folate status in Spanish lacto-ovo vegetarians and vegans. J Nutr Sci. 2019

Trinity College Dublin. Many older adults are deficient in vitamin B12 and folate. ScienceDaily June 26, 2018

Vanita R Aroda et al. Long-Term Metformin Use and Vitamin B12 Deficiency in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Endocrine Society 2016

 • Skapad