Skip to main content

Færre komplikationer, større overlevelse med høj D-vitamin

En undersøgelse har vist, at patienter med et lavt D-vitaminindhold i blodet øger deres risiko for at få alvorlige følgevirkninger eller at dø efter et kirurgisk indgreb, hjertekirurgi undtaget. For hver stigning af D-vitamin i blodet med 5 ng/ml faldt den samlede risiko for dødsfald og komplikationer efter operation med syv procent.

En gruppe forskere ønskede at undersøge i hvilken grad der er en sammenhæng mellem D-vitaminniveauet og alvorlige følgevirkninger som for eksempel en alvorlig hospitalsinfektion samt dødsfald efter en operation. Forskerne analyserede data fra 3500 patienter som alle havde gennemgået en operation i perioden 2005 - 2011, der ikke indbefattede hjertet, og hvor der samtidig forelå data om patienternes D-vitaminniveau omkring operationstidspunktet fra tre måneder før til en måned efter.

Udbredt D-vitaminmangel

Flertallet af  patienter opfyldte ikke minimumskravet for et normalt D-vitaminniveau i blodet som er mere end 30 nanogram per milliliter (ng/ml). Det gennemsnitlige D-vitamin-niveau var 23,5 ng/ ml - mere end 60 procent af patienterne befandt sig på grænsen til D-vitaminmangel (10 til 30 ng/ ml), og næsten 20 procent havde en decideret D-vitaminmangel (mindre end 10 ng/ml).

Patienter med det laveste D-vitaminniveau (mindre end 13 ng/ml) havde den største risiko for at dø eller få alvorlige komplikationer. Dem med et højere D-vitaminniveau (op til 44 ng/ml) havde omkring halvt så stor risiko som dem i den laveste gruppe. Der var en liniær nedsat reduktion i alvorlige komplikationer under hospitalsophold for hver 5 ng/ml øget D-vitamin i blodet. Sammenhængen til lav D-vitamin var kun statistisk signifikant for kardiovaskulære komplikationer, selv om der var "stærke tendenser" for dødelighed og infektioner.

Da undersøgelsen ikke var designet til at afgøre med tilstrækkelig sikkerhed, om der er nogen årsag-virkning-sammenhæng mellem D-vitamin og risikoen for skadelige følgevirkninger, foreslår forskerne derfor, at der laves en større lodtrækningsundersøgelse for at vurdere, om såkaldt præoperativ D-vitamin kan reducere risikoen for alvorlige komplikationer og død efter operationen.

Ref.

Turan A, et al. The Association of Serum Vitamin D Concentration with Serious Complications After Noncardiac Surgery. Anesth Analg, 2014;119(3):603-12.

 

  • Oprettet den .