Skip to main content

Många vegetarianer och veganer lider brist på B12-vitamin utan att veta om det

Många vegetarianer och veganer lider brist på B12-vitamin utan att veta om detDen globala uppvärmningen och klimatdebatten har lett till att allt fler blir vegetarianer och veganer. Även om avsikterna är goda kan de medföra allvarliga hälsoproblem. En spansk studie av vegetarianer och veganer har nu avslöjat att 11 procent av deltagarna led av subklinisk eller klinisk B12-vitaminbrist. Detta ligger i linje med tidigare studier. Eftersom bristen kommer smygande är det ofta svårt att se sambandet när de olika symtomen uppträder på grund av anemi eller störningar i nervsystemet. Bristen kan vidare medföra ökad risk för nedsatt fertilitet och utvecklingsstörningar hos fostret. Därför rekommenderar Dansk Vegetarisk Forening också att veganer och vegetarianer tar tillskott.

B12-vitamin finns bara i animaliska källor som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. Vi tar upp B12-vitaminet i tunntarmen med hjälp av en bärsubstans kallas intrinsic factor, och även om tjocktarmens bakterier producerar en liten mängd kan vi inte ta upp det därifrån.
B12-vitamin är viktigt för bildandet av röda blodkroppar, energinivån, nervsystemet, immunsystemet, DNA:ets normala funktion och cellernas delning.
B12-vitamin lagras i levern, och vi kan också återanvända en del av det. Därför tar det vanligtvis lång tid innan brist uppstår till följd av den växtbaserade kosten.
Brist på B12-vitamin är särskilt vanligt i fattiga länder, där stora befolkningsgrupper inte har råd med dessa livsmedel. Men i vår del av världen riskerar veganer och vegetarianer också att utveckla brist på B12-vitamin. Detsamma gäller barn till vegetariska och veganska mammor, som inte har tagit tillskott under graviditeten och amningen. Dessa barn riskerar i värsta fall nedsatt tillväxt och mental utvecklingsstörning.

 • B12-vitaminet är mest känt för att ingå i bildandet av röda blodkroppar.
 • B12-vitaminets betydelse för hjärnan och nervsystemet förbises ofta.

Brist på B12-vitamin orsakar oro

I Spanien har det hittills saknats studier gällande vegetarianers näringsstatus, och brist på B12-vitamin har gett upphov till den största oron. Syftet med den nya studien var därför att utvärdera vegetarianernas status av B12-vitamin och folsyra med hjälp av blodprover och mätning av olika markörer.
De 93 deltagarna var vuxna och friska, varav 44 var veganer och 49 vegetarianer. Dessa intog ägg och mejeriprodukter. 72,8 procent av deltagarna hade tagit tillskott med B12-vitamin redan i förväg.
Hos 11 procent av deltagarna uppmättes subklinisk eller klinisk brist på B12-vitamin. 33 procent av deltagarna hade förhöjda nivåer av aminosyran homocystein i blodet. Omsättningen av homocystein är kopplad till B12-vitamin och folsyra, och det antas att de förhöjda nivåerna ökar risken för åderförkalkning och blodproppar.
Forskarna fann att de deltagare som redan i förväg hade tagit tillskott med B12-vitamin hade en bättre status av B12-vitamin och homocystein. Intag av yoghurt var bara till en viss del förbundet med en bättre B12-vitaminstatus.
Forskarna drog slutsatsen att spanska vegetarianer får tillräckligt med folsyra, men att subklinisk och klinisk B12-vitaminbrist är vanligt.
Forskarna rekommenderar därför att vegetarianer och veganer tar tillskott med B12-vitamin för att förebygga allvarliga bristförhållanden.

 • Många vegetarianer och veganer mår bra, men de vet inte att B12-vitaminbrist kan komma krypande efter flera år.
 • Bristsymtom kan vara trötthet, huvudvärk, anemi, dåligt minne, andra nervsystemssymtom eller svårigheter att bli gravid.
 • Bristen kan dessutom skada barns tillväxt och inlärningsförmåga.

Symtomen blir ofta feldiagnostiserade

Många vegetarianer och veganer är mycket måna om kosten, och om de och deras eventuella barn mår bra under lång tid föreligger det en risk att många av de ovanstående symtomen tolkas som stress, demens eller andra sjukdomar, eftersom reaktionerna på B12-vitaminbrist är så olika. Därför bör din läkare alltid informeras om specifika kostvanor. Om det föreligger misstanke om B12-vitaminbrist kan din läkare ta ett blodprov.

Man uppskattar att 12 miljoner människor världen över lider brist på B12-vitamin.

Behandling av B12-vitaminbrist och kvaliteten på tillskott

Om du har förlorat en stor del av kroppens innehåll av B12-vitamin kan du börja med injektioner, som ofta hjälper snabbt vid olika symtom.
Om brist på B12-vitamin beror på kosten krävs det en kostförändring på lång sikt, eller att man kompletterar kosten med tillskott.
Tillskott i form av sugtabletter ger ett mycket bättre upptag eftersom B12-vitaminet tas upp direkt via munslemhinnan.
Tillskott med B12-vitamin bör innehålla minst 2,5 mikrogram, vilket motsvarar det dagliga referensintaget, RI.
Behandling av perniciös anemi kräver fortsatta injektionen med vitaminet på grund av brist på intrinsic factor, vilket som nämnts sörjer för upptaget i tunntarmen.

Innehåll av B12-vitamin i mikrogram/100 gram

 • Kalvlever 60
 • Torskrom 20
 • Leverpastej 10
 • Lax 4
 • Ägg 1,8
 • Räkor 1,6
 • Ost 1,5
 • Nötkött 1,4
 • Kyckling 0,4
 • Grönsaker och frukt 0
 • Nötter och kärnor 0

Vegetarianer och veganer kan också lida brist på andra näringsämnen

Många vegetarianer och veganer har också svårt att få tillräckligt med protein samt selen, zink, järn och omega-3-formerna EPA och DHA.

Referenser

Angélica Gallego-Narbon et al. Vitamin B12 and folate status in Spanish lacto-ovo vegetarians and vegans. J Nutr Sci. 2019

Ebba Nexø. Vegetarer risikerer at få for lidt B12-vitamin. Videnskab.dk marts 2018

Uni Research. Children with poor B12 status early in life struggle more with tasks, recognition and interpreting feeling. ScienceDaily March 27, 2017

http://www.netdoktor.dk/vitaminer/vitaminb12.htm

https://frida.fooddata.dk/ShowList.php?compid=38

 • Skapad