Skip to main content

CLA hjælper overvægtige

CLA hjælper overvægtigeEndnu en videnskabelig undersøgelse bekræfter, at CLA virker efter hensigten. En ny, spansk dobbelt-blindet lodtrækningsundersøgelse har vist, at 3 g CLA dagligt givet til en gruppe raske, overvægtige, reducerede deres fedtindhold og vægt over en periode på 24 uger.

I undersøgelsen ønskede forskerne at undersøge effekten og sikkerheden af et dagligt tilskud af 200 ml skummetmælk beriget med 3 g CLA. Den anvendte CLA bestod at isomererne C9-T11 og T10-C12, lige dele af hver.

Der deltog 42 overvægtige i undersøgelsen i alderen 30 - 55 år. Deres BMI var mellem 27 og 30, hvor 30 er grænsen til fedme. Ud af de 42 fik 22 personer CLA mens de 20 personer i kontrolgruppen fik placebo i form af oliesyre, som er en ikke-essentiel fedtsyre, bedre kendt som omega-9. Deltagerne fik besked på at de skulle spise det de plejede og heller ikke ændre på deres motionsvaner i undersøgelsesperioden.

Det virker og tåles godt

Efter 24 uger kunne forskerne gøre resultatet op. I alt 38 personer gennemførte, idet der udgik fire personer i kontrolgruppen. Gruppen der havde fået CLA havde tabt sig knap et kilo, men gruppen der havde fået placebo havde taget lidt over 100 g på i vægt. Sammenlagt altså ca. 1 kg forskel, som måske ikke lyder af så meget, men her skal man huske på, at vægttabet skete uden ændringer i hverken kost- eller motionsvaner. I modsætning til en række slankekure, hvor vægttabet primært skyldes tab af væske og muskelvæv, giver CLA primært tab af fedt og ikke af muskelvæv. Undersøgelsen viste også, at CLA tåles godt.  Der var ingen signifikante ændringer i markører for leverfunktion, hjerte-karsygdom, kolesterol og triglycerider eller for inflammation.

Udbredt overvægt

I løbet af de seneste 30 år er forekomsten af overvægt og fedme fordoblet globalt. Verden over er der nu omkring 500 millioner fede voksne og næsten 1 milliard flere, som er overvægtige. Både overvægt og fedme er en trussel mod helbredet. Det er her CLA kommer ind i billedet som et værktøj, der kan hjælpe disse mennesker med at genoprette normalvægten.

Forskel på CLA

Der har været rapporter om manglende effekt af CLA, at det fremmer insulinresistens, hjerte-karsygdom og inflammation, men disse tilfælde tilskrives, at der er anvendt nogle andre CLA-isomerer samt fejl i forsøgsopstillingerne. Der findes 28 forskellige CLA-isomerer, dvs. forskellige opbygninger af CLA-molekylet, men det er C9-T11 og T10-C12-isomererne, der har de gunstige virkninger helbredet. C9-T11 isomeren som udgør næsten 90% af al naturligt forekommende CLA, tilskrives kræfthæmmende virkninger, mens T10-C12 isomeren som er mindre udbredt i naturen, tilskrives evnen til at øge kroppens fedtstofskifte og forbedre forholdet mellem muskelvæv og fedt.

Ref.

López-Plaza B, et al. Effects of milk supplementation with conjugated linoleic acid on weight control and body composition in healthy overweight people. Nutr. Hosp. 2013;28(6):2090-98.

Om CLA
Konjugeret linolsyre (CLA) er en naturligt forekommende fedtsyre, der optræder i kød fra drøvtyggende kvæg samt i mælk, ost og andre mejeriprodukter. CLA er også en antioxidant. Det dannes under dyrenes fordøjelse ved en enzymatisk omdannelse af linolsyre fra græs. Indholdet af naturligt CLA i køer er faldet i takt med at mange køer ikke længere kommer på græs. Det menes at være en medvirkende årsag til den udbredte overvægt i befolkninger, at kostens naturlige indhold af CLA er faldet.

CLA modvirker deponering af fedt i kroppens fedtdepoter. I andre celler øger CLA cellemembra-nernes evne til at optage fedt og næringsstoffer som omsættes til varme og energi. Kroppens muskelvækst stimuleres også af CLA pga. en forøget tilgang af næring. Det er årsagen til, at det også er populært hos bodybuildere.

 

 

 

   • Oprettet den .