Skip to main content

Glukosamin motverkar också hjärt-kärlsjukdomar

Glukosamin motverkar också hjärt-kärlsjukdomarPatienter som tar glukosamin mot artros får en sidofördel eftersom risken för hjärt-kärlsjukdomar minskas. Detta framgår av en större befolkningsstudie publicerad i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal. När man väljer en glukosaminprodukt måste man dessutom se till att den har läkemedelskvalitet och är i form av glukosaminsulfat, om man vill ha någon verkan.

Glukosamin är en naturlig del av ledbrosket och har använts vid behandling av artros i årtionden. Vanligtvis utvinns föreningen från skalen från skaldjur.
I den nya studien tittade forskarna närmare på det dagliga intaget av glukosamin och risken för hjärt-kärlsjukdomar. Studien leddes av forskare från Tulane University i New Orleans, Harvard University i Boston och Harbin Medical University i Kina.
I studien använde forskarna data från brittiska Biobank, som har samlat in ett stort antal undersökningar och frågeformulär om befolkningarnas näring och hälsa. Brittiska Biobank samlar alltså in liknande data som NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) i USA, men till skillnad följer brittiska Biobank framtida hälsoresultat.

Stor befolkningsundersökning baserad på långtgående data

Brittiska Biobank började rekrytera deltagare under 2006, och 2010 hade den uppfyllt målet om cirka en halv miljon deltagare i åldrarna 40–69 år. Planen är sedan att följa deltagarna i 30 år.
Deltagarna blev utfrågade om sin användning av olika tillskott. Utöver glukosamin rörde det sig om vanliga vitaminer, mineraler och fiskolja. Forskarna justerade dessutom för andra faktorer som påverkar hälsan, såsom kostvanor, ålder, kön, inkomst, rökning osv.
Därefter försökte forskarna koncentrera gruppen av glukosaminanvändare ytterligare, för att utesluta störande faktorer.
Det visade sig nämligen att de deltagare som tog glukosamin också hade en tendens att ta andra kosttillskott. Så därför uteslöt forskarna de deltagare som tog annat tillskott än glukosamin. Forskarna uteslöt också de deltagare som utvecklade hjärt-kärlsjukdomar inom två år, eller som var genetiskt disponerade.
Forskarna fann att cirka 19 procent tog glukosamin som tillskott, och denna grupp tenderade också att röra sig lite mer. Förmodligen för att glukosamin ger bättre rörlighet.
Under alla omständigheter fann forskarna att glukosaminets skyddande effekten inte hade något att göra med den fysiska aktiviteten.

Skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar

Den nya studien visade mer konkret att tillskott med glukosamin kan skydda mot olika hjärt-kärlsjukdomar och minska risken för icke-dödliga strokeanfall. Resultaten för de övriga kategorierna av stroke var inte statistiskt signifikanta. Däremot verkade det som om den positiva effekten på kretsloppet var större hos rökarna.
Forskarna drog som helhet slutsatsen att regelbunden användning av glukosamin för att lindra smärta vid artros också minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det kan möjligtvis bero på den antiinflammatoriska effekten, eftersom inflammationer banar vägen för åderförkalkning. Forskarna efterlyser dock flera kliniska studier för att testa hypotesen om effekten på kretsloppet.

Ta glukosaminsulfat som första val vid behandling av artros

Glukosamin består av en aminosyra och glukos. Eftersom glukosamin ingår i olika föreningar är det viktigt att skilja mellan de olika glukosaminformerna vid behandling av artros.
Enligt en rapport utarbetad av den ekonomiskt oberoende europeiska expertgruppen, ESCEO (European Society for Clinical and Economic Aspect of Osteoarthritis), bör tillskott vara i form av glukosaminsulfat och det första valet framför smärtstillande läkemedel, som inte bygger upp ledbrosket och samtidigt är förbundet med allvarliga biverkningar och dödsfall. Forskarna fann också att glukosaminsulfat hämmar interleukin-1 och orsakar inflammation och ledskador.
Samtidigt är det viktigt att välja glukosaminsulfat med läkemedelskvalitet, istället för olagliga utländska tillskott som marknadsförs på nätet, och där det inte finns någon säkerhet vad gäller effekten eller innehåll av skadliga ämnen.

  • Glukosamin består av en aminosyra och glukos.
  • Glukosaminsulfat är glukosamin med tillsatt svavel (sulfat).
  • Glukosaminsulfat ingår som en del av ledbroskets byggstenar.
  • Glukosaminsulfat har också en antiinflammatorisk effekt som lindrar smärta.
  • Glukosaminprodukter mot artros bör ha läkemedelskvalitet.
  • Som en sidofördel har glukosamin en positiv effekt på kretsloppet.
  • Det kan bero på den antiinflammatoriska effekten.

Referenser

MA H et al. Association of habitual glucosamine use with risk of cardiovascular disease: prospective study in UK Biobank. BMJ 2019

Nelson AE et al.: A systematic review of recommendations and guidelines for the management of osteoarthritis: The Chronic Osteoarthritis Management Initiative of the U.S Bone and Joint initiative. PubMed 2014

Keld Østergaard. Glukosaminsulfat – den nye slidgigtmedicin. Medi-Com, 2003

  • Skapad