Skip to main content

Tillskott med D-vitamin hjälper cancerpatienter att leva längre

- och har cancerförebyggande egenskaper

Tillskott med D-vitamin hjälper cancerpatienter att leva längreStarkare tillskott med D-vitamin under minst tre år kan hjälpa cancerpatienter att leva längre. Detta framgår av en ny studie från Michigan State University i USA. Det räcker alltså inte att behandla cancer med kirurgi, cytostatika och strålning. Det är också nödvändigt att optimera kroppens innehåll av D-vitamin. Samtidigt är det problematiskt att brist på D-vitamin har blivit vanligare, eftersom tillräckliga mängder i blodet också bidrar till ett långsiktigt förebyggande. Så hur mycket behöver vi egentligen? Och kan vi överhuvudtaget bilda D-vitamin från solen under vinterhalvåret?

Cancer är idag den sjukdom som leder till flest dödsfall i höginkomstländer. Danmark har satt flera cancerrekord, och kurvan sjunker inte. Tvärtom. Många som följer de officiella kostrekommendationerna håller idealvikten, begränsar sitt intag av alkohol, motionerar och undviker tobaksrökning får också cancer. Eftersom den fruktade sjukdomen vanligtvis tar flera år på sig att utvecklas gäller det därför att vara välförsedd med D-vitamin hela livet. Man bör också ta tillskott med D-vitamin som ett led i behandlingen.

 • Vi kan bara bilda D-vitamin på sommaren, när solen står högt på himlen.
 • När hälsomyndigheterna varnar mot solen bör de också upplysa om hur vi får tillräckligt med D-vitamin – hela året. Annars finns det en risk för att varningarna gör mer skada än nytta.
 • Cancer är främst en livsstilssjukdom, eftersom 90 procent av fallen inte har något med generna att göra.

D-vitamin är viktigt för ben, muskler, immunförsvar och celldelning. De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin, och man antar att de reglerar 5–10 procent av våra gener, bland annat genom viktiga på-och-av-funktioner. Som det framgår senare har D-vitaminet flera cancerförebyggande egenskaper.
Forskare från Michigan State University har nu funnit att intag av tillskott med D-vitamin i minst tre år kan hjälpa cancerpatienter att leva längre. I en metaanalys av en rad kontrollerade studier tittade forskarna närmare på data från 79 055 cancerpatienter, som antingen tog tillskott med D-vitamin eller placebo under en treårsperiod. Forskarteamet tog samtidigt hänsyn till all annan information som involverade cancerrisk och dödlighet, såsom tobaksrökning, BMI och åldringsprocesser.
Forskarna fann att skillnaden i dödlighet mellan D-vitamin- och placebogruppen var statistiskt signifikant. Det kan därför vara viktigt att ge tillskott med D-vitamin som led i behandlingen. Det är också en billig behandling utan biverkningar.
Forskarteamet vid Michigan State University är dock fortfarande osäkra kring det optimala intaget av tillskott och den optimala mängden i blodet. Här kan vi sedan hänvisa till annan forskning.

 • D-vitaminbrist har blivit mer vanligt på grund av
  fler inomhustimmar, solskräck, solskyddsfaktor, fler överviktiga, fler äldre, långvarig användning av kolesterolsänkande läkemedel och fler med mörk hud.
 • Ju mer D-vitamin i blodet desto mindre risk för cancer

Redan på 1940-talet observerade forskarna ett samband mellan påverkan från solens UVB-strålar och cancerdödsfall. Människor som lever på de nordliga breddgraderna löpte nämligen en ökad risk för bröstcancer och andra cancerformer. Och så är det fortfarande.
När kroppens D-vitaminstatus är för låg påverkar det många av de gener som står för kodning av proteiner och reglering av celldelning. Med tiden kan det därför öka risken för cancer, eller göra det svårt att återhämta sig helt efter en behandling. D-vitaminet kan dessutom reglera östrogener och inflammationer, som är involverade i flera olika cancertyper.
Professor Cedric F. Garland, som är ansluten till University of California San Diego School of Medicine i USA, har i över tjugo år genom åtskilliga studier, artiklar och böcker pekat på sambandet mellan D-vitaminbrist och risken för att utveckla olika typer av cancer i brösten, tjocktarmen, lungorna, urinblåsan och benmärgen.
Professor Garland står bland annat bakom en studie varifrån han fann att blodets nivå av D-vitamin bör vara minst 60 ng/ml för att förebygga bröstcancer. Detta gränsvärde är mycket högre än de officiella amerikanska gränsvärdena, som ligger på 20 ng/ml, och något högre än de danska gränsvärdena på 50 mg/ml.

