Skip to main content

B12-vitamin hämmar ett enzym som är involverat i Parkinsons sjukdom

B12-vitamin hämmar ett enzym som är involverat i Parkinsons sjukdomParkinsons sjukdom är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland äldre. Det finns ännu ingen effektiv behandling, och den fokuserar bara på att undertrycka symtomen, utan att göra något åt orsakerna. Även om de flesta fall av Parkinsons är sporadiska visar det sig att de ärftliga varianterna av sjukdomen är förbundna med mutationer i en viss gen. Ett forskarteam från Baskiens universitet i Spanien har nu upptäckt att B12-vitamin hämmar det enzym som är involverat i dessa mutationer. En tidigare studie har dessutom visat att patienter som just har fått diagnostiserat Parkinsons, och som har låga nivåer av B12-vitamin, utvecklar sjukdomen snabbare än patienter med högre nivåer av B12-vitamin. Forskarna föreslår därför tillskott med vitaminet för att förhindra eller försena utvecklingen av sjukdomen. Tidigare studier visar dessutom att B3-vitamin och Q10 också har en positiv effekt. När Parkinsons sjukdom särskilt uppträder bland äldre kan det alltså bero på att de lättare hamnar i underskott vad gäller dessa livsviktiga näringsämnen.

Parkinsons uppträder i synnerhet i 50–70-årsåldern, och beror på skadade nervceller och brist på signalämnet dopamin, som hjärnan använder för att styra olika rörelser. Symtomen kan typiskt vara okontrollerade skakningar samt muskelstelhet, långsamma rörelser, dålig balans, trötthet och nedsatt mimik i ansiktet. Sjukdomen kan också orsaka depression och förlust av kognitiva färdigheter.
1990 bevisades det att Parkinsons sjukdom kan bero på förändringar i vår arvsmassa, DNA, och man känner nu till 13 gener och genområden som är involverade. Men även om det finns en ärftlig predisposition är det inte säkert att sjukdomen kommer till uttryck. Det kan således finnas flera orsaker till utveckling av sjukdomen. Dessa omfattar miljöfaktorer som förgiftning och brist på näringsämnen samt åldringsprocesser.

  • B12-vitamin har stor betydelse för nervsystemet, såväl som underhåll och förnyelse av nervceller.
  • Vid Parkinsons sjukdom bryts nervcellerna ner och det föreligger en brist på signalämnet dopamin.
  • Brist på B12-vitamin ökar risken för att utveckla sjukdomen och att den förvärras snabbare.
  • Många äldre har svårt att ta upp och utnyttja B12-vitamin.

B12-vitamin som ny terapeutisk potential

De ärftliga varianterna av Parkinsons sjukdom är huvudsakligen förbundna med mutationer av genen, som kodar för LRRK2-enzymet och den involverade kinasaktiviteten. Detta upptäckte ett forskarteam från Baskiens universitet i Spanien år 2004. Enzymet har fått den internationella beteckningen ”dardarina”, som betyder skakning på baskiska.
Det problematiska LRRK2-enzymet har därför blivit ett terapeutiskt mål för utveckling av nya läkemedel för behandling av de ärftliga formerna av Parkinsons sjukdom. För närvarande finns det läkemedel som fungerar som kraftiga hämmare av detta LRRK2-enzym. Läkemedlen är dessvärre förbundna med oönskade biverkningar och oklara kliniska resultat.
Detta fick forskarteamet från Baskien i Spanien att undersöka problematiken närmare. Och forskarna fann att B12-vitamin också fungerar som en hämmare av LRRK2-enzymet, både i odlade celler och i hjärnvävnad hos gnagare.
Enligt studien kan tillskott med B12-vitamin vara ett nytt tillvägagångssätt för att reglera LRRK2-enzymet och den kinasaktivitet som är involverad i utvecklingen av ärftlig Parkinsons. Forskarna ser därför en stor terapeutisk potential, som dessutom inte har några biverkningar.
Resultaten av forskningen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell Research.

Brist på B12-vitamin främjar utvecklingen av Parkinsons

En tidigare studie, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Movement Disorders, avslöjar att patienter med Parkinsons sjukdom som har låga nivåer av B12-vitamin har större problem med balansen och förmågan att gå stadigt. Forskarna bakom studien antar att detta beror på den redan kända effekten av brist av B12-vitamin, som går ut över det centrala och perifera nervsystemet.

Brist på B12-vitamin kan avslöjas genom ett blodprov.

