Skip to main content

Gravidas låga intag av zink och selen ökar risken för att barnet utvecklar medfött hjärtfel

Gravidas låga intag av zink och selen ökar risken för att barnet utvecklar medfött hjärtfelMedfött hjärtfel är den vanligaste födelsedefekten på världsplan. Sjukdomen är förbunden med många komplikationer och ökad risk för att barnet avlider. Moderns näringstillstånd har stor betydelse för fostrets utveckling, och ett kinesiskt forskarteam har nu tittat närmare på vilken effekt zink, selen och koppar har på utvecklingen av sjukdomen. Forskarna fann att ett relativt högt intag av selen och zink minskade risken för att barnet utvecklar medfött hjärtfel. Forskarna efterlyser därför mer fokus på de två mineralerna under graviditeten och relevanta tillskott.

Medfödda hjärtfel uppstår först under graviditeten, när hjärtat bildas. Sjukdomen uppstår till följd av olika missbildningar i hjärtat eller de stora blodkärlen som omger hjärtat. I många fall upptäcks hjärtfelet först efter några år. Symtomen beror på den individuella missbildningen och barnets ålder. De vanligaste symtomen är sugsvårigheter, snabb andning, långsam viktökning, cyanos (blåaktig missfärgning av huden), svettningar, blåsljud från hjärtat och hjärtsvikt.
Behandlingen av ett medfött hjärtfel kan vara kirurgi, medicinering eller konstgjorda hjärtklaffar och pacemaker.
Nio av tusen barn på världsplan föds med medfödda hjärtfel på grund av missbildningar, och det är fortfarande den vanligaste dödsorsaken.
Det kan finnas olika orsaker som kan vara ärftliga (t.ex. Downs syndrom), virusinfektioner (t.ex. röda hund), läkemedel, alkoholmissbruk under graviditeten eller att modern har en kronisk sjukdom som diabetes. Nu visar det sig att även kostens näringsinnehåll spelar en avgörande roll, och att utbredda brister kan få allvarliga konsekvenser.

Mer fokus på att zink och selen skyddar mot medfött hjärtfel

Det är allmänt känt att zink, selen och koppar har betydelse för fertilitet, celluppbyggnad, genaktiviteter och fosterutveckling. Mineralerna ingår dessutom i några kraftiga antioxidanter, som skyddar celler och vävnad mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler.
Djurstudier har redan visat att zinkbrist under graviditeten kan göra att avkomman får ett deformerat hjärta. Selenbrist kan leda till missfall, för tidig födsel, låg födelsevikt och fosterhinnebristning. Kopparbrist kan medföra att råttor får deformerade hjärtan, och för mycket koppar kan göra att avkomman dör.
Men i samband med medfödda hjärtfel hos människor har kunskapen om zinkets, selenets och kopparens roll varit oklar, och därför ville ett team kinesiska forskare undersöka det närmare. Forskarna inhämtade data från sjukhus som inkluderade 474 barn med medfödda hjärtfel samt 948 friska barn, som fungerade som kontrollgrupp.
Deltagarna kom från nordvästra Kina och forskarna undersökte mer exakt mödrarnas totala intag av zink och selen från kost och tillskott under graviditeten under första trimestern. Dessutom undersökte forskarna förhållandet mellan zink och koppar samt förhållandet mellan selen och koppar.
Studien visade att ett relativt högt intag av zink och selen under graviditeten hade ett betydande samband med en lägre risk för medfött hjärtfel hos barnet. Detta var oberoende av huruvida förhållandet mellan koppar var högt eller lågt.
Forskarna drar därför slutsatsen att det borde läggas mer fokus på att gravida kvinnor får i sig mer zink och selen genom kost eller tillskott eftersom det kan minska fall av medfödda hjärtfel.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Nutrients.

  • Det antas att en miljard människor lider brist på selen.
  • Zinkbrist är också vanligt.

Brist på zink och selen är vanligt av flera anledningar

Zink finns i kött, skaldjur, mejeriprodukter, nötter, frön och bönor, och de animaliska källor tas upp bäst. Zinkbrist beror främst på ensidiga kostvanor. Här bör dessutom nämnas ett stort intag av järn och kalcium samt alkohol och vattendrivande läkemedel.
Selen finns i inälvsmat, ägg, fisk och skaldjur. Seleninnehållet i grödor beror på markförhållandena. I detta avseende visar det sig att jorden är fattig på selen i stora delar av världen, bland annat i Kina och Europa. Detta bidrar till en utbredd selenbrist. Av samma anledning har bönder i årtionden gett sina boskap selentillskott för att förhindra bristtillstånd, däribland nedsatt fertilitet.

Tillskott till gravida

I Danmark rekommenderar hälsovårdsmyndigheterna gravida att inta extra folsyra, järn och D-vitamin.
Det finns även kombinerade tillskott på marknaden avsedda för gravida, som även innehåller zink och selen. Samtidigt bör man se till att kvaliteten är god så att mineralerna kan tas upp.

Referenser:

Jiaomei Yang et al. Maternal Zinc, Copper, Selenium Intakes during Pregnancy and Congenital Heart Defects. Nutrients 2022

Aparna Shreenath. Selenium Deficiency. StatPearls. May 6, 2019

Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017

  • Skapad