Skip to main content

Kostens inverkan på migrän

Kostens inverkan på migränMigrän, som drabbar långt fler kvinnor än män, är en av de sjukdomar som kostar flest sjukdagar. Och medicinsk behandling åtgärdar inte orsaken. Samtidigt tyder det på att kosten har stor betydelse. Detta beror på att vissa livsmedel som lagrad ost, choklad, koffeinhaltiga drycker och rött vin samt smakförstärkaren E621 i sig kan utlösa migrän och andra typer av huvudvärk. Samtidigt kan en ensidig kost med brist på specifika näringsämnen som magnesium, B-vitaminer och Q10 också utlösa anfall via störda metaboliska processer. Detta framgår bland annat av en ny studie publicerad i tidskriften Frontiers in Nutrition.

Det finns endast begränsade studier om kostens kvalitet och migränhuvudvärk. Den nya studien syftade därför till att undersöka sambandet mellan migrän och kostens allsidighet, vilket beräknades enligt ett särskilt poäng, DDS (Dietary Diversity Score).
Deltagare som intog för få kalorier eller led av andra sjukdomar hade redan uteslutits från studien. Detsamma gällde för deltagare som tog tillskott med magnesium, riboflavin (B2-vitamin), Q10 eller mattram (feverfew), eftersom dessa tillskott redan har visat en positiv effekt vid förebyggande eller lindring av migrän.
Den nya studien omfattade till slut 262 deltagare som var mellan 20–50 år. Deltagarnas migrän diagnostiserades enligt några särskilda kriterier (ICHD-3), som omfattade migränens frekvens, styrka och varaktighet. Forskarna mätte dessutom deltagarnas nivå av kväveoxid (NO) i serum, eftersom kväveoxid spelar en viktig roll i den patologiska utvecklingen av migrän.
Deltagarnas kostintag delades in i de överordnade grupperna mejeriprodukter, spannmålsprodukter, grönsaker, frukt samt kött enligt den amerikanska matpyramiden (USDA). Därefter beräknade man deltagarnas intag av ett antal undergrupper, där mejeriprodukter även omfattade ost, och där köttprodukter även omfattade fisk och ägg. Grönsakerna omfattade potatis, kål, andra korsblommiga grönsaker, tomater osv. och frukterna omfattade en mängd olika frukter, bär och juicer. Samtidigt tog man hänsyn till portionernas storlek i den slutliga beräkningen av den särskilda poängen (DDS) för kostens allsidighet och kvalitet.
Dessutom samlade forskarna in data om deltagarnas familjehistorik, socioekonomiska förutsättningar, fysisk aktivitet och rökvanor.

  • Det uppskattas att 18 procent av alla kvinnor i världen och 6 procent av männen lider av migrän.
  • Antalet ökar och kosten har stor betydelse.

En allsidig kost och särskilda näringsämnen motverkar migrän

Studien visade generellt att patienter med migrän äter mer ensidigt, vilket också speglar den dåliga kvaliteten på maten. Patienternas ensidiga matvanor kan bero på flera faktorer, såsom själva migränen med åtföljande symtom som illamående, samt psykiatriska samsjukligheter och lägre levnadsstandard. Dessutom fann forskarna ett samband mellan frekvensen av migrän och serumnivån av kväveoxid, som påverkar blodkärlen.
Det är allmänt känt att en mångsidig, grov och grön kost innehåller flera vitaminer, mineraler och antioxidanter med betydelse för cirkulationen och nervsystemet, som är involverade i migränanfall.
Man har följaktligen funnit ett samband mellan brist på olika B-vitaminer (tiamin, niacin, riboflavin, folsyra) och migränanfall, vilket bland annat är kopplat till cellernas försämrade energiomsättning och nivån av homocystein i blodet, som kan vara förhöjd vid migrän.
Enligt den nya studien drar forskarna slutsatsen att en mer allsidig kost är förknippad med färre migränanfall och en lägre nivå av kväveoxid. En varierad kost förbättrar också tarmmikrobiotan, som kan kopplas till migrän genom att den påverkar tarm-hjärnaxeln.
Forskarna kommer dessutom in på att man tidigare har hittat ett omvänt samband mellan migrän och kostens innehåll av magnesium, kalcium, järn och zink. Flera studier har också visat att större tillskott med magnesium (200–600 mg dagligen) kan förebygga eller lindra migränanfall.
Enligt andra studier kan en paleo-inspirerad diet eller ”High-Fat, Low Carbohydrate Diet” med fokus på animaliskt protein, bra fetter och färre kolhydrater också minska migränanfall. Detta beror förmodligen på att denna kost har en positiv inverkan på tarmfloran, blodsockret, viktreglering, hormonbalans och andra metaboliska processer.

Var också på vakt när det gäller utlösande faktorer

Forskarna bakom den nya studien hänvisar även till andra tidigare studier som avslöjar att flera kostämnen kan utlösa migränanfall. Det gäller särskilt kaffe och andra koffeinhaltiga drycker samt choklad, mjölk, ost och alkohol.
I detta sammanhang måste särskild uppmärksamhet läggas på histamininnehållande mat och dryck, där histamin bildas naturligt av bakterier vid fermentering, lagring och olika produktionsprocesser. Av samma anledning finns det större mängder histamin i livsmedel som lagrad ost, marinerad sill, fisksås, rött vin, korv, rökt skinka, rökt lax, bacon, vinäger och surkål. Dessutom kan smakförstärkaren E621 och andra tillsatser frigöra histamin från kroppens vita blodkroppar, vilket kan utlösa migrän och annan huvudvärk. Speciellt om man lider brist på de enzymer i tarmen eller blodet som ska bryta ner histamin.

Referenser:

Shahnaz Amani Tirani et al. Association between dietary diversity score and migraine headaches: the results from a cross-sectional study. Frontiers in Nutrition. 2023.

Shadi Ariyanfar et al. Review on Headache Related to Dietary Supplements. Current Pain and Headache Reports 2022

Izabela Domitrz and Joanna Cegielska. Magnesium is an important Factor in the Pathogenesis and Treatment of Migraine – From Theory to Practice. Nutrients 2022

Omid Sadeghi et al. Association between serum levels of homocystein with characteristics of migraine attacks in migraine with aura. Journal of Research in Medical Sciences. 2014

Histamin - er også en migrænetrigger • Migræne danmark (migraeniker.dk)


  • Skapad