Skip to main content

D-vitaminbrist orsakar högre dödlighet bland kritiskt sjuka patienter

D-vitaminbrist orsakar högre dödlighet bland kritiskt sjuka patienterIntensivvårdsinlagda patienter lider ofta av brist på D-vitamin. Detta resulterar i fler komplikationer, längre vistelse på intensivvårdsavdelningen och högre dödlighet jämfört med patienter som har tillräckligt med D-vitamin i blodet. Detta framgår av en iransk studie från tre sjukhus publicerad i BMJ Nutrition. Det är också problematiskt att många äldre och kroniskt sjuka lider brist på D-vitamin.

Den nya iranska studien genomfördes på sju intensivvårdsavdelningar på tre sjukhus. Under de första 24 timmarna efter inläggningen mättes patienternas blodnivåer av D-vitamin. Sjukdomens svårighetsgrad mättes med olika poäng som återspeglade fysiologiska och kroniska hälsoaspekter (APACHE 11), tillkommande organsvikt (SOFA) och näringsmässiga riskfaktorer hos kritiskt sjuka patienter (mNUTRIC).
Studien omfattade 236 patienter och visade att 163 av patienterna (= 69,1 %) hade D-vitaminnivåer i blodet på under 20 ng/ml (= 50 nmol/l), vilket är under de officiella gränsvärdena. Dessutom hade dessa patienter med låga nivåer av D-vitamin i blodet högre poäng på alla tre parametrarna (APACHE, SOFA, mNUTRIC), vilket tyder på fler komplikationer. Patienter med adekvata blodnivåer av D-vitamin, på över 30 ng/ml (75 nmol/l), drabbades däremot av färre komplikationer och en kortare vistelse på intensivvårdsavdelningen.
Forskarna drar slutsatsen att kritiskt sjuka patienter som lider brist på D-vitamin löper en högre risk för allvarliga komplikationer och dödsfall som en följd inom 28 dagar. Enligt forskarna kan behandling av D-vitaminbrist därför bidra till att minska komplikationerna och förbättra de kliniska resultaten hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar.

Varför är det så problematiskt när kritiskt sjuka människor lider brist på D-vitamin?

D-vitamin betraktas som ett steroidhormon som reglerar ett antal gener i de flesta av kroppens celler. Blodnivån av D-vitamin hos friska personer beror huvudsakligen på solexponering, ålder, kroppens fettprocent och hudpigmentet melanin, där personer med mörk hy bildar vitaminet mycket långsammare.
Men kritiskt sjuka patienter lider ofta brist på D-vitamin på grund av brist på sol, inomhuslivsstil, övervikt, åldrandeprocesser och funktionsstörningar i lever och njurar, som normalt bidrar till att omvandla och aktivera den form av D-vitamin som vi bildar från solen.
Det är allmänt känt att brist på D-vitamin är förknippat med komplicerade infektioner, längre sjukhusvistelser, akut njursvikt, blodförgiftning (sepsis) och en högre dödlighet.
Detta beror delvis på att D-vitamin har en avgörande betydelse för en mängd celler i immunförsvaret, bland annat dendritiska celler och makrofager i det medfödda immunförsvaret samt T-celler, B-celler och antikroppar i det förvärvade immunförsvaret. D-vitamin reglerar också inflammationsprocesserna, så att de inte går överstyr. Denna funktion är mycket viktig eftersom komplicerade luftvägsinfektioner orsakade av influensa och covid-19 leder till ett tillstånd som kallas ARDS (acute respiratory distress syndrome), som kännetecknas av hyperinflammation med risk för organsvikt och dödsfall. Vid sepsis uppträder liknande mekanismer på grund av urspårade inflammatoriska processer och dysfunktion hos epitelceller. Det är samtidigt ett faktum att låggradig kronisk inflammation förekommer vid de flesta kroniska sjukdomar, vilket bidrar till oxidativ stress och gör att kroppen blir mer sårbar för komorbiditeter.
Det har dock rått osäkerhet kring blodets nivå av D-vitamin hos kritiskt sjuka patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning i förhållande till svårighetsgraden och förloppet. Därför syftade den nya studien till att undersöka detta, och det tyder nu på att blodets nivå av D-vitamin spelar en avgörande roll för patienternas tillstånd och huruvida de överlever.

  • De officiella dagliga rekommendationerna för D-vitamin (RI) ligger på 5–20 mikrogram, där äldre och sårbara grupper behöver mest.
  • Dessa rekommendationer tar främst hänsyn till skeletthälsan och inte till immunförsvaret och många andra funktioner som är beroende av D-vitamin.
  • Starkare tillskott finns på marknaden med upp till 100 mikrogram, vilket är den övre säkra dagliga gränsen för barn över 11 år och vuxna.
  • Eftersom behovet är individuellt bör man under alla omständigheter eftersträva nivåer i blodet som ligger på över 75 nmol/l under hela året och livet.

Referenser:

Fatemeh Sistanian et al. Low plasma vitamin D is associated with increased 28-day mortality and worse clinical outcomes in critically ill patients. BMC Nutrition. 2024

Justyna Nowak et al. Could vitamin D concentration be a marker of a long hospital stay in older adult patients? Frontiers in Nutrition. 2023

Anbefalinger om D-vitamin og calcium | Borger | Sundhedsstyrelsen


  • Skapad