Skip to main content

Q10-tillskott minskar hälsofarliga kroniska inflammationer

- och oxidativ stress

Q10-tillskott minskar hälsofarliga kroniska inflammationer Inflammation är kroppens normala svar på infektioner och vävnadsskador. Men kroniska inflammationer är extremt skadliga för hälsan. Detta beror på att de bombarderar kroppen med fria radikaler som skapar oxidativ stress, och tillståndet ökar risken för cellskador, övervikt och kroniska sjukdomar som typ 2-diabetes, cirkulationssjukdomar, autoimmuna sjukdomar och olika typer av cancer. Kost och livsstil är av stor betydelse, och det tyder nu på att tillskott med Q10 minskar flera markörer för inflammation och oxidativ stress. Detta framgår av en större metaanalys publicerad i tidskriften Frontiers in Pharmacology, där författarna också framhåller att äldre har ett större behov.

Q10 är ett koenzym som har betydelse för både cellernas energiomsättning och som antioxidant. Vi bildar själva det mesta, men vår egen produktion minskar gradvis från 20 års ålder. Kolesterolsänkande läkemedel (statiner) och Alendronat mot benskörhet kan också minska den egna produktionen. Detsamma gäller vissa sjukdomar. Flera metaanalyser har redan visat att tillskott med Q10 har en positiv effekt på biomarkörer för inflammation och oxidativ stress. Men andra studier har inte visat på samma positiva effekt. Det kan bland annat bero på att Q10-produkten har varit av dålig kvalitet, att dosen varit för låg, att studien har skett under en kort tidsperiod eller att olika analysmetoder har använts. Därför har forskarna bakom den nya stora metaanalysen, även kallad paraply-metaanalys, genomfört en mer systematisk undersökning av 13 metaanalyser i databaser som Web of Science, PubMed, Scopus, Embase och Google Scholar fram till januari 2023. Den nya paraply-metaanalysen, som inkluderade totalt 77 studier, visade mer specifikt att tillskott med Q10 hade följande effekt på specifika markörer för inflammation och oxidativ stress:

  • Reduktion av CRP (C-reaktivt protein), som är en markör för inflammation och bildas i levern.
  • Reduktion av TNF-α (tumörnekrosfaktor alfa), som är en markör för inflammation som produceras av vita blodkroppar (makrofager/monocyter). TNF-α är också ansvarig för ett antal signaler inuti cellerna som kan leda till programmerad celldöd (apoptos) och vävnadsdöd (nekros).
  • Reduktion av IL-6 (interleukin-6), som är en markör för inflammation. IL-6 utsöndras av vita blodkroppar (makrofager) och spelar vanligtvis en viktig roll i den akuta inflammationsfasen och vid feber. IL-6 bildas också i fettvävnad, vilket kan förklara varför överviktiga personer tenderar att ha kronisk inflammation.
  • Reduktion av MDA (malondialdehyd), som är en markör för oxidativ stress som uppstår efter lipidperoxidation (härskning) av fleromättade fettsyror.
  • Ökning av den totala antioxidant kapaciteten (TAC), vilket är ett uttryck för kroppens allmänna antioxidantförsvar.
  • Ökning av antioxidanten SOD (superoxiddismutas) i serum, som neutraliserar den fria radikalens superoxid. SOD spelar en central roll i cellernas egna antioxidantförsvar.

Dessutom visade den nya paraply-metaanalysen att akut behandling med Q10-tillskott under perioder på mindre än 10 veckor och med doser över 200 mg per dag, minskade nivåerna av inflammationsmarkörerna TNF-α och IL-6 samt MDA, som är en markör för oxidativ stress. Det visade sig också att tillskott med 100–200 mg Q10 per dag under perioder över 10 veckor resulterade i en högre antioxidantaktivitet i form av högre TAC och SOD. Forskarna drar därför slutsatsen att ett större tillskott med Q10 kan vara lämpligt som kompletterande behandling vid kroniska inflammationer.

Orsaker till kronisk inflammation och oxidativ stress

Om immunförsvaret är svagt eller felprogrammerat kan kronisk inflammation uppstå.
Kronisk inflammation ökar risken för oxidativ stress och vice versa. Vid oxidativ stress finns det för många fria radikaler i förhållande till skyddande antioxidanter. Vi bildar alla fria radikaler till en rad metaboliska processer. Vi bildar även fria radikaler som en biprodukt av cellernas syreomsättning, och mängden ökar till följd av åldringsprocesser på grund av sämre syreomsättning. Stress, övervikt, rökning, förgiftning, läkemedel, tungmetaller och strålning kan också öka påverkan av fria radikaler med risk för oxidativ stress och kronisk inflammation.

Varför är kronisk inflammation och oxidativ stress så farligt för hälsan?

Vid kronisk inflammation och oxidativ stress finns det som sagt för många fria radikaler i kroppen. En av de farligaste skadeverkningarna är när de fria radikalerna angriper de omättade fettsyrorna i cellmembranen (lipidperoxidation) och initierar kedjereaktioner inuti och mellan cellerna. Det är också hälsofarligt när de fria radikalerna angriper det annars livsviktiga kolesterolet, eftersom det skapar grogrund för åderförkalkning.
Kronisk inflammation och oxidativ stress skapar därmed grogrund för utveckling av de flesta kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, metaboliskt syndrom, typ 2-diabetes, autoimmuna sjukdomar och flera former av cancer.

Tillskott med Q10 och fokus på kvalitet

Kosttillskott bör särskilt tas till frukost, eftersom många därmed får en naturlig energikick.
Eftersom vi har ganska svårt för att ta upp Q10 bör tillskott vara av dokumenterad god kvalitet. I samband med större dagliga doser som 200–400 mg rekommenderas det att man fördelar tillskott med några timmars intervall för att optimera upptaget och utnyttjandet.

Referenser:

Sara Dabbaghi Varnousfaderani et al. Alleviating effects of coenzyme Q10 supplements on biomarkers of inflammation and oxidative stress: results from an umbrella meta-analysis. Frontiers in Pharmacology 2023

Adrianna Budzinska et al. The bisphosphonates alendronate and zoledronate induce adaptations of aerobic metabolism in permanent human endothelial cells. Scientific Reports 2023


  • Skapad