Skip to main content

D-vitamintilskud: Mindre kræft, mulig forlængelse af levetiden

- og store besparelser på sundhedssektoren

D-vitamintilskud: Mindre kræft, mulig forlængelse af levetidenMangel på D-vitamin er udbredt, og det øger risikoen for infektioner og en lang række alvorlige sygdomme. I Tyskland har en gruppe forskere fra et kræftcenter nu kalkuleret, at hvis alle tyskere over 50 år tager tilskud med D-vitamin, kan det formentlig spare 30.000 kræftrelaterede dødsfald om året og redde mere end 300.000 leveår. Samtidig ville man spare enorme summer på sundhedssektoren. De helbredsmæssige og økonomiske fordele ved at optimere befolkningens status af D-vitamin er i tråd med tidligere dansk forskning og beregninger.

Det antages, at én milliard mennesker mangler D-vitamin, hvilket betragtes som en pandemi. I de sidste år har mange forskere derfor haft et stigende fokus på at undersøge, hvorvidt tilstrækkelige tilskud med D-vitamin kan påvirke prognosen af flere sygdomme som kræft, diabetes og luftvejssygdomme.
Risikoen for at få kræft stiger med alderen, og kræftsygdom udgør fortsat den mest hyppige dødsårsag. Men gennem de sidste år har tre meta-analyser af kliniske studier afsløret, at tilskud med D-vitamin hænger sammen med en reduktion af dødsraten på 13 procent. Forskere fra Det Tyske Kræftforsknings Center (DKFZ) har nu overført disse data til situationen i Tyskland, og de kalkulerer følgende: Hvis alle tyskere over 50 år tager tilskud med D-vitamin, kan det sandsynligvis forhindre op til 30.000 kræftrelaterede dødsfald om året – og man kan vinde mere end 300.000 leveår. Samtidig kan man spare enorme udgifter på sundhedssektoren. Dette skal også ses i lyset af, at den traditionelle kræftbehandling med kirurgi, kemoterapi og stråler er forbundet med enorme omkostninger, mens tilskud med D-vitamin er billigt og uden bivirkninger.

D-vitaminmangel er udbredt i de sårbare grupper

Mangel på D-vitamin er særlig udbredt blandt ældre og blandt kræftpatienter. I denne forbindelse har forskerne bag det nye tyske studie kalkuleret, hvad det vil koste at give alle tyskere over 50 år tilskud med D-vitamin. Dette beløb har de så sat i forhold til, hvad kræftbehandling koster, og hvor meget man på sigt kan spare. Ud fra denne model kan man spare 254 millioner Euro om året, hvilket svarer til knap to milliarder kroner.
Da tilskud med D-vitamin har så positive effekter i forebyggelsen af kræftrelaterede dødsfald og besparelser på sundhedssektoren, vil forskerne fremover se på nye strategier, så man kan forebygge den udbredte mangel på D-vitamin blandt ældre. I nogle lande som Finland beriger man allerede nogle fødevarer med D-vitamin, og kræftdødsraten er 20 procent lavere end i Tyskland. Samtidig er der mange andre helsefordele ved at få nok D-vitamin, som også inkluderer en lavere dødsrate som følge af lungesygdomme.
Det nye tyske studie er publiceret i Molecular Oncology.

Danske forskere: D-vitaminmangel øger risiko for kræft og tidlig død

Danske forskere fra Herlev Hospital og Københavns Universitet har tidligere lavet en undersøgelse med 96.000 deltagere, som afslørede en sammenhæng mellem gener, livslangt lavt D-vitaminindhold i blodet og en øget dødelighed på 30 procent. Der var mere specifikt en øget risiko for kræftrelaterede dødsfald på hele 40 procent. Ifølge forskerne er det store spørgsmål, hvorvidt D-vitaminet skal komme fra solen, kosten eller som tilskud. Og skal tilskud tilføres i fostertilstanden via moderen, i barndommen eller i voksenalderen?
Det danske studie er publiceret i British Medical Journal.

Tilskud med D-vitamin kan medføre enorme besparelser

D-vitamin har også betydning for immunforsvaret, kredsløbet, blodsukkeret og hæmning af inflammationer, der er den røde tråd i de fleste kroniske sygdomme.
Allerede i 2016 udtalte overlæge Jens-Erik Beck Jensen fra Hvidovre Hospital til ”Sundhedsmagasinet” på DR1: ”De samlede danske sundhedsudgifter kunne reduceres med 15-16 %, hvis befolkningen havde et tilstrækkeligt D-vitamin niveau.” Det svarer til 30 milliarder kroner om året.

  • Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark
  • Hver tredje dansker får kræft inden de fylder 75 år
  • Hver tredje kræftpatient dør, inden der er gået fem år
  • Flere kvinder end mænd får kræft
  • Aldringsprocesser, rygning og overvægt øger risikoen
  • Mangel på D-vitamin er en overset årsagsfaktor
  • Det antages, at en milliard mennesker mangler D-vitamin

Referencer:

Tobias Niedermaier et al. Vitamin D supplementation to the older adult population in Germany has the cost-saving potential of preventing almost 30.000 cancer deaths per year. Molecular Oncology, 2021

German Cancer research Center (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ). ScienceDaily February 10, 2021

Københavns Universitet. Lave niveauer af d-vitamin øger dødeligheden. Nyheder 2014

2021 - Sundhedsdatastyrelsen

  • Oprettet den .