Skip to main content

Fiskeolier til gravide forebygger, at barnet får astma

Fiskeolier til gravide forebygger, at barnet får astmaAstma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn og unge i den vestlige verden, og hyppigheden har været tiltagende i de sidste 20 år. Men nu viser en ny, dansk undersøgelse, at gravide, som tager fiskeolier, har en langt mindre risiko for, at barnet udvikler astma. Studiet er offentliggjort i New England Journal of Medicine, som er et af verdens førende lægetidsskrifter. Men hvor meget fiskeolie skal der egentlig til for at opnå den positive effekt?

På verdensplan er omkring 300 millioner mennesker ramt af astma, som er en kronisk inflammationstilstand (uden bakterier) i lungerne. Symptomerne er gentagne anfald af åndenød, hoste og trykken i brystet, fordi bronkierne er forsnævret. Astmapatienter er mere udsatte for luftvejsinfektioner samt træthed og dårlig søvn på grund af åndenød og hoste. Astma kan ramme alle aldersgrupper, hvor cirka halvdelen er børn under ti år. Sygdommen forringer livskvaliteten og astmamedicin, som kan være livsvigtig, er forbundet med bivirkninger. Derfor er der al mulig grund til at forebygge sygdommen i tide.

1/3 færre tilfælde af astma og færre luftvejsinfektioner

Hvis mødre indtager fiskeolie i den sidste tredjedel af graviditeten, ser det ud til, at deres børn kommer bedre fra start, og at risikoen for astma og andre vejrtrækningsproblemer reduceres. Det fremgår af den danske undersøgelse af i alt 736 gravide og 596 børn.
Der var tale om et dobbeltblindet, placebokontrolleret studie, hvor den ene halvdel af de gravide fik tilskud med 4 gram fiskeolie om dagen, og den anden halvdel fik samme dosis olivenolie i tilsvarende kapsler. Hverken gravide eller forskere vidste hvem, der fik hvad, i de første tre år af børnenes liv.
Forsøget afslørede, at børnenes risiko for at få kroniske vejrtrækningsproblemer eller astma var 16,9 % hos gruppen, hvis mødre fik fiskeolier, mod 23,7 % i kontrolgruppen. Forskellen i de to grupper giver en relativ reduktion af astma og kroniske vejrtrækningsproblemer på 30,7 procent.
Børn hvis mødre, der tog fiskeolier, havde også færre luftvejsinfektioner, som ofte udløser astma.
Lederen af studiet, professor Hans Bisgaard fra Københavns Universitet, har forsket mange år i årsagerne til børneastma, og studiets resultater er et højdepunkt, der kan ændre tilgangen til forebyggelsen af den udbredte sygdom.

150.000 danske børn lider af astma.

Meget tyder på, at fiskeolier til gravide kan reducere forekomsten med 1/3.                                                                                                                         

Effekten størst hos kvinder, der ikke spiser fisk og har særlig genvariant

Da forsøget gik i gang, målte forskerne niveauet af omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA i de gravide kvinders blod, og de sammenholdt oplysningerne med kvindernes genetiske profil. Målingerne viste, at de kvinder, som spiste mindst fisk, og som samtidig havde en variant af det gen (FADS), der skal omsætte fiskeolien i kroppen, havde mest gavn af tilskud med fiskeolie. For i denne gruppe var effekten på forebyggelse af astma hos barnet helt oppe på 50 % i forhold til børn af de kvinder, der fik placebo.

Forebygger fiskeolier andre sygdomme?

Da astma og mange andre udbredte sygdomme i dag er karakteriseret af inflammationer, er det meget muligt, at fiskeolierne rammer bredere. I følge videnskab.dk er professor Hans Bisgaard overbevist om, at effekten på astma således kan bredes ud til andre sygdomme, som inflammatoriske gigt- og tarmsygdomme, hvor både gener og risikofaktorer overlapper med astma. Delresultater fra den store fiskeolie-undersøgelse viser desuden, at drenge får en højere IQ, så de bedre kan hamle op med pigerne i de første år.

Start med fiskeolier i tide af flere årsager

Forskerne af undersøgelsen opfordrer nu til, at gravide i fremtidige undersøgelser af samme art begynder med fiskeolie tilskud tidligere i graviditeten. Det skyldes, at fostrets organer bliver dannet allerede i den anden måned af graviditeten.
Den gravide har også gavn af fiskeolierne, da andre undersøgelser viser, at de kan forebygge fødselsdepression. Det er i forvejen kendt, at hjernen indeholder en del omega-3, som har stor betydning for nervesystemet, og derfor har både mor og foster brug for denne fedtsyre hele livet.