Utbredd brist på B12-vitamin beror på flera orsaker

B12-vitamin finns främst i livsmedel av animaliskt ursprung som lever, kött, fisk och mejeriprodukter. Upptaget sker i tunntarmen med hjälp av bärsubstansen intrinsic factor. Så även om kolibakterierna i tjocktarmen kan bilda lite B12-vitamin kan det inte tas upp härifrån.
Det visar sig att många andra, och ungefär var fjärde amerikan över 60 år, lider brist på B12-vitamin, och vi kan förmodligen förvänta oss samma trend i Norden. Det beror bland annat på att förmågan att ta upp vitaminet från kost eller tillskott försämras med åldern, och kanske är det bara en procent av vitaminet som tas upp.
Så mycket tyder på att det finns en tydlig koppling mellan åldringsprocesser, brist på B12-vitamin och ökad risk för att utveckla Parkinsons sjukdom.
För lite magsyra, överkonsumtion av alkohol samt hormonpiller och sömntabletter kan också minska förmågan att ta upp vitaminet. Andra studier visar att cirka 20 procent av de som tar Metformin mot diabetes 2 lider brist på B12-vitamin eller ligger på gränsen för det.

Tillskott och effektivt upptag

Många tillskott med B12-vitamin innehåller mycket stora doser, eftersom vi kan ha svårt att ta upp det.
Andra tillskott finns som sugtabletter, och de ger ett mycket bättre upptag eftersom B12-vitaminet sedan tas upp direkt via munslemhinnan.

B3-vitamin har också en positiv effekt på Parkinsons

Enligt en annan studie kan patienter med tidiga stadier av Parkinsons sjukdom också dra nytta av att inta mer B3-vitamin från kost eller tillskott. Detta beror på det faktum att vitaminet ingår både i cellernas energiomsättning och i reparationen av skadade nervcellers DNA.
B3-vitamin finns i proteinhaltiga livsmedel som kött, fisk, fågel, nötter, kärnor och frön.
Brist och dåligt utnyttjande kan bland annat orsakas av ensidiga matvanor, alkoholmissbruk, åldringsprocesser och långvarig användning av vattendrivande läkemedel.

Vattendrivande läkemedel, som många äldre får, hämmar utnyttjandet av B12- och B3-vitamin.

Q10 kan lindra symtomen vid Parkinsons sjukdom

Q10 är ett koenzym som finns i två former. Den ena formen, ubikvinon, ingår i cellernas energiomsättning som tillvaratas av mitokondrierna. Den andra formen, ubikinol, fungerar som en antioxidant som skyddar cellerna och deras mitokondrier från fria radikaler och oxidativ stress.
Vid Parkinsons sjukdom har man hittat defekta mitokondrier i hjärnan, och därför har det varit lämpligt att undersöka effekten av Q10 närmare.
Enligt en japansk studie kan tillskott med 300 mg Q10 dagligen lindra symtomen hos vissa patienter med Parkinsons sjukdom, och tillskott är därför en möjlighet som kompletterande behandling.
Vi bildar själva den största mängden Q10, men denna minskar gradvis från 20 års ålder, och många märker det särskilt efter 50 års ålder i form av minskad vitalitet.
Kolesterolsänkande läkemedel, statiner, hämmar också kroppens bildande av Q10.
Det är möjligt att kompensera för kroppens minskade eller hämmade egenproduktion med hjälp av tillskott, där det finns dokumentation på kvaliteten. För Q10 är ett ämne som vi har ganska svårt att ta upp. Det kräver nämligen att råmaterialet har genomgått en speciell olje- och värmeteknik, så att Q10-kristallerna kan lösas upp helt innan de tas upp från tunntarmen.

  • Q10 har betydelse för cellernas energiomsättning, som sker i mitokondrierna.
  • Vi bildar själva den största delen Q10, men mängden minskar med åldern.
  • Vid Parkinsons har man hittat defekta mitokondrier i hjärnan.
  • Kolesterolsänkande läkemedel, som många äldre får, hämmar bildandet av Q10.
  • Eftersom vi har svårt att ta upp Q10 som tillskott bör det finnas dokumentation på kvalitet och upptag.

Referenser

Adam Schaffner et al. Vitamin B12 modulates Parkinson’s disease LRRK2 kinase activity through allosteric regulation and confers neuroprotection. Cell Research, 2019

University of the Basque Country. Vitamin B12 is identified as the inhibitor of a key enzyme in hereditary Parkinson´s disease. ScienceDaily, April 4, 2019

Vitamin B12 supplementation could postpone disease progression in Parkinson’s patients. News Medical Life Sciences, March 19, 2018

University of Leicester. People with forms of early-onset Parkinson’s disease may benefit from boosting niacin in diet, research suggest. ScienceDaily. 2017

Yoritaka A et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial of reduces coenzyme Q10 for Parkinson’s disease. PubMed 2015

https://www.parkinson.dk/fakta-om-parkinson/hvad-er-parkinsons-sygdom/arvelighed

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/om-hjerne-og-nerver/nervesystemet/

  • Skapad

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer