Skip to main content

Q10 hämmar inflammation

- men bara i optimala doser

Q10 hämmar inflammationQ10 är ett mycket populärt tillskott eftersom det påverkar energiomsättningen och cirkulationen. Tillskott med Q10 kan dessutom hämma kroniska inflammationer, som är den röda tråden i de flesta kroniska sjukdomar. Detta framgår bland annat av en ny metaanalys publicerad i den vetenskapliga tidskriften Molecular Nutrition Food Research. Författarna kommer dessutom in på att större doser av Q10 har den bästa effekten. En tidigare studie tyder även på att selen förbättrar effekten av Q10, där de två tillskotten bör vara av god kvalitet med ett högt biologiskt upptag.

Q10 är ett vitaminliknande, fettlösligt ämne med flera livsviktiga funktioner. Q10 är mest känt för att ingå i cellernas energiomsättning, som sker i mitokondrierna. Men Q10 är också en viktig antioxidant, som skyddar celler och kretsloppet mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Dessutom är Q10 involverad i regenereringen av C- och E-vitamin samt kolesterolmetabolism. Huruvida tillskott med Q10 påverkar bildandet av biomarkörer för inflammation hos den allmänna befolkningen har dock varit kontroversiellt. Därför ville forskarteamet undersöka detta närmare.
Naturligtvis måste vi kunna initiera en akut inflammation vid infektioner och vävnadsskador. Men kroniska inflammationer är extremt skadliga för hälsan, eftersom de bombarderar kroppen med fria radikaler och utgör den röda tråden i de flesta kroniska sjukdomar, som bland annat innefattar hjärt-sjukdomar, cancer och typ 2-diabetes.
I den nya metaanalysen inhämtade forskarna först 6 713 artiklar om Q10 som hade publicerats fram till december 2022. Forskarna undersökte sen 31 lämpade dubbelblinda, placebokontrollerade studier som involverade 1 117 deltagare, olika Q10-tillskott och huruvida tillskotten påverkade bildandet av tre olika biomarkörer för inflammation. Dessa biomarkörer kallas C-reaktivt protein (CRP), interleukin-6 (IL-6) och tumörnekrosfaktor-α (TNF-α).
Metaanalysen visade att tillskott med Q10 avsevärt kunde öka blodets nivå av Q10, vilket minskade nivån av de tre cirkulerande biomarkörerna för inflammation (CRP, IL-6 och TNF-α). Bäst antiinflammatorisk effekt får man också om man tar tillskott som motsvarar 300–400 mg Q10 dagligen.

Behov av Q10 under hela livet och relevanta tillskott

Det finns inga officiella dagliga rekommendationer för Q10, men behovet tros vara runt 500 mg per dag. Eftersom vi bara får i oss små mängder Q10 genom kosten (runt 5 mg dagligen) bör vi själva bilda den största mängden, vilket framför allt sker i levern, hjärtat, njurarna och musklerna.
Men efter 20 års ålder avtar egenproduktionen gradvis, så att innehållet i organ och blod minskar. Följaktligen har till exempel hjärtats innehåll sjunkit till runt 40 procent vid 80 års ålder. Kolesterolsänkande läkemedel (statiner) och alendronat mot osteoporos och vissa andra sjukdomar kan också hämma den egna produktionen.
Brist på Q10 påverkar vitaliteten, varför många tar tillskott med 100–200 mg för att få mer energi. Och som det framgår av den nya metaanalysen behöver man komma ända upp till 300–400 mg per dag för att få den optimala effekten i kampen mot kronisk inflammation.
Man kan också överväga att kombinera Q10-tillskott med selentillskott, eftersom selen förbättrar effekten av Q10 via olika interaktioner. Detta framgår bland annat av den svenska KiSel-10-studien där författarna har tittat närmare på hur tillskott med 200 mg Q10 och 200 mikrogram selenjäst i läkemedelskvalitet hämmar inflammationer och andra patologiska tillstånd.
Eftersom vi har svårt att ta upp Q10 kan det alltid löna sig att välja en Q10-produkt i kapselform och med dokumenterat högt upptag, vilket säkerställer att Q10-molekylerna når hela vägen in i cellerna.
Eftersom vi bara kan ta upp 100 mg åt gången bör man dessutom fördela större tillskott över dagen för att få bästa möjliga utnyttjande.

Referenser:

Shanshan Hou et al. Efficacy and Optimal Dose of Coenzyme Q10 Supplementation on Inflammation-Related Biomarkers: A GRADE-Assessed Systematic Review and Updated Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Molecular Nutrition Food Research. 2023

Will Chu. Co enzyme Q10 has potential to help chronic condition symptoms, review finds. NutraIngredients. 2020

Urban Alehagen et al. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. European Journal of Nutrition. 2022


 

  • Skapad