Laks med omega-3 kan også reducere børneastma

Professor Philip Calder fra University of Southhampton ledte et tidligere studie, Salmon in Pregnancy, hvor en gruppe gravide kvinder spiste laks to gange om ugen fra den 19. uge af graviditeten. Diverse allergitests blev foretaget på børnene seks måneder efter fødslen og igen ved to- eller treårsalderen. Resultaterne blev så sammenlignet med en kontrolgruppe af børn, hvis mødre ikke havde spist laks under graviditeten.
Det viste sig, at der ikke var nogen forskel i allergiraten, når børnene var seks måneder. Men da børnene var to eller tre år, viste det sig, at der var færre tilfælde af astma, hos de børn, hvis mødre spiste laks under graviditeten.

Få omega-3 og andre næringsstoffer gennem fisk eller tilskud

På den ene side indeholder fed fisk omega-3 fedtsyrer, selen, zink og andre næringsstoffer, som er vigtige for udviklingen af fostret. På den anden side kan fisk være forurenet med kviksølv og andre giftstoffer, som kan gribe forstyrrende ind i udviklingen af fostret, hvor hjernen er særlig sårbar.
Fisk, som ligger højt oppe i fødekæden, er de mest forurenede, og derfor har Fødevarestyrelsen skærpet advarslerne til gravide omkring tun og andre rovfisk. Men der er ikke advarsler omkring indtagelse af mindre fisk og laks. Det anbefales dog at undgå laks, der er fanget i Østersøen, da de godt kan indeholde større mængder af tungmetaller. Man kan også gå efter økologisk laks.
Hvis den gravide slet ikke bryder sig om fisk, er tilskud med fiskeolier af en god kvalitet en anden mulighed. Man kan jo også supplere med tilskud, hvis man ikke spiser nok fisk og gerne vil være på den sikre side.

Indholdet af omega-3 i laks og kapsler

100 gram laks indeholder omkring tre gram fiskeolie, hvilket svarer til tre store kapsler med fiskeolie. I det nye danske studie fik deltagerne fire gram fiskeolie om dagen, som ligger langt over de officielle anbefalinger og Salmon in Prengancy studiet. Alle er dog enige om, at den gravide har brug for de livsvigtige omega-3 fedtsyrer, men der er stadig uenighed omkring de optimale doser, hvad angår den gravides og barnets helbred.

Inflammationer reguleres af omega-3 og omega-6 fedtsyrer

Omega-3 fedtsyrerne, som vi typisk får fra fiskeolier, virker i et biokemisk samspil med omega-6 fedtsyrerne, som vi typisk får fra planteolier, kød og mejeriprodukter. Der er for eksempel en direkte konkurrence mellem omega-3 formen EPA og omega-6 formen arakidonsyre om dannelse af de hormonlignende stoffer kaldet prostaglandiner, der regulerer inflammationer og andre processer i kroppen. Derfor skal de to fedtsyrer være i balance.

For lidt omega-3 og for meget omega-6 øger risiko for inflammationer og astma

Både opdrættede fisk, slagtedyr, høns og malkekvæg får i dag foder, der er rigere på omega-6. Derfor indeholder fisk, kød, æg og mejeriprodukter ofte mere omega-6 og mindre omega-3 end før i tiden. Dyrenes foder, mindre fisk, færdigretter og margarine er årsager til, at mange får for meget omega-6 og for lidt omega-3, som kan være en væsentlig årsag til stigningen af astma og andre sygdomme, der er præget af inflammationer.

Moderne vestlig kost har ofte et forhold mellem omega-6 og omega-3 på 10:1 og nogle steder op til 30:1. Det antages, at det optimale forhold er 4:1 eller endnu lavere.
Kostændringer med mindre omega-6 samt mere omega-3 fra fed fisk og tilskud med fiskeolier kan rette op på den skæve balance og derved reducere risikoen for astma og en lang række andre sygdomme, der er præget af inflammationer.

Referencer:

Bisgaard Hans et al. Fish Oil-Derived Fatty Acids in Pregnancy and Wheeze and Asthma in Offspring. New England Journal of Medicine 2017

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1503734

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/paediatri/tilstande-og-sygdomme/lunger-og-luftveje/astma-hos-boern/

http://videnskab.dk/krop-sundhed/fiskeolie-til-gravide-forebygger-astma-hos-deres-boern

University of Southhampton: Oily fish eaten during pregnancy may reduce risk of asthma in offspring. ScienceDaily 2016
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160406074751.htm

  • Oprettet den .