 • Forskningen visar att D-vitamin har flera cancerförebyggande egenskaper
 • Stärker immunförsvaret, vars uppgift är att förstöra onormala celler.
 • Hämmar inflammationer som medför oxidativ stress i cellerna.
 • Reglerar många genaktiviteter.
 • Reglerar celltillväxt.
 • Reglerar östrogennivån.

Nya optimala gränsvärden kräver tillskott

Man mäter D-vitaminnivåerna i blodet som 25-hydroxyvitamin D3. Men många ledande forskare, däribland professor Garland, anser dock att man måste upp på hela 60–100 ng/ml för att på ett optimalt sätt förebygga sjukdomar. Eftersom vi inte kan bilda D-vitamin på våra breddgrader på vintern, och eftersom kosten bara bidrar med minimala mängder, rekommenderas starka kosttillskott – särskilt under vinterhalvåret – för att uppnå de optimala doserna i blodet för skydd mot cancer och en mängd andra sjukdomar.
Blodnivåer med över 125 ng/ml kan vara förbundna med biverkningar som illamående, förstoppning, viktminskning, hjärtrytmstörningar och njurskador.
Man kan inte bilda för mycket D-vitamin från solen, och tillskott bör tillgodose enskilda behov.

Övervikt och brist på D-vitamin är en hälsofarlig cocktail

Detta beror på att överviktiga har svårt att bilda och utnyttja D-vitaminet, och att överviktiga bildar mer östrogen.

D-vitamin från kosten, solen och den övre gränsen

Torsklever, torskrom, fet fisk som vildlax och sill samt ägg (äggulan) är ganska goda källor till D-vitamin. Men den svenska kosten bidrar bara med blygsamma mängder D-vitamin, och därför är solen den bästa källan när den står högt på himlen under sommarhalvåret.
Under en bra sommardag kan vi enkelt bilda 30–100 mikrogram D-vitamin, och det är mycket mer än de officiella rekommendationerna (RI), som ligger på 5 mikrogram för vuxna.
Det råder dock fortfarande oenighet om det optimala behovet av tillskott, eftersom åldringsprocesser, mörk hud, övervikt och typ 2-diabetes i sig självt kan öka behovet. Det tyder också på att cancer kan öka behovet.
När det gäller tillskott har den övre gränsen för dagligt intag av D-vitamin fastställts av Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) till 100 mikrogram för större barn och vuxna, inklusive gravida och ammande.

Referenser

Varun Samji et al. Role of vitamin D supplementation for primary prevention of cancer: Meta-analysis of randomized trials. Journal of Clinical Oncology, 2019

Michigan State University. Vitamin D could help cancer patients live longer. ScienceDaily. June 2019

Melina Arnold et al. Progress in cancer survival, mortality, and incidence in seven high-income countries 1995-2014. (ICBP SURMARK-2): a population-based study. The Lancet. September 2019

Machado MRM, de Sousa Almeida-Filho B et al. Low pretreatment serum concentration of vitamin D at breast cancer diagnosis in postmenopausal women. Menopause September 17, 2018

Obesity and vitamin D deficiency may indicate greater risk for breast cancer. Cleveland OH: The North American Menopause Society. September 19, 2018

University of California – San Diego. Greater Levels of vitamin D associated with decreasing risk of breast cancer. June 15, 2018

Hutch News. High blood levels of vitamin D linked to reduced estrogen – and potentially lower breast cancer risk. 2016

Susan Scutti: High Blood Levels of Vitamin D Help Protect Women Over 50 From Cancer: Study

Sharon L. McDonnel, Cedric F Garland et al: Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations ≥40 ng/ml Are Associated with >65% Lower Cancer Risk: Pooled Analysis of Randomized Trial and Prospective Cohort Study Plos One: 2016

Bruce Lipton. Intelligente Celler. Borgen. 2009

 • Skapad