Skip to main content

Rejsningsproblemer kan skyldes mangel på D-vitamin

Rejsningsproblemer kan skyldes mangel på D-vitaminMange mænd har rejsningsproblemer, som ofte varsler, at der er problemer med kredsløbet. I denne forbindelse ser det ud til, at D-vitamin spiller en vigtig rolle i selve forebyggelsen via flere mekanismer, som også kan gavne diabetikere. Det fremgår af en ny metaanalyse, der er publiceret i Clinical Nutrition. Et tidligere studie, der er publiceret i Clinical Endocrinology viser, at D-vitamin også har betydning for dannelsen af det mandlige kønshormon testosteron, som ligeledes har betydning for at kunne få rejsning og bevare den. Mandens seksuelle ydeevne afhænger derfor af, om han er velforsynet med D-vitamin – hele året og hele livet.

Rejsningsproblemer eller impotens kan skyldes psykologiske eller fysiologiske årsager. Risikoen stiger med alderen, og hvis man lider af diabetes. Rejsningsproblemer varsler ofte, at der er problemer med kredsløbet, idet blodårerne i penis er så forkalkede, at der ikke kan strømme nok blod til området. Således vil der ofte være de samme risikofaktorer for at få almindelige hjertekarsygdomme og rejsningsproblemer. Herunder tobaksrygning, overvægt, aldringsprocesser samt diabetes type-2 og forstadiet metabolisk syndrom, der er karakteriseret af insulinresistens, for stor livvidde, forhøjet blodtryk, forhøjet LDL kolesterol og lavt HDL kolesterol.

Oxidativ stress, hjertekarsygdomme og rejsningsproblemer

En væsentlig årsag til hjertekarsygdomme og rejsningsproblemer er oxidativ stress, hvor der er en ubalance mellem frie radikaler og kroppens antioxidantforsvar. Derved angriber de frie radikaler det ellers livsvigtige kolesterol, hvorefter det indlejres i karvæggen som skumceller og derved skaber grobund for åreforkalkning. Mængden af frie radikaler i kroppen øges netop af tobaksrygning, overvægt, aldringsprocesser, diabetes type-2 og forstadiet metabolisk syndrom. Disse risikofaktorer er også forbundet med en lav grad af kronisk, ukontrolleret inflammation, som yderligere belaster kroppen med frie radikaler.

D-vitamin forebygger rejsningsproblemer og åreforkalkning via flere mekanismer

D-vitamin er mest kendt for at regulere optagelsen af calcium, som har betydning for knoglerne. Men de fleste af kroppens celler har faktisk receptorer for D-vitamin (VDR), hvor det regulerer en række gener og et utal af biokemiske processer i kroppen. I denne forbindelse ser det ud til, at D-vitamin, ifølge den nye metaanalyse, spiller en vigtig rolle, hvad angår forebyggelsen af åreforkalkning via følgende mekanismer:

  • Reducerer oxidativ stress
  • Reducerer produktionen af proinflammatoriske cytokiner
  • Reducerer dyslipidæmi, som er en samlebetegnelse for alle lipidforstyrrelser i plasma, herunder kolesterol og triglycerider.
  • Reducerer skader på blodkarrenes endothelceller, der har særlig stor betydning i de fine hårkar, hvorfra næsten hele stofskiftet foregår fra blodet til væv og organer.

Mangel på D-vitamin forbundet med alvorlige rejsningsproblemer

I den nye metaanalyse hentede forskerne data fra 431 publicerede artikler, hvoraf de otte var egnede til studiet. Forskerne undersøgte 4.055 mænd hvad angår deres rejsningsfunktioner og indhold af D-vitamin i blodet. Det viste sig, at de mænd, der manglede D-vitamin, havde en signifikant lavere score i henhold til det internationale indeks for rejsningsfunktioner, international index of erectile function (IIEF) i forhold til kontrolgruppen.
Forskerne fandt også, at patienter, som havde alvorlige dysfunktioner i testiklerne, havde lavere D-vitaminniveauer i blodet i forhold til deltagere med mildere rejsningsproblemer. Forskerne konkluderer derfor, at der er en direkte sammenhæng mellem lave niveauer af D-vitamin i blodet og tilstedeværelsen af alvorlige former for rejsningsproblemer.
Den nye metaanalyse er publiceret i Clinical Nutrition

D-vitamin, testosteron og årstider

Det mandlige kønshormon testosteron er nødvendigt for, at manden kan få rejsning og bevare den, til der kommer udløsning. Hvis manden mangler testosteron, vil han typisk opleve nedsat seksuel lyst, som så vil besværliggøre rejsningen.
Ifølge et andet studie, der er publiceret i Clinical Endocrinology, hænger mangel på D-vitamin sammen med lave niveauer af testosteron. Forskerne observerede desuden, at mangel på D-vitamin var størst om foråret, hvor leverens reserver fra sommeren er ved at være opbrugte.

Sommersol og tilskud kan afhjælpe udbredt mangel

På vore nordlige breddegrader er den høje sommersol den vigtigste kilde til D-vitamin, og mange kommer i underskud i løbet af vinterhalvåret. Indendørs livsførelse, mørk hud, overforbrug af faktorcremer, overvægt, diabetes 2, aldringsprocesser og kolesterolsænkende statiner kan desuden gøre det svært at danne eller udnytte vitaminet med risiko for, at manglen bliver kronisk.
RI er kun på 5 mikrogram til hvide voksne, og mange forskere påpeger, at vi har brug for meget mere for at dække kroppens reelle behov. Herunder kredsløbet og den følsomme hormonbalance.
Behovet for D-vitamin er individuelt. På en sommerdag er det let at danne 20-100 mikrogram i let påklædning. På markedet findes der tilskud med 20-80 mikrogram.
Da vitaminet er fedtopløseligt får vi den bedste udnyttelse i kapsler, hvor det er bundet til olie.
Til orientering har vi også brug for magnesium, når D-vitaminformen fra sol og tilskud skal omdannes til de aktive former i leveren og nyrerne.

Referencer:

Andrea Crafa et al. Is There an Association Between Vitamin D Deficiency and Erectile Dysfunction? A Systemic Review and Metaanalysis. Nutrients 2020

Wehr E et al. Association of vitamin D status with serum androgen levels in men. Clinical Endocrinology 2010

Pilz S et al. Effect of vitamin D supplementation on testosterone levels in men. Hormone Metabolic Research 2011

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

  • Oprettet den .