Skip to main content

Sömnproblem under klimakteriet kan lindras med melatonin

Sömnproblem under klimakteriet kan lindras med melatoninMånga kvinnor upplever allvarliga sömnproblem i samband med klimakteriet vilket förstör arbetsförmågan och livskvaliteten. Men tillskott med det naturliga sömnhormonet melatonin kan förbättra sömnkvaliteten, enligt en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. Författarna kommer också in på hur melatonin bidrar till att reglera könshormonbalansen och andra metaboliska processer som har betydelse för en god sömn.

Melatonin skapar vi själva, men när klimakteriet närmar sig kan det ske ett drastiskt fall i melatoninproduktionen, vilket resulterar i en undermålig sömnkvalitet. I den nya studien ville forskarna därför undersöka hur tillskott med melatonin påverkar sömnproblem under denna period av kvinnors liv. I studien deltog 120 kvinnor i förklimakteriet, vilket är åren fram till klimakteriet och de första 12 månaderna efter den sista menstruationen. Kvinnorna delades in i följande tre grupper:

 1. Kvinnor utan sömnstörningar.
 2. Kvinnor med sömnstörningar som behandlades med 3 mg melatonin per dag under tre månader.
 3. Kvinnor med sömnstörningar som inte fick någon behandling med melatonin.

Under perioden mars–december 2019 togs blodprover och följande data samlades in och analyserades mellan de tre grupperna:

 • PSQI-poäng (Pittsburgh Sleep Quality Index).
 • Nivå av könshormoner.
 • Nivå av melatonin.
 • Nivå av melatoninreceptor typ 1A (MTNR1A).
 • Nivå av olika kinaser (PKA, ERK1/2, p-ERK 1/2), som är enzymer med många viktiga funktioner.

Det visade sig att tillskott med melatonin hade följande effekt på kvinnor i förklimakteriet med sömnstörningar:

 • Betydande förbättring av PSQI-poängen, vilket återspeglar en bättre sömnkvalitet.
 • Uppreglering av melatoninnivåer och melatoninreceptor typ 1A (MTNR1A).
 • Förbättrad aktivitet i blodet av kinasenzymerna PKA och ERK1/2.
 • Betydligt förbättrade nivåer av hormoner som FSH (follikelstimulerande hormon), LH (luteiniserande hormon) och östradiol.
 • Det fanns ingen signifikant effekt på nivåerna av progesteron, testosteron eller prolaktin.

Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med melatonin till kvinnor i förklimakteriet kan förbättra sömnkvaliteten och medföra en allmän förbättring av hormonbalansen. Därför har tillskott med melatonin en potential för kvinnor i klimakteriet som lider av sömnstörningar.

Varför är god sömn och melatonin så viktigt för hälsan?

När vi sover återhämtar vi oss och laddar ny energi. Samtidigt renas hjärnan från giftiga ämnesomsättningsprodukter som vi producerat under dagen. Därför är en god, djup sömn avgörande för en god fysisk och mental hälsa.
Melatonin spelar som nämnts en avgörande roll för en optimal sömnkvalitet. Dessutom fungerar melatonin som en viktig antioxidant som skyddar cellerna mot oxidativ stress och DNA-skador. Det innebär också att brist på melatonin och god, djup sömn ökar risken för försämrat välbefinnande och många sjukdomar.
Flera studier har dessutom visat att kvinnor i förklimakteriet ofta har svårare att somna, eller vaknar ofta under natten och ligger sömnlösa på grund av för liten melatoninproduktion.

Melatoninproduktion och varför många kvinnor sover sämre än män

Vi bildar framför allt melatonin i hjärnans tallkottkörtel som har en direkt nervförbindelse till ögonen. När dagsljuset träffar näthinnan skickas informationen vidare till tallkottkörteln. Till en början bildar vi förstadiet serotonin som också är viktigt för humöret. När mörkret faller bildar vi därefter melatonin.
Naturlig melatoninproduktion beror därför på den starka växelverkan mellan dagsljus och nattmörker. Dessutom har nervsystemet och hormonbalansen också betydelse för melatoninproduktionen. Samtidigt har kvinnor, som skapats för att föda barn, en känsligare hormonbalans. Därför sover kvinnor ofta sämre än män, och detta är särskilt uttalat under förklimakteriet på grund av de hormonella förändringarna. Man säger alltså att obalanser i hypotalamus-hypofys-äggstocksaxeln bidrar till dålig sömnkvalitet. I det sammanhanget diskuterar författarna bakom den nya studien även melatoninets roll i samband med produktionen av könshormoner.

Andra faktorer som hämmar melatoninproduktionen

Den naturliga melatoninproduktionen minskar i allmänhet med åldern hos båda könen på grund av förkalkningar i tallkottkörteln. Följaktligen kommer en 60-åring bara producera omkring hälften av den mängd melatonin som en 20-åring bildar. Man vet också att skiftarbete och jetlag stör den naturliga melatoninproduktionen, liksom för lite ljus på dagen och för mycket ljus på natten – särskilt från olika skärmar och LED-lampor. Kaffe, alkohol och andra stimulantia kan också hämma melatoninproduktionen.

Tillskott med melatonin under klimakteriet och andra perioder

Melatonin är ett av de mest sålda kosttillskotten världen över och det gäller särskilt i länder där det till skillnad från Danmark inte krävs recept. Det är dock lagligt att köpa melatonin för eget bruk från andra EU-länder. Tillskott med melatonin kompenserar för kroppens bristande egenproduktion, och till skillnad från många sömntabletter förekommer det normalt inga biverkningar. De flesta tabletter innehåller 3 mg melatonin, och dosen är vanligtvis 1 tablett per dag som ska intas en halv till en timme före sänggåendet.

Referenser:

Puxiang Chen, Qinghua Zhang, Ting Zhang. Melatonin Alleviates Perimenopausal Sleep Disorder by Regulating the Expression of MTN1A and Hormone Level: A Retrospective Study. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. 2023

Samir Malhorta et al. The Therapeutic Potential of Melatonin: A Review of the Science. Medscape January 10, 2019

 • Skapad