Skip to main content

Större D-vitamintillskott minskar hjärtinfarkt

- hos personer över 60 år

Större D-vitamintillskott minskar hjärtinfarktHjärt-kärlsjukdomar är fortfarande en av de största dödsorsakerna på världsplan, där kost och livsstil spelar en stor roll. Det tyder samtidigt på att större tillskott med D-vitamin under flera år minskar risken för att personer över 60 år får hjärtinfarkt eller behandlingar som ballongvidgning och bypass. Detta framgår av en australiensisk studie publicerad i tidskriften British Medical Journal.

Flera observationsstudier har redan visat att det finns ett samband mellan brist på D-vitamin och risken för hjärt-kärlsjukdom. Men det finns flera randomiserade kontrollerade studier som inte har funnit att D-vitamintillskott kan förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Detta beror med största sannolikhet på att tillskotten i fråga är för svaga för att optimera blodets nivå och andra parametrar som kan påverka resultaten.
Ett team av forskare från Australien har därför genomfört den nya studien för att klargöra huruvida tillskott med D-vitamin i mycket större doser än de officiella rekommendationerna minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, däribland hjärtinfarkt och stroke.
Studien (D-Health Trial) genomfördes 2014–2020 och involverade 21 315 australiensare i åldern 60–84 år, som delades in i två grupper. Under en period av cirka fem år fick en grupp en kapsel med 1 500 mikrogram (= 60 000 IE) D-vitamin en gång i månaden. Det motsvarar i genomsnitt 50 mikrogram D-vitamin per dag, vilket är mycket mer än de officiella rekommendationerna för vuxna och äldre över 70 (5–20 mikrogram). Den andra gruppen fick placebo.
Deltagare med förhöjda kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi), överaktiva bisköldkörtlar (hyperparatyreoidism), njursten, muskelsvaghet och nedsatt mineralinnehåll i skelettet (osteomalaci) samt sarkoidos exkluderades från studien. Detsamma gällde för deltagare som redan tog D-vitamintillskott med mer än 12,5 mikrogram (= 500 IE).
Deltagarna fick också fylla i formulär om sitt hälsotillstånd, sin livsstil och sina matvanor.
Under studien mättes deltagarnas innehåll av D-vitamin i blodet (25(OH)D), och genomsnittet var 77 nmol/l i placebogruppen och 115 nmol/l i D-vitamingruppen.
Under studiens gång inhämtade forskarna även data från sjukhuset angående deltagarnas dödsfall och allvarliga hjärt-kärlsjukdomar, däribland hjärtinfarkt, stroke och behandling med ballongvidgning (PCI) eller bypasskirurgi (CABG).
Det visade sig att 1 336 av deltagarna drabbades av allvarliga kardiovaskulära händelser, och det var 6,6 procent i placebogruppen och 6 procent i D-vitamingruppen. Det var alltså 9 procent färre allvarliga kardiovaskulära händelser i D-vitamingruppen. Jämfört med placebogruppen drabbades D-vitamingruppen mer specifikt av:

  • 19 procent färre fall av hjärtinfarkt.
  • 11 procent färre fall av bypass och ballongvidgning.
  • Det fanns ingen skillnad i de två grupperna när det gäller stroke.

Det tyder alltså på att större tillskott av D-vitamin, som optimerar blodets nivå långt över tillräckliga nivåer (75 nmol/l), minskar risken för kardiovaskulära händelser. Och det gäller särskilt hjärtinfarkt, däribland behandling med bypass och ballongvidgning.

Hur kan D-vitamin förebygga hjärtinfarkt?

Enligt en översiktsartikel publicerad i tidskriften Clinical Nutrition har D-vitamin följande mekanismer som skyddar mot hjärt-kärlsjukdom:

  • Reglerar blodtrycket genom att påverka endotelceller och vaskulära glatta muskelceller.
  • Motverkar artärstelhet och förstoring av vänstra hjärtkammaren.
  • Reglerar inflammation, som kan orsaka oxidativ stress och åderförkalkning
  • Reglerar blodsocker och insulinnivåer.
  • Bidrar till att förebygga metabolt syndrom och typ 2-diabetes, som är förbundna med cirkulationsrubbningar och förhöjt kolesterol.

Referenser:

Thompson B et al. Vitamin D supplementation and major cardiovascular events: D-Health randomised controlled trial. BMJ 2023

Megan Craig. Vitamin D may reduce the risk of heart attacks in people over 60. Medical News Today. 2023

Fernando de la Guia-Galipienso et al. Vitamin D and cardiovascular health. Clinical Nutrition. 2021

Anbefalinger om D-vitamin - Sundhedsstyrelsen


  • Skapad